Postawa antygony cele i wartosci

Pobierz

Poeta dostrzega .Poczucie własnej wartości obejmuje przekonania o sobie (na przykład "Mam odpowiednią wiedzę", "Jestem tego godny"), a także stany emocjonalne , takie jak triumf , rozpacz , duma i wstyd .. "Antygona" Sofoklesa to jedna z najbardziej znanych tragedii greckich.. Uniwersalne wartości wpisane w "Antygone" Sofoklesa.. Ze względu na sławę - Bez żadnych wartości - Dla sławy wszystko, nawet życie Trzy kreacje Antygony.. Na jego barki spadła ogromna odpowiedzialność za los miasta, stara się jak najlepiej wypełnić swoje zadanie.Tragedia - gatunek dramatyczny powstały w starożytnej Grecji, obejmuje utwory, których ośrodkiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężony konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi, czyli tragizm.. Cele: Uczniowie: zdobywają wiedzę dotyczącą wyglądu i funkcjonowania teatru antycznego, potrafi określić rolę aktora i chóru w teatrze antycznym, poznaje budowę antycznych utworów dramatycznych, umiejętnie wyszukuje informacje w "Słowniku kultury antycznej",POSTAWA ANTYGONY Utrata życia Wyrzuty sumienia, niewypełnienie moralnego nakazu Wierność prawu boskiemu i sobie samej, lojalność wobec brata Zachowanie życia Pochować zwłoki brata Zastosować się do rozkazu Kreona Wyższość praw boskich nad ludzkimi, miłość do brata, wierność wyznawanym zasadom CELE I WARTOŚCI M o ż l i w eAntygona Kto jest autorem Antygony..

Forma pracy:Poczucie własnej wartości to postawa, jaka wyrażamy wobec samych siebie.

Kobieta zdawała sobie sprawę, że zarówno jej czyny, jak i słowa, spotkają się z surową karą.. Temat: Bohaterowie Antygony Sofoklesa.. Każdy człowiek kieruje się w życiu swoim własnym systemem wartości.. - czyta tekst ze zrozumieniem, - opowiada losy poszczególnych postaci, - kojarzy związki między nimi, - wnioskuje o przyczynach zachowań bohaterów, - tworzy drzewo genealogiczne rodu Labdakidów.. Z honorem przyjęła wyrok, który spadł na nią z decyzji Kreona.. Jej kreacje w tych sztukach całkowicie się od siebie różnią .Są nimi dobro, prawda i piękno.. Zarówno Kreon jak i Antygona byli nieugięci, dumni i wierni swym przekonaniom.. Mówiąc inaczej, bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt tragiczny, a ich czas, działanie są uzależnione od siły wyższej,…Antygona.. napisaną przez Sofoklesa.. Składniki poczucia własnej wartości: Składa sie ono z 3 składników: intelektualnego, emocjonalnego i behawioralnego.Prawda rozumu a prawdy uczucia w "Antygonie".. "Wartości się nie nabywa, nie pozyskuje.Help me!. Najogólniej mówiąc poczucie własnej wartości to to, co myślisz o sobie i jak siebie traktujesz.. Kreon po śmierci Edypa, Eteoklesa i Polinejkesa, jako brat żony Edypa, Jokasty, został władcą Teb..

To utwor ponadczasowy, ukazuje wiele waznych wartosci, majacych duzy wplyw na zycie czlowieka w przeszlosci, jak rowniez w czasach dzisiejszych.

W rozprawce tej postaram się udowodnić, że Antygona w każdym z trzech .Antygona i Ismena - charakterystyka porównawcza.. Zadaniem grup bqdzie podjqcie decyzji w imieniu opisa- nej postaci na podstawie wnioskówwynikajqcych z przeprowa- dzenia drzewka decyzyjnego.. Każde państwo - to organizacja.. Antygona jest główną postacią tragedii Sofoklesa, ale jednocześnie takich tekstów jak "Kucharki-sztuka w trzech aktach" Nory Szczepańskiej czy "Antygona- sztuka w jednym akcie" Jean'a Anouilh'a.. Budujemy mapy mentalne.. Władca skazał ją na śmierć, co nie przeraziło kobiety - przyjęła to wyłącznie ze smutkiem.Losy postaci każą nam trzymać się prawdy: czasem lepiej jest znaleźć kompromis, niż upierać się przy swoim zdaniu.. Jednakże wszystko, co robili, doprowadziło ich do klęski.. Samoocena jest tym, co myślimy o sobie; poczuciu własnej wartości, jest pozytywną lub negatywną oceną siebie, jak w tym, jak się z tym .Po raz pierwszy w 90-letniej historii Teatr Ateneum wystawił Antygonę Sofoklesa.. Tym razem uczniowie wspólnie budują mapy myśli prezentujące głównych bohaterów dramatu.. Antygona jest jedną z zachowanych tragedii Sofoklesa.. Budujemy mapy myśli.. Zazwyczaj jednak nie zastanawiamy się na co dzień nad nimi.Prawda rozumu a prawdy uczucia w "Antygonie"..

To utwor ponadczasowy, ukazuje wiele waznych wartosci, majacych duzy wplyw na zycie czlowieka w przeszlosci, jak rowniez w czasach dzisiejszych.Trzy Kreacje Antygony.

Jego uniwersalizm przejawia się po dziś dzień, bo ludzie są zmuszani do .Antygona decyzja Kreona Kreon Polinejkes Postawa Antygony Postawa kreona prawo boskie prawo ludzkie Sofokles system wartości Antygony.. Jego sytuacja jest więc trudna - dopiero co zakończyła się bratobójcza wojna zagrażająca Tebom.. Jakie .TEZA: Trzy kreacje Antygony ARGUMENTY: 1.. Inspiracją do napisania dramatu jest mit tebański, opisujący nieszczęśliwe dzieje rodu Labdakidów.. Temat: Wokół "Antygony".. Czy czujesz sie dobrze we własnej skórze.. Została napisana i wystawiona w 443 r. p.n.e. w Atenach.. Roman Soroczyński: ku przestrodze!CELE/WARTOSCI POZYTYWNE SKUTKI NEGATYWNE Sytuacja wymagajqca podj ecia decyzji Nauczyciel dzieli uczniów na grupy.. Druga lekcja z cyklu o Antygonie.. Ludzie maja tysiące postaw, ale zwykle tylko kilka, kilkanaście wartości.. Kreon bowiem utracił swych najbliższych, natomiast .Trzy kreacje Antygony.. By mogło właściwie funkcjonować niezbędna jest logika i zdrowy rozsądek.. Głównym przedmiotem zainteresowania Sofoklesa staje się człowiek, jego namiętności i pragnienia, cele, o które podejmuje walkę oraz konflikty, które prowadzą do jego klęski i zguby, ale tym samym zaświadczają o osobowości jednostki, jej wielkości bądź upadku.. W obronie wartości - System wartości Antygony - Cechy charakteru 2..

Motto: Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny.Była to postawa opozycyjna do działań Antygony, która swoje czyny motywowała ogromną miłością do rodziny oraz gotowości do poświęceń.

poleca85% Język polski .. Dramat "Antygona" Sofoklesa jest dziełem ważnym i ponadczasowym.. Żył w latach 496-406 p.n.e. Jego główną zasługą dla teatru było wprowadzenie na scenę trzeciego aktora.. Wobec tego samego wydarzenia - zakazu chowania przez Kreona jednego z braci - Antygona i Ismena zachowują się zupełnie inaczej, choć przecież obie kochały brata, jednej i drugiej był on .Konspekt lekcji, Antygona.. mam napisać rozprawke Czy łatwo zrezygnować z osobistego szczęścia dla innych wartości?. Wartości są więc bardziej centralne i wpływają na postawy, choć nie odwrotnie.. Człowiek oddany całkowicie idei państwa musi być intelektualistą, rzecznikiem rozumu.. Kreon jawi się jako "wcielenie" czystego racjonalizmu.System wartości - nasz wewnętrzny drogowskaz i sedno coachingu.. Wprowadził także dekoracje i postacie kobiece, odgrywane jednak przez mężczyzn.018 Scenariusz lekcji Bohaterowie "Antygony".. TEZA: Trzy kreacje Antygony ARGUMENTY: 1.. Jaka teza mi… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Kreon - charaktrystyka.. zgrup otrzymuje duŽy arkusz papieru, flamastry oraz opis przy- padku.. Wartości kształtują nas oraz wpływają na sposób, w jaki postrzegamy świat i interpretujemy różne sytuacje.. Wierność sobie - Wypełnić swój los - Wierność sobie, bez względu na wszystko inne.. "Antygona" jest najbardziej znaną tragedią grecką, napisaną przez Sofoklesa.. W stosunkach z ludźmi przede wszystkim trzeba się starać porozumiewać, a nie narzucać swoje zdanie.. Tylko wówczas mamy szanse na osiągnięcie własnych celów.Antygona decyzja Kreona Kreon Polinejkes Postawa Antygony Postawa kreona prawo boskie prawo ludzkie Sofokles system wartości Antygony.. Dwie córki Edypa, Antygona i Ismena, są zestawione ze sobą w dramacie na zasadzie kontrastu.. W obronie wartości - System wartości Antygony - Cechy charakteru 2.. Sofokles.Był to jeden z trzech, obok Ajschylosa i Eurypidesa, wielkich tragików greckich.. Wierność sobie - Wypełnić swój los - Wierność sobie, bez względu na wszystko inne.. poleca85% Język polski .. Uniwersalny charakter Antygony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt