Wyjaśnij jaką rolę odgrywają wilki w przyrodzie

Pobierz

10 Wyjaśnij, co spowodowało wzrost liczebności wilków … Wzrost liczebności wilków w Polsce został spowodowany objęciem ich Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6Mchy w przyrodzie odgrywają rolę magazynowania ogromnych ilości wody.. Organizmy odżywiające się szczątkami …Wyjaśnij, jaką rolę w przyrodzie odgrywają organizmy odżywiające się szczątkami roślin i zwierząt.Gdy w wyniku tych działań liczba wilków w Polsce wyniosła 560 osobników, ssaki te objęto ścisłą ochroną gatunkową, dzięki czemu ich liczba znacząco wzrosła …Wyjaśnij, jaką rolę odgrywają wilki w przyrodzie.. Wyjaśnij pojęcie bakteriologia.. Wilk nie musi być … Wilki przyczyniają się do zachowania równowagi w przyrodzie.. Wyjaśnij, jaką rolę w przyrodzie odgrywają organizmy odżywiające się szczątkami roślin i zwierząt.Plis to …Mchy w przyrodzie odgrywają dużą rolę.Dają schronienie wielu drobnym zwierzętom i dają im pokarm, zapobiegają powodziom i wysychaniu gleby, są wykorzystywane do …Obserwacje: Wykonanie: Dżdżownice wymieszały wszystkie warstwy podłoża, tak iż powstała jedna warstwa gleby z dużą iliścią korytarzy.. Do naczynia wsyp: ziemię …Wyjaśnij jaką rolę w przyrodzie odgrywają organizmy odżywiające się szczątkami roślin i zwierząt.. Wilki przyczyniają się do zachowania równowagi w przyrodzie.9 Zadanie‧Strona 115Wilki mają rolę do spełnienia w przyrodzie..

Na …Wyjaśnij, jaką rolę odgrywają mchy w przyrodzie.

Podczas …Odpowiedź: Mchy są niewielkimi roślinami, ale odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie, ponieważ mają zdolność magazynowania dużej ilości wody, dzięki temu … Organizmy odżywiające się szczątkami roślin i zwierząt rozkładają związki organiczne zawarte w mart Odpowiedź na zadanie z Puls życia 5 .. Wyjaśnij, jaką rolę w …2.. Podaj przyczynę spadku liczebności wilków w Polsce.. mikjedanme mikjedanme 07.05.2020Napisz, jaką rolę w przyrodzie odgywają mchy ?. Podczas topnienia śniegów lub ulewnych deszczy, zmniejszają tym ryzyko powodzi.. Drapieżniki pełnią ważną rolę w przyrodzie - regulują liczebność innych zwierząt, polując zwykle na …Jaką rolę w wierszu Horacego "Do Deliusza" pełni przyroda (w środkowej części wiersza) !. 2009-03-16 19:38:46 Jaką rolę spełniają …Liczne gatunki tych roślin, nazywane również roślinami zielnymi, mogą pomyślnie egzystować dzięki temu, że w okresach panowania niesprzyjających warunków ich nadziemne …Rola fal dźwiękowych w przyrodzie.. Odpowiedz przez Guest.. 2. Podaj nazwy chorób wywołanych przez bakterie.. Na dziś !. Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2011-10-19 21:43:10Opublikowany in category Biologia, 29.10.2020 >> ..

2.Wyjaśnij jaką rolę odgrywają dżdżownice w przyrodzie ?

Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6Nie taki wilk straszny, jak go malująWataha, czyli wilcza rodzina, składa się z jednej pary rodzicielskiej,a więc najstarszych osobników: samicy i samca, oraz ich …Wyjaśnij, jaką rolę odgrywają wilki w przyrodzie.. Wyjaśnij, co spowodowało wzrost liczebności wilków w …Wilk szary, wilk (Canis lupus) - gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych (Canidae), zamieszkującego lasy, równiny, tereny bagienne oraz góry Eurazji i Ameryki …Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wyjaśnij, jaka rolę odgrywają mchy w przyrodzie?. Wyjaśnij, co spowodowało wzrost liczebności wilków w …Gdy w wyniku tych działań liczba wilków w Polsce wyniosła 560 osobników, ssaki te objęto ścisłą ochroną gatunkową, dzięki czemu ich liczba znacząco wzrosła.. Na podstawie tekstu źródłowego napisz, czym odżywiają się wilki.. Udało nam się przywrócić polskiej naturze ten gatunek, teraz musimy nauczyć się z nim żyć.. 9 Podaj przyczynę spadku liczebności wilków w Polsce.. (Proszę o krótką odpowiedz) 2 Zobacz odpowiedzi zuzikwarch zuzikwarch Odpowiedź: Mchy mają bardzo ważną role w …wyjaśnij , jaką rolę odgrywają drapieżniki w naturze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt