Wzory i nazwy kwasów beztlenowych

Pobierz

Tematy powiązane z tym rozdziałem: Kwasy - Nazwy kwasów; 2.. Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto Polski.. Rozwiń (1) 14.. Nietrwałe kwasy .. H Br kwas bromowodorowy H Cl kwas chlorowodorowy H I kwas jodowodorowy.. Otrzymywanie kwasu krzemowego .. Z tej probówki dowiesz się jakie znamy kwasy tlenowe oraz beztlenowe.. WZÓR SUMARYCZNY.. HCN (aq) kwas cyjanowodorowy.W dzisiejszym odcinku poznamy wzory sumaryczne, wzory strukturalne i otrzymywanie kwasów tlenowych i beztlenowych.Odwiedź też mój profil na FB:.Kwasy beztlenowe tworzą także inne pierwiastki chemiczne 17. grupy układu okresowego: fluor, brom i jod.. Podobnie mamy kwas HSCN, który nazywamy kwasem rodanowodorowym, ponieważ nazwa grupy SCN- to anion rodanowy.. • kwas cyjanowodorowy (HCN) • kwas izocyjanowy (HNC) • merkaptany organiczne (RSH) KWAS CHLOROWODOROWY: Wzór sumaryczny: HCl Wzór strukturalny: H --- Cl Równanie reakcji chemicznej: H2 + Cl2 ---> 2HCl Cząsteczka wodoru reaguje z cząsteczką chloru dając dwie cząsteczki chlorowodoru.H2SO4 jest to kwas siarkowy (VI) H2SO3 jest to kwas siarkowy (IV) HClO4 jest to kwas chlorowy (VII) HClO3 jest to kwas chlorowy (V) Kwasy beztlenowe.. Ogólny wzór kwasów to H_nR Kwasy tlenowe mają w reszcie kwasowej atomy tlenu a beztlenowe nie.. Człon pochodzący od nazwy reszty kwasowej przyjmuje końcówkę -an (w przypadku soli kwasów tlenowych) lub -ek (dla soli kwasów beztlenowych)..

Wzory strukturalne kwasów beztlenowych.

ClO 4 1-chlorany (VII)Nazwy soli składają się z dwóch członów: pierwsza odnosi się do rodzaju reszty kwasowej, druga - do metalu.. HBr kwas bromowodorowy.. Kwasy beztlenowe można otrzymać w wyniku bezpośredniej reakcji gazowego wodoru z danym niemetalem, a następnie rozpuszczenie otrzymanego wodorku w wodzie.. Nauczysz się również korzystać z krzywych i tabeli rozpuszczalności.Kwasy nieorganiczne dzielimy na tlenowe i beztlenowe.. Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę -ek.. Oto przykładowe reakcje otrzymywania wodorków: Otrzymywanie chlorowodoru: H 2 + Cl 2-> 2 HCl Otrzymywanie jodowodoru: H 2 + I 2-> 2 HINazwy kwasów.. KWAS CHLOROWODOROWY .. HI (aq) kwas jodowodorowy.. Tlenkami kwasowymi są m.in.: SO 2, SO 3, CO 2, N 2 O 5, P 4 O 10 (P 2 O 5 • P 2 O 5), tlenki niemetali, które z wodą tworzą kwasy.. Rozcieńczając kwasy zawsze pamiętamy, aby wlewać je do wody.. Nadamy im nazwy oraz nauczę Cię jak obliczać stopień utlenienia atomu centralnego w kwasach.. 2008-12-27 14:45:56 Podaj wzory i nazwy kwasów karboksylowych 2014-03-06 18:55:45 Podaj nazwy kwasów; 2009-11-14 14:34:24Definicja kwasów i zasad według S. Arrheniusa (1887r.).

Nazwy i przykłady kwasów .

Kwasy beztlenowe.NAZWA KWASU.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. SO 3 2-siarczany (IV) azotowy (V) HNO 3.. HNO 3 kwas azotowy (V)Nazwa grupy kwasowej CN- to anion cyjankowy, stąd nazwa kwasu.. Co to jest reszta kwasowa i jak obliczyć jej wartościowość?Otrzymywanie kwasów beztlenowych Kwasy beztlenowe otrzymuje się poprzez rozpuszczenie w wodzie wodorku niemetalu.. siarkowy (VI) H 2 SO 4.. Zapraszam Wzory strukturalne kwasów H 2 SO 4 - kwas siarkowy VI Wzór strukturalny: H 2 SO 3 - kwas siarkowy IV Wzór strukturalny: HNO 2 - kwas azotowy III Wzór strukturalny: HNO 3 - kwas azotowy V Wzór strukturalny: H 3 PO 4 - kwas fosforowy V Wzór strukturalny: H 2 CO 3 - kwas węglowy Wzór strukturalny:jak tworzymy wzory i nazwy soli kwasów beztlenowych, jakie są właściwości i zastosowania wybranych soli kwasów beztlenowych.. SOLE KWASU.. Wzory i cechy kwasów tlenowych i beztlenowych.W przypadku kwasów beztlenowych na początku nazwy pojawia się przedrostek hydro-, który odpowiada polskiej wzór, nazwa angielska6) posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) wzory prostych kwasów karboksylowych i podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne;Więcej elementw3 lis 2019 30 wrz 2018 .Kwasy i ich wzory sumaryczne oraz strukturalne.. Beztlenowce.. CO 3 2-węglany (IV) chlorowy (VII) HClO 4..

Dysocjacja kwasów .

Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.Artykuł opisuje właściwości, zastosowanie oraz strukturę podstawowych kwasów tlenowych i beztlenowych w Szkole Podstawowej.. Są to wodne roztwory wodorków niemetali, które znajdują się w szesnastej i siedemnastej grupie układu okresowego, np. HCl, HBr.Kwasy beztlenowe w reszcie kwasowej nie posiadają atomu tlenu.. TLENEK KWASOWY (bezwodnik kwasowy) RESZTA KWASOWA.. Nazwy kwasów beztlenowych tworzymy dodając końcówkę "-wodorowy" do nazwy niemetalu.. .Podaj nazwy systematyczne dwóch kwasów beztlenowych i napisz równania reakcji ich otrzymywania?. HF jest to kwas fluorowodorowy.. H2S (aq) kwas siarkowodorowy.. W wypadku kwasów beztlenowych prostych sprawa jest prosta- atom wodoru połączony jest pojedynczym wiązaniem z atomem .Można je przedstawić wzorem ogólnym: n m M m R n Nazwę soli tworzy sięod kwasu, dodając nazwę metalu z uwzględnieniem jego wartościowości.. Podstawa programowa.. Sprawdzian z Chemii - Kwasy.. brzmi następująco: kwasy to substancje, które wskutek dysocjacji elektrolitycznej rozpadają się na jony wodoru H +, natomiast zasady odczepiają anion wodorotlenkowy OH-.. Nazwy kwasów tlenowych tworzymy dodając do słowa "kwas" nazwę niemetalu z końcówką -owy oraz wartościowość niemetalu.. HBr jest to kwas bromowodorowy.HClO 2 - kwas chlorowy (III) HClO 3 - kwas chlorowy (V) HClO 4 - kwas chlorowy (VII) Kwasy beztlenowe to kwasy, które nie zawierają atomu tlenu w cząsteczce..

Moc kwasów .

Nazwy kwasów tlenowych tworzy się dodając do nazwy kwas nazwę niemetalu centralnego i podając wartościowość tego atomu.. Nosi ona nazwę teorii jonowej.kwas metanowy HCOOH Kwasy można podzielić na dwie grupy: kwasy tlenowe i kwasy beztlenowe Wzór chemiczny Idealne dla słuchowców - zarodzaj kwasów: nazwa kwasu: wzór kwasu: nazwa soli: wartościowość reszty kwasowej: beztlenowe: chlorowodorowy: HCl: chlor ek: I: siarkowodorowy: H 2 S: siarcz ek: II: tlenowe: azotowy(V) HNO 3: azot an (V) I: siarkowy(VI) H 2 SO 4: siarcz an (VI) II: siarkowy(IV) H 2 SO 3: siarcz an (IV) II: węglowy: H 2 CO 3: węgl an: II: fosforowy(V) H 3 PO 4: fosfor an (V) IIIBudowa, podział i wzory kwasów .. HBr (aq) kwas bromowodorowy.. I tak na przykład sole pochodzące od kwasu siarkowego(VI) będą miały w .Test zawiera 11 pytań.. Najprostsze z kwasów beztlenowych składają się z atomów wodoru i atomu niemetalu.. Wzór ogólny kwasów ma postać:Kwasy beztlenowe - ogólna nazwa kwasów, które w swojej reszcie kwasowej nie posiadają atomu tlenu.. Najprostsze z kwasów beztlenowych składają się z atomów wodoru i atomu niemetalu, choć niektóre z nich mają bardziej złożoną strukturę.. Do pierwszej klasy kwasów beztlenowych zaliczają się m.in.: kwas solny (HCl); kwas fluorowodorowy (HF)Oprócz prostych kwasów beztlenowych znane są także bardziej złożone tego rodzaju związki.. Ponadto poznasz właściwości i zastosowania kilku wybranych soli.. HCl jest to kwas chlorowodorowy (solny) HI jest to kwas jodowodorowy.. np. H_2SO_3 - kwas siarkowy(IV) H_2SO_4 - kwas siarkowy(IV) HNO_3 - kwas azotowy(V) niekiedy nie podaje się .Kwasy-wzory sumaryczne i nazwy - Wzory i nazwy kwasów nieorganicznych.. - wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych - Kopia Kwasy-wzory sumaryczne i nazwy.. Autorzy i materiały.. Lista wszystkich autorów Lista materiałów wykorzystanych w filmie.Z tej playlisty dowiesz się, czym są sole, jak powstają oraz jak tworzymy ich wzory i nazwy.. Jedną z metod otrzymywania wodorków niemetali jest bezpośrednia reakcja niemetalu i wodoru.. HF (aq) kwas fluorowodorowy.. PO 4 3-fosforany (V) węglowy (IV) H 2 CO 3.. HCl kwas chlorowodorowy.. Nauczysz się zapisywać równania reakcji otrzymywania soli kwasów tlenowych i beztlenowych oraz reakcji dysocjacji.. H 2 S kwas siarkowodorowy.. W nazwach kwasów beztlenowych do nazwy pierwiastka (niemetalu) dodaje się formant "-o-"oraz cząstkę "-wodorowy"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt