Opisz zastosowanie tlenków metali i niemetali

Pobierz

Polecenie 2.4.. 2010-04-15 18:08:19; Pomocy.. zastosowanie przy rozdzielaniu izotopów tego promieniotwórczego pierwiastka.. 2013-03-02 21:09:06Tlenki metali: zwykle ciała stałe, wysokie temperatury topnienia, nie rozpuszczają się w wodzie, niektóre reagują z wodą Tlenki niemetali: najczęściej są to gazy, rzadziej ciała stałe, nierozpuszczalne lub bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, niektóre reagują z wodą Reakcje tlenków I. Utlenianie 2CO + O2 -> 2CO II.Poznajemy właściwości metali i niemetali?. W tlenkach niemetali (np. CO 2) występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.. 3. tlenek chromowy Cr2O3 - jako zielona farba mineralna o dużej trwałości, używany do barwienia na zielono szkła i glazury na .Start studying Właściwości metali i niemetali Chemia nowej ery 7.. W tlenkach metali .. iRFeoLaNNN_d5e895.rozpowszechnianie tlenków niemetali w przyrodzie.. Nazewnictwo tlenków - przeanalizuj przykładu 49 i 50 s.197 w podręcznikuTlenki są to zwiążki pierwiastków (metali i niemetali) z tlenem, w których tlen wystepuje na 2 stopniu utleniania.. Większość z nich reaguje z wodą, a produktem takiej reakcji jest kwas.. ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH TLENKÓW METALI I NIEMETALI: Tlenek żelaza (III) (Fe2O3) (tlenek metalu):-uwodniony jako składnik rdzy,-do produkcji pigmentów używanych do produkcji lakierów .Higroskopijność - podatność substancji na wchłanianie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą..

jakie sa zastosowania metali i niemetali?

wykorzystuje się do dezynfekcji.5.. podaj 2 przyklady 2009-09-28 17:30:40; Jakie są zastosowania metali i niemetali?. Tlenek zasadowy to taki tlenek, który reaguje z kwasami, z wytworzeniem soli .Tlenki.. Przedmioty Chemia Systematyka związków nieorganicznych .. otrzymywanie prażenie wodorotlenku żelaza(III): prażenie hydroksotlenku żelaza(III) 2FeO(OH)→ Fe2O3 + H2O↑ 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O↑ temp.. Przydatność 55% Nazwy tlenków metali i niemetali, soli, .. Przydatność 85% Klejenie metali.. 2.Następnie wyjaśnia, jak zbudowane są tlenki, przypomina wartościowość tlenu w tlenkach i zapisuje kilka przykładów wzorów oraz nazw tlenków, tj.: CO, SO 3, H 2 O, SiO 2, PbO 2.. - utlenianie lub redukcja innych tlenków - rozkład termicznych niektórych soli kwasów .Zastosowanie niemetali : Izolatory - słabo przewodzą prąd i ciepło *Nie posiadają połysku i nie mają gładkiej powierzchni *Mają zwykle niższe temperatury topnienia i wrzenia niż metale *Niemetale występują w ciekłym stanie skupienia Siarka- jest ważnym surowcem stosowanym w przemyśle m.in. do produkcji sztucznych nawozów,kwasów, barwników , zapałek , środki do zwalczania .Związki metali z niemetalami wydają się być natury jonowej.. 4.Większość tlenków niemetali to tlenki kwasowe (reagują z wodą i zasadami) Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycie..

To związki metali lub niemetali z tlenem.

Należą do nich: tlenki metali: żelaza, glinu; tlenki niemetali: wodoru (woda), krzemu (główny składnik piasku), węgla, azotu.. , jest półproduktem do wytwarzania kwasu azotowego.. tlenek chromowy Cr2O3 - jako zielona farba mineralna o dużej trwałości, używany do barwienia na zielono szkła i glazury na porcelanie tlenek wapnia: Stosuje się go w .opisz właściwości wody 2010-09-14 20:53:47; Opisz właściwości wodoru.. Nauczyciel wyjaśnia, jak tworzy się wzory i nazwy tlenków.. Większość tlenków metali wykazuje swoją podstawową naturę chemiczną, reagując z kwasami, tworząc sole i wodę.. Podaj najważniejsze właściwości i zastosowanie podanych tlenków.. Wraz z przejściem od metali lekkich przez metale ciężkie do półmetali i niemetali, jonowy charakter ich tlenków zanika na korzyść charakteru kowalencyjnego.. Z przedstawionych równań wynika,że do podstawowych metod otrzymania tlenków należą: - bezpośrednia synteza z pierwiastków.. Opisz zastosowania niemetali i zilustruj je, wykonując trzy zdjęcia.. Często przytaczanym przykładem jest tlenek siarki(VI).. 11-Korozja.. Wyjaśnij, na czym polega ich rola.. 2013-12-09 21:21:27; Opisz zastosowanie najczęściej wykorzystywanych przez człowieka tlenków: 2011-10-23 13:10:03; Opisz właściwości glinu..

Tlenki - zastosowanie .

tlenki metali i półmetali są z reguły ciałami stałymi; cechy charakterystyczne: duża gęstość wysoka temperatura topnienia budowa jonowa tlenki niemetali są z reguły są gazami, rzadziej cieczami czy ciałami stałymi; cechy charakterystyczne:78% Nazwy tlenków metali i niemetali, soli, kwasów, zasad i wodorków oraz sposoby otrzymywania soli - tabelki 79% Substancje chemiczne 80% Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystykaPrzedstaw w formie tabeli porównanie właściwości metali i niemetali.. Tlenki metali są przeważnie ciałami stałymi, a niemetali gazami.tlenki metali - w tych związkach tlen jest połączony z metalem, np.: CaO - tlenek wapnia Na 2 O - tlenek sodu PbO - tlenek ołowiu (II) tlenki niemetali - w tych związkach tlen jest połączony z niemetalem, np.: N 2 O 3 - tlenek azotu (III) CO 2 - tlenek węgla (IV) 2.. Tlenek żelaza(III) występuje w postaci minerału - hematytu.. WŁAŚCIWOŚCI TLENKÓW Fizyczne.. Tlenki to związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami.. Ze względu na swoją .Właściwości i zastosowanie tlenków w kosmetyce.. Niektóre tlenki występują w przyrodzie.. 2010-10-03 11:22:19 Podaj przykłady tlenków niemetali .. W kosmetyce największe zastosowanie mają tlenek cynku, żelaza i tlenek tytanu (IV).Tego typu związki są składnikami tzw. kosmetyków mineralnych.Właściwości tlenków i ich zastosowania..

2012-11-17 18:31:22; Jakie są zastosowania niemetali.

wykorzystuje się do dezynfekcji.Zastosowanie metali: jako materiały konstrukcyjne wykorzystywane w jubilerstwie stosowane są jako środki antyseptyczne i bakteriobójcze do produkcji styków elektrycznych i czujników narażanych na wysokie temperatury.. Właściwości tlenków sprawiają, że te związki chemiczne znajdują zastosowanie np. w przemyśle budowlanym.Zachowuje się tak przeważająca większość tlenków niemetali, większość tlenków półmetali i niektóre wyższe tlenki metali.. Większość tlenków metali jest tlenkami zasadowymi i rozpuszcza się w wodzie, tworząc wodorotlenki metali.. 2011-09-07 19:22:15Zastosowanie metali: jako materiały konstrukcyjne wykorzystywane w jubilerstwie stosowane są jako środki antyseptyczne i bakteriobójcze do produkcji styków elektrycznych i czujników narażanych na wysokie temperatury.. stosowane w gospodarstwie domowym.. Zdaj relację z wywiadu, np. z lekarzem lub dietetykiem, na temat niedoboru niemetali w organizmie.. Metale łatwo korodują.Temat: Tlenki metali i niemetali.• Przykłady tlenków:-tlenek wodoru H2O (woda, zajmuje około 73% powierzchni Ziemi)-tlenek węgla (IV) CO2 (dwutlenek węgla, u.Zastosowanie niemetali: Tlen:-występuje w powietrzu, dzieki temu oddychamy-podtrzymuje spalanie-Używania do spalania węglowodorów,tworzenia tlenków Wodór-Łączy się z tlenem tworząc wodę-Tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową (piorunującą)-stopiony wodór znalazł zatosowanie w paliwach, w silnikach rakietowychZastosowanie niektórych tlenków: 1. woda jako tlenek wodoru- wiadomo do czego;-) 2. dwutlenek azotu ( IV ) NO2 - stosowany jako środek nitrujący, utleniający, katalizator, utleniacz paliw rakietowych, jest półproduktem do wytwarzania kwasu azotowego.. 2009-10-12 19:51:10; Zastosowanie metali i niemetali 2009-09-28 22:01:13W reakcji tlenków kwasowych z zasadami powstają sole: SO3 + 2NaOH Na2SO4 + H2O CO2 + 2KOH K2CO3 + H2O Tlenki kwasowe są na ogół tlenkami niemetali, chociaż spotyka się tlenki kwasowe wśród tzw. wyższych tlenków metali, tzn. tlenków, w których metale wykazują wyższą wartościowość (CrO3, Mn2O7).podaj przykłady metali i niemetali odgrywających ważną rolę w prawidłowym funkconowaniu organizmu człowieka.. Tlenki niemetali:-występują w różnych stanach skupienia, np.: woda (tlenek wodoru) - ciecz, tlenek fosforu (V) - ciało stałe, tlenek siarki (IV) - gaz.. Tlenki mają bardzo różne własności fizyczne, które zależą od pierwiastka łączącego z tlenem: od substancji stałych o bardzo wysokich temperaturach topnienia (tlenek wolframu), przez ciecze (), po gazy (podtlenek azotu).Większość tlenków metali ma podobny, biały bądź szary kolor bez połysku, jednak znanych jest też wiele .Tlenki metali są substancjami jonowymi, wiązanie między atomem metalu, a atomem tlenu jest wiązaniem jonowym.. Pomoocy !. stosowane w gospodarstwie domowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt