Utwórz formy imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników

Pobierz

Polub to zadanie.. J. niemiecki - DAJE NAJ ZA WSZYSTKO !. rozwiązane.. Utwórz formę imiesłowu czasu przeszłego Perfekt (Partizip II czasowników słabych).. Utwórz formy imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt od podanych czasowników, a następnie uzupełnij nimi zdania.. studieren - ………… verdienen - ………… frühstücken - ……… kontrollieren - ……… bestellen - ……… aufräumen - ……… wohnen -………… gehören - ……… lernen - ………… montieren - ……Imiesłów czasu przeszłego czasowników modalnych i nieregularnych tworzy się tak samo, jak czasowników słabych z grupy pierwszej, lecz z wyjątkiem dwóch czasowników modalnych (wollen, sollen), przy czym zmianie ulega samogłoska rdzenna: Infinitiv Imperfekt Partizip II.. Z góry dziękuję.Pierwsza forma to BEZOKOLICZNIK, druga jest formą podstawową czasu przeszłego IMPERFEKT.. Czasowniki Zwrotne.. rozwiązane.. Dodaj przedrostek ge- oraz przedrostek -t lub -et.. -gemacht.Gimnazjum.. Następnie uzupełnij nimi dialog.Trzy imiesłowy nie pasują do dialogu (Pierwsza część polecenia jest zrobiona, trzeba tylko dopasować czasowniki do luk) -gehort.. W języku niemieckim występują dwa typy imiesłowów.. Imiesłów czasu przeszłego ( Partizip II) czasowników regularnych zaczyna się najczęściej przedrostkiem ge-, po którym następuje rdzeń czasownika, a kończy spółgłoską -t. Jeśli rdzeń czasownika kończy się na spółgłoskę -t lub -d, do końcówki imiesłowu dodajemy samogłoskę e..

Utwórz formy imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników.

NIEMIECKI 1.lesen- 2.essen- 3.kennen- 4.trinken- 5.geben-Utwórz imiesłów czasu przeszłego od podanych czasowników .. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika.. Muszę mieć to zadanie dobrze odrobione.. Są to imiesłów czasu teraźniejszego (Partizip Präsens zwany także Partizip I) oraz imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt znany także jako Partizip II).Mimo skomplikowanej nazwy ich tworzenie oraz użycie jest niezwykle proste.Imiesłów czasu przeszłego Perfekt tworzymy dodając do tematu czasownika " ge- " i końcówkę " -t " lub dla czasowników z tematem na "-t", "-d" (też: "-fn", "-chn") końcówkę " -et ".. rozwiązane.. Dodaj przedrostek ge- oraz przyrostek -t lub -et.. Tworzenie.. Zapytaj.onet.pl.Imiesłowy przymiotnikowe Imiesłowy przymiotnikowe czynne można utworzyć wyłącznie od czasowników, które mówią o czynności powtarzającej się i niezakończonej (są to czasowniki, które mają aspekt niedokonany), np. piszący (pisałem wczoraj - piszę teraz - będę pisał jutro).Tworzenie złożonego czasu przeszłego (passé composé) Użycie czasowników posiłkowych "avoir" oraz "être".. 1. essen - 2. verbringen - 3. abholen - 4. besichtigen - 5. schlafen -Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego podanych czasowników (Partizip II) i zapisz je.. Natomiast trzecia forma to PARTIZIP II (PARTIZIP PERFEKT), który potrzebny jest do utworzenia zdania w czasie przeszłym złożonym..

Utwórz formy imieslowu czasu przeszlego podanych czasowników.

Jak mam jakieś błędy, to proszę napisać.. knnen konnte gekonnt.Utwórz formy imiesłowów czasu przeszłego podanych czasowników.stellen -suchen -horen -.. Partizip II czasowników nieregularnych zawsze zakończony jest na -en.1.. To dla mnie bardzo ważne.. kochen (gotować) machen (robić) arbeiten (pracować) baden (kąpać się) gekoch t gemach t gearbeitet gebad etUtwórz formy imiesłowów czasu przeszłego od następujących czasowników.. 30.03.2014 o 17:42 rozwiązań: 1.. WZÓR : trzeba by , trzeba było warto : szkoda :Do podanych form czasowników dopisz formy ich bezokolicznika ruszyli Zadanie z chemii: Korzystając z maksymalnych wartościowości pierwiastków podanych w nawiasach (poza tlenem i wodorem) ustalić które z niżej podanych związków nie istnieje: N2O7 (V), PH3 (III)…Z podanego tekstu wypisz czasowniki w formach osobowych.Określ ich aspekt,podaj ich bezokoliczniki,a następnie utwórz formy czasu przeszłego oraz przyszłęgo(prostego lub złożonego) — Nazwa jego…Partizip II: czasowniki regularne.. Utwórz imiesłowy czasu przeszłego od podanych czasowników oraz podaj ich znaczenie.. .Utwórz imiesłowy czasu przeszłego (po niemiecku) podanych czasowników: gratulieren,- montieren, - illustrieren,- kontrollieren,- studieren, - probieren,- faszinieren,- funktioneren,- Z góry dzięki :) Odpowiedz..

Napisz formę imiesłowu czasu przeszłego podanych czasowników: MACHEN.

Proszę czekać.. 0 ocen | na tak 0%.. Tworzenie imiesłowu biernego (participe passé) Zgodność imiesłowu biernego w "passé composé".. Ułóż zdania z każdym z nich ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt