Ruch drgający wahadło

Pobierz

Wahadło i wyznaczanie okresu drgań.. Ruch drgający harmoniczny - podsumowanie `vec F = -m omega^2 vec x` - ogólny wzór siły w oscylatorze harmonicznym `vec F = - m (g/ l) vec x` - wahadło matematyczne `vec F = -k vec x` - sprężynka `x = x_(max) sin (omega t + phi)`Zmiany ruchu wahadła są wywołane składową siły ciężkości Ciężarek porusza się po łuku okręgu, więc miarą jego wychylenia z położenia równowagi jest długość łuku s. Składowa siły ciężkości →Fs jest skierowana wzdłuż tego łuku.Ważną cechą wahadeł fizycznego i matematycznego jest niemal pełna niezależność ich okresu drgań od amplitudy, przy założeniu że amplituda drgań jest mała.. Jest to ciało, które będąc zawieszone w polu grawitacyjnym, wykonuje drgania wokół poziomej osi.. Ile wynosi amplituda drgań obciążnika.. Przykładami takiego ruchu są: ruch struny instrumentu, ruch ciężarka zawieszonego na sprężynie, ruch wahadła czy ruch tłoka w silniku.. Zatem: Oznacza to, że wahadło wykonuje ruch harmoniczny.. 2) Mierzymy długość sznurka, co będzie nam potrzebne do obliczeń.. Sugestia: w czasie pełnego okresu obserwujemy 2 amplitudy.. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.. Przykładem może być ruch dzwonu na wieży.. Wielkości charakteryzujące ruch falowy: amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi, okres - czas trwania jednego pełnego drgania, częstotliwość - ilość drgań .Spośród poniższych zdań wybierz te, które opisują ruch drgający..

Ruch drgający.

Z punktu O do A wahadło porusza się ruchem: opóźnionym przyspieszonym jednostajnym: 7.. Na ciało działają dwie siły: .W ruchu drgającym - wahadło się takim poruszającym się ciałem.. Okres drgań jest to czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego drgania.. W punkcie maksymalnego wychylenia ciało drgające posiada Energię kinetycznąLekcja: "Ruch drgający" Wahadło matematyczne Wahadło matematyczne to model fizyczny, który składa się z masy zawieszonej na cienkiej nierozciągliwej nici.. - zadania - 1.. Przyczyną tego ruchu jest siła sprężystości.Wahadła, umieszczając na pręcie dodatkową masę m.. W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi.. Jednocześnie ta oś nie zawiera jego środka ciężkości.. Wniosek: można za pomocą wykresu przedstawić ruch wahadła.. Ruch drgający.. mgL I (6.13) T 2 S (*wyprowadzenie zależności na tablicy!). Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8Na filmie przedstawiono przykłady ruchu drgającego:ciężarek zawieszony na nitce,wahadło zegara,gałązki na wietrze,człowiek na huśtawce,długi patyk oparty na .Energia mechaniczna wahadła podczas ruchu drgającego jest równa 0,24 J. W pewnym momencie energia potencjalna tego wahadła jest równa 0,16 J. Oblicz energię kinetyczna.Ruch w którym ciało przemieszcza się cyklicznie tam i z powrotem po tym samym torze np.: wahadło zegara Ruch w którym ciało porusza się gwałtownie małymi ruchami w różne strony (atomy w rozgrzanych cieczachRuch harmoniczny (drgający) - Zadanie 13..

Tym razem ruch drgający.

Będą wahadła i sprężyny.. Obciążnik zawieszony na sprężynie drga tak, że długość sprężyny zmienia się od x 1 = 30 cm do x 2 = 34 cm.. Jedno wahadło drga z częstotliwością 0,5 Hz, drugie z częstotliwością 1 Hz.. Jest to ruch okresowy.. Przykładem może być ruch wahadła zegara.. Wahadło wykonuje ruch cykliczny nazywany przez fizyków ruchem drgającymUwaga: energia potencjalna i kinetyczna podczas ruchu wahadła czy innego oscylatora sumuje się do stałej wartości.. Do tego wykorzystamy: sznurek, przyrząd do mierżenia długości, stojak, obciążnik.. 3) Wprawiamy wahadło w ruch, i powtarzamy czynności z punktu 2 (10-razy).Używamy go, gdyż jest stosunkowo prosty w opisie oraz większość ruchów drgających go przypomina.. Wykres wychylenia ciała od położenia równowagi w zależności od czasu jest tzw. krzywą harmoniczną (np. sinusoidą).Materiały: jest ich dużo, łatwo można się zorientować jakie są potrzebne do poszczególnych przykładów więc ich nie wymieniamy Przebieg doświadczenia: Na filmie przedstawiono przykłady ruchu drgającego: ciężarek zawieszony na nitce, wahadło zegara, gałązki na wietrze, człowiek na huśtawce, długi patyk oparty na okrągłej rolce, kulka w kulistym naczyniu, patyk obciążony .Podaj przykłady ruchów drgających.. Ponadto wektory i mają (w przybliżeniu) te same kierunki, ale przeciwne zwroty..

Przemiany energii w ruchu drgającym.

W takim ruchu zachodzi zależność:Tradycyjne zegary ścienne wykorzystują ruch wahadła w charakterze tak zwanego regulatora chodu, który pozwala im odmierzać precyzyjnie czas.. Kulka zostaje wychylona ze stanu równowagi o niewielki kąt α.. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie - okres drgań - czas w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie RUCH HARMONICZNY - jest to ruch powtarzający się.Podobnie jak w przypadku wahadła torsyjnego, także i w tym przypadku na ciężarek wykonujący drgania działa moment siły M, dążący do przywrócenia położenia równowagi ciężarka, o wartości: M = - m g L sin φRUCH HARMONICZNY Wahadło fizyczne: bryła sztywna, która pod działaniem własnego ciężaru waha się dookoła osi poziomej, nie przechodzącej przez środek ciężkości ciała.. rzykład t. Drgania wahadła fizycznego O L C 1 2 N G Wyznacz okres drgań dla wahadła fizycznego .Wahadło matematyczne (wahadło proste) jest to ciało o masie punktowej zawieszone na cienkiej, nierozciągliwej nici.. T [s] Częstotliwość jest to liczba drgań wykonanych w jednostce czasu n 1 f= ── f= ── [Hz] t T n-liczba cykli drgań Znajdziemy okres tego ruchu.Ruch drgający prosty Ruch drgający prosty jest ruchem najczęściej spotykanym w przyrodzie..

W stanie równowagi wahadło wisi pionowo.

Dla wahadła matematycznego energia potencjalna to energia potencjalna grawitacyjna, a dla ciężarka na sprężynie jest to energia potencjalna sprężystości.. Podczas drgania zmienia się zarówno wartość energii kinetycznej, jak i energii potencjalnej.Wykresy ruchu drgającego.. Znasz już ruch wahadła np. zegara, czy huśtawki czy strun gitary (generalnie rzecz ujmując ruch drgający).Oscylator harmoniczny Ruch harmoniczny - ruch drgający, w którym na ciało działa siła o wartości proporcjonalnej do wychylenia ciała z jego położenia równowagi, skierowana zawsze w stronę punktu równowagi.. W polsce też.Ciało wykonujące ruch drgający posiada dwa rodzaje energii: kinetyczną i potencjalną.. Treść: Jakim wzorem będzie wyrażał się okres drgań wahadła matematycznego o długości l a) w windzie poruszającej się ze stałą prędkością, b) w windzie poruszającej się w górę ze stałym przyspieszeniem a,Ruch drgający Największe wychylenie z położeni równowagi nazywa się amplitudą drgań.. Torem ruchu może.. Będzie trochę o okresie, częstotliwości, amplitudzie i sejsmografie.. 2.Wahadło matematyczne - teoria Strona 2 Wynika stąd, że wartość siły wypadkowej jest wprost proporcjonalna do wychylenia wahadła z położenia równowagi.. Torem ruchu może być odcinek B. Ciało może ciągle poruszać się ruchem jednostajnym C.. Własność ta, zwana izochronizmem drgań, została odkryta około 1602 roku przez Galileusza, który używał wahadła do pomiaru czasu.F S - siła powodująca ruch wahadła F g = F n + F S Okres drgań wahadła matematycznego: T = 2 π l g Wahadło fizyczne to dowolna bryła sztywna mogąca obracać wokół osi nie przechodzącej przez środek ciężkości tej bryły.a) kulka drgająca na sprężynie b) drgający pręt c) wahadło matematyczne d) oscylator LC, e) układ dwóch wózków na torze powietrznym połączonych sprężynami-przykład dwóch modów drgań.RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga.. Kiedy ciało wytrącimy z równowagi, zaczyna się ono wahać w płaszczyźnie pionowej pod wpływem siły ciężkości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt