Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach

Pobierz

Jeśli .Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. II Ba.O10Wskaż zestaw, w którym znajduje się błędnie zapisany wzór sumaryczny związku chemicznego.. Chemia - liceum × Podaj nazwy systematyczne związków o podanych wzorach: a) BeH 2 b) AlH 3 c) HI d) H 2 S. Klaudia.. Napisz wzory strukturalne związków chemicznych o poda-nych wzorach sumarycznych lub nazwach systematycznych.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Łączenie się atomów.. (TABELKA) Wzór związku chemicznego Nazwa systematyczna Nazwa systematyczna CrO3 Al2O3 LiH Zn(OH)2 RbOH Fe(HSO4) CuOH CoCl2 · 6 H2OPodaj nazwy związków chemicznych: 2010-05-04 16:48:20; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. Zadanie 27.. Wartościowości przy połączeniu z tlenem pierwiastków z grup głównych ( 1,2,13-18)odpowiada numerowi grupy lub cyfrze jedności w grupach wyższych.Zadanie 36.. AgCl NiS K2S BaCl KI ( tu jest duże i ) PbCl2 NaBr PbS2 SbCl5 PbI2 (tu jest duże i ) Al2S3 Sb2S5 AlBr3 MgSZadanie: podaj nazwy związków chemicznych a cr2s3 , b n2o Rozwiązanie: a cr2s3 siarczek chromu iii b n2o tlenek diazotu podtlenek azotu c albr3 bromek Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Podaj nazwy związków chemicznych o wzorach Na2s, Al2O3, CaCl2 2012-06-05 21:28:21 Podaj nazwy związków chemicznych , przedstawionych wzorami chemicznymi 2011-10-16 14:14:08 podaj 10 związków chemicznych 2010-10-13 17:59:05Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych..

Nazwy ...Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach półstrukturalnych.

Poniżej przedstawiono wzory dwóch węglowodorów.. 2012-02-18 21:13:55; W podanych wzorach soli podkreśl resztę kwasową ,podaj wartościowość metali i reszt kwasowych 2011-03-11 08:33:52; podaj nazwy i wzory kwasów, od których pochodzą sole o podanych wzorach.. Dzieje się to na skutek ciągle zmieniających się norm w tej dziedzinie ustalanych przez IUPAC - Union of Pure and Applied Chemistry, czyli tłumacząc na język polski Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej.. a) b) c) Zadanie 7. Podaj nazwy systematyczne aldehydów o poniższych wzorach półstrukturalnych.. Pierwiastki chemiczne należące do 1. grupy układu okresowego są tylko jednowartościowe, a pierwiastki chemiczne położone w 2. grupie układu .O 3 Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. a) HBr Wzór strukturalny: b) NH 3Rozwiązanie - Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych: Ocena użytkowników: 3 / 5 Proszę, oceń Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 Ocena 4 Ocena 5Plik napisz nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach ch2.pdf na koncie użytkownika phucau • Data dodania: 28 lis 2018Plik podaj nazwy związków chemicznych o podanych wzorach.pdf na koncie użytkownika xmax1228x • Data dodania: 20 lis 2018Spośród sześciu związków chemicznych, których wzory sumaryczne podano poniżej podkreśl te, które przedstawiają związki chemiczne występujące w postaci kryształów jonowych (tak jak np. chlorek sodu), a nie zbiorów cząsteczek..

a) Podaj nazwy systematyczne związków I i II.

Zastosuj pojęcia: kwasowy, zasadowy, obojętny, amfoteryczny.. a) _____ b) _____ Zadanie 8.Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: monikak6 6.4.2010 (17:03) ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego Przedmiot: Chemia .Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. Na dzień dzisiejszy mamy ściśle określone zasady postępowania podczas .i nazw związków chemicznych Grupa B 1.. Równania reakcji chemicznych 70 Napisz wzory strukturalne związków chemicznych o poda-nych wzorach sumarycznych lub nazwach systematycznych.. Zadanie 1.14 Podaj wzory strukturalne brakujących reagentów (A-F) w każdej z poniż­ szych syntez: a) butan, b)Zadanie: podaj nazwy soli o podanych wzorach a fel2 b Rozwiązanie: fei_ 2 jodek żelaza ii Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.zapisywać wzory sumaryczne dwupierwiastkowych związków chemicznych na podstawie informacji o wartościowości tworzących ich pierwiastków; ..

Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.

Wartościowość drugiego pierwiastka trzeba znać bądź też jest ona podana w nazwie.. Zadanie 28.Nazewnictwo systematyczne związków nieorganicznych jak i organicznych ciągle się zmienia.. a) HBr Wzór strukturalny: b) NH 3 Wzór strukturalny: c) siarkowodór Wzór strukturalny: Napisz wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych o podanych nazwach .Tlenki Wodorotlenki Kwasy Sole TLENKI Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen.. Napisz wzory .2) Podaj wartościowości pierwiastków w związkach chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz nazwy tych związków chemicznych.. Polub to zadanie.. V N.O _____ Mg OII siarczek ołowiu(IV) IV.. Zaznacz wzory fenoli.. 2010-02-15 21:18:06 podaj 3 nazwy zwyczjowe i systematyczne podanych soli:AGNO3 NANO3 CASO4 K2SO3 NA2CO3 MG(OH)2 2010-02-03 22:14:58 Podaj nazwy systematyczne dwóch kwasów beztlenowych i napisz równania reakcji ich otrzymywania?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Podaj nazwy systematyczne wymienionych związków chemicznych i określ ich charakter chemiczny.. b) Oceń, czy związki I i II są względem siebie izomerami czy homologami.. 2008-12-27 14:45:56 Podaj nazwy systematyczne związków o podanych wzorach: a) BeH 2 b) AlH 3 c) HI d) H 2 S - Nazwy systematyczne związkó - Pytania i odpowiedzi - Chemia ..

Podasz nazwy systematyczne tych związków?

To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Na 2 O, H 2 O, NH 3, HCl, Cl 2, CaCl 2 Zadanie 5 (4 pkt)Uzupełnij tabelę.. 2010 .1. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. Wzory wybierz spośród podanych.. Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.. Rejestracja.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny tlenek azotu(V) II.. 2012-02-18 21:13:55; Znając masę cząsteczkową, podaj nazwy pierwiastków chemicznych oznaczonych literą E w podanych związkach chemicznych.. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt