Porównywanie ułamki zwykłe klasa 4 prezentacja

Pobierz

Lekcja z e-podręcznika; Lekcja 4.. .3 Procenty klasa I - Zapisuje ułamki o mianownikach np. 100, 25, 4 w postaci procentów.. Nauczyciel wyjaśnia temat zajęć, podaje cele lekcji.. Uczniowie zapoznają się z instrukcją pracy w grupie (załącznik 1) oraz .Transcript prezentacja UŁAMKI ZWYKŁE KLASA IV Ułamki zwykłe Ułamek zwykły - budowa, podział na równe części.. Nauczę się porównywać ułamki o tych samych licznikach i mianownikach.. E-zadania.pl - zadania i testy z matematyki - jedyny w Polsce tak rozbudowany portal pomagający uczniom gimnazjum i liceum w nauce matematyki.. Dowiesz się, jaki wpływ na wielkość ułamka mają jego licznik i mianownik.Przykład: = UWAGA!. Wpisz w miejsce kropek odpowiednie liczby: Aby otrzymać .. 4 3 Zad.. Dodawanie i odejmowanie ułamków.. Trudniej jest porównać dwa ułamki zwykłe od dwóch liczb naturalnych, na które wystarczy, że zerkniemy okiem, a już potrafimy wskazać większą z nich.. Można ją wykorzystać jako podsumowanie działu Ułamki zwykłe w klasie 5, bądź przypomnienie wiadomości o ułamkach w klasie 6.. Przecież nikt nigdy nie kupował 3/5 m tasiemki ani nie zastanawiał się, czy na słodycze wydał 2/7 czy może 5/8 swojego kieszonkowego.4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika; 4.. Przykład: 15 20 :5 = :5 3 4 UWAGA!. Porównywanie ułamków; ułamki na osi liczbowej, Nowa podstawa programowa 2017 r. Szkoła podstawowa 4-8; Matematyka; klasy 4-6; IV..

Ułamki zwykłe i dziesiętne.

Porównywanie ułamków.. - podział całości na równe części przez zaginanie, składanie, rozcinanie; - ułamek jako iloraz liczb całkowitych; - skracanie i rozszerzanie ułamków; - zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie; - sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika; - porównywanie ułamków; - ułamki na osi liczbowej; ETAPY LEKCJI PRZEBIEG LEKCJI Zaanga-żowanie (4 min) Następuje podział klasy na grupy.. Nazywamy je ułamkami nieskracalnymi.Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach .. Na tej lekcji nauczę się porównywć ułamki o tych samych licznikach i mianownikach.. Materiał do zajęć 1; Materiał .Matematyka · Arytmetyka · Ułamki zwykłe · Porównywanie ułamków.. Dodawanie i odejmowanie ułamków.. Dodawanie i odejmowanie ułamków.. Publikujmy rozwiązania zadań matematycznych oraz testy z matematyki, dzięki czemu matematyka przestanie być dla Ciebie .Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.. Porównywanie ułamków.. Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych - cała .Nauczyciel.pl to portal edukacyjny, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i urozmaicić lekcje dzięki wysokiej jakości interaktywnym zasobom edukacyjnym, umożliwiającym realizację podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej.porównywanie ułamków - ułamki zwykłe - Szkoła podstawowa - Matematyka szkoła podstawowa - Zadania i testy z matematyki..

Ułamki zwykłe.

W przypadku dwóch ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach porównywanie nie jest trudne.Ułamki zwykłe, których mianownikami są 10, 100, 1000,… można zapisać w postaci dziesiętnej .. Legenda (otwiera okno) .. Zapisz ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, .. Graficzne porównywanie ułamków dziesiętnych Rozwiąż co najmniej 5 z 7 pytań, .Liczby z przecinkami są wszędzie, ale ułamki zwykłe dzieci mogą spotkać chyba tylko w kuchennych przepisach i przy sprawiedliwym dzieleniu np. 3 kawałków ciasta między cztery osoby.. Równość ułamków - skracanie, rozszerzania.. Przykład: $4/5$ > $4/9$ Porównywanie ułamków o różnych mianownikach Aby porównać ułamki o różnych mianownikach, najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika, a następnie porównujemy ich liczniki.. Nazywamy je ułamkami nieskracalnymi.. Utrwalenie.. a.wrobel, 2010-11-10, ocena:3.. Ułamki zwykłe, podobnie jak wszystkie inne liczby, można ze sobą porównywać.. Ułamki zwykłe, podobnie jak wszystkie inne liczby, można ze sobą porównywać.. Porównujemy całości, a następnie kolejno cyfry w rzędzie części .oś liczbowa, porównywanie ułamków - "schody", skracanie i rozszerzanie ułamków - gra "memory", ułamki niewłaściwe - "maszyna losująca", dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych - puzzle, kolorowanka..

Istnieją ułamki, których nie można skrócić.

Przykłady: Aby porównać ułamki o różnych licznikach i mianownikach, można je rozszerzyć lub skrócić tak, aby miały jednakowe liczniki albo mianowniki.UŁAMKI ZWYKŁE KLASA IV Ułamki zwykłe Ułamek zwykły - budowa, podział na równe części.. Porównywanie ułamków.. Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych - cała prezentacja.Porównywanie ułamków zwykłych.. Pobierz (ppt, 518,0 KB) Komentarze.. Nauczysz się zamieniać ułamki niewłaściwe na liczby mieszane i odwrotnie, a także dowiesz się, jak znaleźć miejsce ułamka na osi liczbowej.Lekcja 3.. Ułamek właściwy, niewłaściwy, liczba mieszana.. Zapisz za pomocą cyfr ułamek, w którym licznik wynosi 3, a mianownik jest o 2 większy od licznika.Porównywanie ułamków o jednakowych licznikach lub mianownikach .. To jest aktualnie zaznaczony element.. Poznasz zasady porównywania liczb mieszanych, ułamków właściwych i niewłaściwych.. Ułamek właściwy, niewłaściwy, liczba mieszana.. - Stosuje algorytm obliczania procentu danej liczby całkowitej, wykorzystując również kalkulator.S C E N A R I U S Z L E K C J I O T W A R T E J Z M A T E M A T Y K I W K L A S I E V Temat: Ułamki w praktyce (UTRWALENIE WIADOMOŚCI O UŁAMKACH ZWYKŁYCH) Nauczyciel: Agnieszka Małecka-Wąsik Data lekcji: 11.01.2019 Cel ogólny: − utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych Cele szczegółowe: Uczeń: − nazywa odpowiednie części ułamków zwykłych, - dodaje, odejmuje, mnoży i .4. klasa..

4) Uczeń sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika.

Jeżeli ułamki, które chcemy porównać, możemy tak skrócić lub rozszerzyć, że w obu przypadkach otrzymamy ten sam ułamek, to porównywane ułamki są równe.Ta playlista dotyczy porównywania ułamków zwykłych.. Ułamki zwykłe i dziesiętne.. - Zapisuje procent wyrażony liczbą całkowitą w postaci ułamka.. Równość ułamków - skracanie, rozszerzania.. Ułamek właściwy, niewłaściwy, liczba mieszana.. Istnieją ułamki, których nie można skrócić.. Dowiesz się z niej, jak rozpoznać ułamki większe, jak porządkować ułamki rosnąco lub malejąco.. Porównywanie ułamków.. Szalone Liczby to strona matematyczna, na której znajdziesz nie tylko wyjaśnienie zagadnień matematycznych, ale także ćwiczenia, sprawdziany i całą masę innych pomocy naukowych.zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i zwykłe na dziesiętne .. prezentacja multimedialna .. Zapisz pod rysunkiem, jaką część figury zamalowano .. 9 prawda / fałsz 20 6 > 20 4 prawda / fałsz Zad.. Jeżeli ułamki, które chcemy porównać, możemy tak skrócić lub rozszerzyć, że w obu przypadkach otrzymamy ten sam ułamek, to porównywane ułamki są równe.Ułamki zwykłe porównywanie ułamków zwykłych ID: 238448 Language: Polish School subject: Porównywanie ułamków Grade/level: klasa 4 Age: 9-11 Main content: Porównywanie ułamków Other contents: ten sam licznik, ten sam mianownik Add to my workbooks (1)Ułamki zwykłe i działania - test dla klasy IV Zad.. - Odczytuje i zaznacza wskazany procent pola figury (25%, 50%).. Powtórzenie wiadomości o ułamkach zwykłych - cała prezentacja.Przykład: 4 5 4 = 4 16 20 6 9 2 = 3 :3 :3 Aby skrócić ułamek zwykły należy podzielić licznik i mianownik ułamka przez tę samą liczbę różną od zera.. · Porównywanie ułamków dziesiętnych 12,609 12 = 12 6 = 6 0 < 1 12,611 12,609 < 12,611.. Równość ułamków - skracanie, rozszerzania.. Porównywanie ułamków.. Typ materiału: Materiał multimedialny.Przedstawiam prezentację dotyczącą ułamków zwykłych.. Uczeń: 3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe; 4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika; 5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej, a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego; 12 .Klasa 4; Matematyka (listopad 2020 r.) Powrót.. Wprowadzenie.. Porównywanie ułamków.. Porównywanie ułamków.. Program Matlandia 4 wspiera naukę matematyki w czwartej oraz piątej klasie szkoły podstawowej.Ułamki zwykłe - wprowadzenie Dowiesz się z niej co to jest ułamek, jak jest zbudowany, oraz czym są licznik i mianownik.. Temat: Zrozumienie ułamków dziesiętnych.. UŁAMKI ZWYKŁE KLASA IV Ułamki zwykłe Ułamek zwykły - budowa, podział na równe części.. Naszą misją jest zapewnienie bezpłatnej, światowej klasy edukacji dla wszystkich i wszędzie.3.5.. Porównaj ułamki zwykłe z różnymi licznikami i mianownikami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt