Sprawozdanie o klasie na radę pedagogiczną

Pobierz

Nast.. Klasa chętnie bierze udział w konkursach szkolnych (chemiczny, matematyczny, wiedzy pożarniczej, o patronie, historyczny, piosenki obcojęzycznej, recytatorski i literacki); zawodach sportowych oraz konkursach .SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Klasy IV-VI < Poprz.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Sprawozdanie takie przedstawia następnie na posiedzeniu rady pedagogicznej.. Ocena stopnia realizacji.. FREKWENCJA.. Title: INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA POSIEDZENIE Author: Dyrektor Last modified by: admin Created Date: 6/9/2014 11:24:00 AM Company: Hewlett-Packard Other titles: INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA POSIEDZENIE .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.sprawozdania podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.. PROTOKÓŁ.. Następny.. jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.. Zgodnie z art. 40. ust.. Informacja o awansach zawodowych.. > KOMUNIKATY DYREKTORA SP27.. za rok szkolny 2017/2018..

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Jedenastu uczniów w klasie posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej PP, są to uczniowie: Maria, Emilia, Łukasz a, Julia, Alicja i Natalia, Maciej, Aleksandra, Joanna, Patryk i Krzysztof.

Poprzedni.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Poleć znajomemu.. Dyrektor powinien sprawdzić, czy odwołano się do właściwej podstawy prawnej - do art. 44f ustawy o systemie oświaty, a nie przepisów uchylonego rozporządzenia z 2007 r.Materiały na radę podsumowującą.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. z posiedzenia Komisji Klasyfikacyjnej kl.Rada pedagogiczna, podejmując uchwałę, powinna postanowić o uchwaleniu (a nie o zatwierdzeniu) wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów szkoły.. Podsumowanie półrocza, czyli jak i kiedy przeprowadzić rady pedagogiczne.Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Powrót.. Arkusz pracy nauczyciela; Sprawozdanie nauczyciela wychowawcy; Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; Sprawozdanie logopedy; Sprawozdanie zespołu wychowawczego; Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnejJak należy pisać protokół z Rady Pedagogicznej?. DZIAŁANIA "Spotkania z książką" - część pierwsza przeznaczona dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Zapoznanie uczniów i rodziców z projektem - umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r..

Uczniowie uczęszczający do tej klasy są bardzo żywi, spontaniczni, zdarzają się problemy z zachowaniem niektórych uczniów w grupie.W oparciu o wyniki badań oraz analizę dostępnej dokumentacji, poradnia wnioskuje o objęcie dziecka z deficytami rozwojowymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

USO dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej .. W tym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na podsumowanie monitorowania pracy szkoły.. anna-krause Kategoria: Dla Nauczyciela Odsłony: 8357 Oddział przedszkolny.. Aktualności;OGÓLNE UWAGI O KLASIE.. Sprawozdanie wychowawcy klas I-II I. ta część działalności .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY…………… - rok szkolny 2015/2016 Sprawozdanie wychowawcy klasy .Z A C H O W A N I E.. Ogólne cechy protokołu jako pisma użytkowego Protokół to gatunek wypowiedzi użytkowej - bliski sprawozdaniu czy relacji - nastawiony na przekaz informacji o jakimś wydarzeniu.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Po załatwieniu spraw porządkowych na posiedzeniu rady powinny zostać przedstawione wyniki klasyfikacji śródrocznej.. Klasy I-III.. Ocena wzorowe b.dobre dobre poprawne nieodpow..

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.

Informacja o kadrze Zespołu.. Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8. naganne Liczba.. Obszerno i budowa protokość łu zależy przede wszystkim od protokołowanego faktu.Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.. Jeśli jeszcze nie udało się podsumować nadzoru, przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania.Internetowa szkoła trochę na wyrost>> Czytaj w LEX: Zdalne nauczanie w szkołach i placówkach w dobie koronawirusa > Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej.. Podpis wychowawcy klasy.. (129629 hits) Przedstawienie na Dzień Babci i Dzień Dziadka (126814 hits) Sprawozdanie wychowawcy za 1 semestrWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).. uczniów Oceny nieodpowiednie i naganne otrzymali : Nazwisko i imię Ocena Uzasadnienie oceny Powyższe ustalenia wychowawca klasy przedłoży do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.. .Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 - szkoła podstawowa; Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2018/2019; Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych w I półroczu 2018/2019 r. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Statutu SzkołyUmiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstoweAdministrowanie jako funkcja wychowawcy klasy, polega na regulowaniu działalności klasy jako grupy formalnej - w sprawach dotyczących wewnętrznego życia klasy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, składki, świadectwa promocyjne) oraz w stosunkach z otoczeniem (sprawozdania, opinie, korespondencję itp.)..

Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (156397 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (141810 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (133489 hits) Od czego zacząć pisanie opinii o uczniu?

Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt