Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych wnioski

Pobierz

Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Realizacja programu zajęć w stosunku do każdego ucznia: ocena efektywności oraz wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.. Załóż własny blog!Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych realizowanych w ramach projektu"Wsparcie edukacji inwestycja w przyszłość" Zajęcia rewalidacyjne prowadziłam z uczniem klasy V Kamilem K., który posiada orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym).Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. do czerwca 2012r.Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Umiejętności społeczne scenariusze zajęć, zabaw dla dzieci z ASD; Formułowanie oceny opisowej - przykłady, klasy I-III; Przykładowa opinia ucznia kierowanego do Poradni Psychologiczno - pedagogicznejPlik sprawozdanie semesrtalne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze.doc na koncie użytkownika annk79 • folder Dokumenty • Data dodania: 5 sty 2013.. XXX XXX r. objęta była indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi; we wrześniu XXX r. została przyjęta do zespołu rewalidacyjno- wychowawczego w Przedszkolu Specjalnym.Sprawozdanie z rewalidacji indywidualnej wnioski to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl..

...Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.

Danunia44, 2010-06-17 Niestety nie mogę pobrać pliku jest w nowej wersji windows Podgląd treści.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. Podgląd stron.. Rok szkolny 2009/2010 .. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy.. Sprawozdanie z pracy zespołu zadaniowego: File .Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych - terapia pedagogiczna.. Pobierz (docx, 11,2 KB) Komentarze.. W roku szkolnym .Realizacja programu zajęć w stosunku do każdego ucznia ( trudności, osiągnięcia) .. W styczniu zapoznałam dziewczynkę z liczbami trzycyfrowymi .. Terapia pedagogiczna w klasie PdP I-II.. oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.. Wnioski: (data) (podpis nauczyciela) Okres: Rok szkolny: Nauczyciel prowadzący: Liczba godzin zajęć w tygodniu: Frekwencja:SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg.. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.Program zajęć rewalidacyjnych z elementami treningu twórczości dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej Spis treści Idea wiodąca programu..

Z ...Sprawozdanie z realizacji .

polskiego, nie lubi zmian w klasie, dużo czasu zajmują dziecku prace domowe, jest wrażliwy na hałas i zapach.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia prowadzone były od 14.02.2012 do 19.06.2012 roku z uczniem klasy I.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.. Liczba .Pensum w ramach zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych budzi wątpliwości wielu praktyków.. Dokument wzorcowy.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Nauczyciel Created Date: 9/19/2013 11:47:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych P-12 Zapisani: Imię i nazwisko Numer orzeczenia PPP-P 1.. File Size: 11 kb: File Type: docx: Pobierz plik..

Realizacja celów zajęć pozalekcyjnych.

Dokument należy do zestawu.. File Size: 11 kb: File Type: docx: Pobierz plik.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………………………………………….. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ….. określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr …., analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych; Rewalidacja scenariusze programy inspiracje dla dzieci w spektrum autyzmu; Arkusze, karty pracy, materiały dla dzieci z autyzmem; Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną - ćwiczenia .Uczennica doskonaliła także umiejętności matematyczne - liczyła na konkretach w zakresie 100, utrwalała nazwy i zapis liczb dwucyfrowych, z powodzeniem podejmowała próby liczenia na kalkulatorze..

Stopień realizacji celów: 2.

W dalszym ciągu rozwijać u dziewczynki .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk.. Sprawozdania z pracy nauczyciela.. Tylko A.. Bohaterów Września w Węgrzynowie w ramach projektu "NASZA SZANSA - UCZYMY SIĘ, POZNAJEMY, ZWIEDZAMY" PO KL.09.01.02-14-136/12 - beneficjent Gmina .Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012.. Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego.. Warunki realizacji.. Co nie znaczy, że nie można jej wywnioskować z orzecznictwa sądowego.Informacje od rodziców ucznia Wojtek wykazuje zainteresowanie matematyką nie lubi zajęć z jęz.. Przepisy nie dają bowiem wprost odpowiedzi na pytanie o to pensum.. File Size: 11 kb: File Type: docx: Pobierz plik.. .Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno- Rewalidacyjnej prowadzonej XXXXXX w Roku Szkolnym XXXX/XXXX.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na: - usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów,Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.1 Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć.. Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.Korzystanie z tych zajęć, jak z każdej formy wsparcia jest jednak suwerenną decyzją rodzica, a zatem jeżeli rodzice ucznia złożą pisemne oświadczenie, z którego wynikać będzie, że nie wyrażają zgody na udział ich dziecka w zajęciach rewalidacyjnych, to dyrektor nie zmusi ucznia do uczestniczenia w nich wbrew woli rodzica.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .. Wnioski do dalszej pracy: 1.. Łącznie odbyło się 27 zajęć.. Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Uczeń ma problemy z adaptacją w nowych sytuacjach.. Dobrze funkcjonuje w sytuacjachsprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt