Metody utrwalania żywności technologia gastronomiczna

Pobierz

Przygotowanie półproduktów .. -18°C i niższej oraz jest w niej przechowywana.. Proszę opisać w jednym zdaniu te metody temat jest ważny,4) rozróżnia metody utrwalania żywności 1) klasyfikuje metody utrwalania żywności 2) opisuje metody fizyczne, biologiczne, chemiczne i mieszane utrwalania żywności 3) wskazuje wpływ metod utrwalania na jakość i trwałość żywności 4) identyfikuje stosowane metody utrwalania żywności w półproduktach i wyrobach spożywczychMetody utrwalania żywności .. Chemiczne utrwalanie żywności: Żywność utrwala się chemicznie zazwyczaj, gdy nie jest możliwe zastosowanie fizycznych lub biologicznych metod.Utrwalanie żywności 15 - 16 Metody utrwalania żywności i ich charakterystyka.. - tylko utrwalanie żywności za pomocą chłodzenia, zamrażania i ogrzewania (do tyndalizacji).. CELE NAUCZANIA:Najczęściej stosowane metody utrwalania żywności to: • termiczne (chłodzenie, zamrażanie, pasteryzacja, sterylizacja, suszenie, obróbka cieplna, wędzenie), • radiacyjne (promieniowanie jonizujące, nadfioletowe, podczerwone), • mechaniczne (drgania dźwiękowe i naddźwiękowe, filtrowanie, wirowanie), • osmoaktywne (zagęszczanie, cukrzenie, solenie, peklowanie), • składowanie w kontrolowanej atmosferze, • stosowanie antybiotyków [7].Wartość odżywcza mleka.. Rozdział3.. Zniszczenie drobnoustrojów 158 3.4..

Metody utrwalania żywności 82 5.4.1.

Metody chemiczne 85 5.4.3.. Dodatki do żywności i przyprawy roślinne 88 6.1.. METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI 156 3.1.. Utrwalanie żywności osiąga się w różny sposób, wykorzystując metody: fizyczne, chemiczne i biotechnologiczne oraz kombinację (kojarzenie) tych metod.. Stosowanie receptur gastronomicznych.. Do metod utrwalania żywności zaliczyć należy również odpowiednie opakowanie żywności, a szczególnie hermetyczne; z zastąpieniem w opakowaniu powietrza przez gazy obojętnemetody konserwowania towarÓw fizyczne biologiczne chemiczne mieszane chŁodzenie, zamraŻanie, pasteryzacja, sterylizacja, tyndalizacja, blanszowanie, suszenie, substancji napromieniowanie kiszenie solenie, cukrzenie, peklowanie, marynowanie, wĘdzenie, dodawanie konserwujĄcych1.Cel utrwalania żywności: a)zabespieczenie przed zepsuciem przez zniszczenie bądź zachamowanie bakterii i enzymów 2.Metody utrwalania żywności: a)fizyczne-polegają na wykorzystaniu zjawisk fizycznych takich jak działanie wysokiej bądź.Wśród metod utrwalania żywności wyróżnia się metody: • fizyczne • chemiczne • biologiczne Z podręcznika Technologia gastronomiczna s.61-62 przeczytajcie rozdział 2.5.1..

Metody utrwalania żywności.

Podczas suszenia: a) obniża się liczba drobnoustrojów w produkcie.. Wykorzystaj przygotowane wcześniej i .Proces technologiczny składa się z dwóch etapów: • obróbka wstępna - przetworzenie surowców na półprodukty, • obróbka cieplna - przetworzenie surowców na wyroby gotowe.. Termiczne (cieplne) utrwalanie żywności 1663 Technologia żywności Technologia żywności zajmuje się metodami wytwarzania, przetwarzania (surowców, półproduktów i wyrobów), utrwalania oraz przechowywania żywności.. Metody fizyczne 82 5.4.2.. Zasady przechowywania produktów spożywczych.. TEMAT: Środki spożywcze i ich podział.. Metody i techniki obróbki wstępnej.. Wiadomości wstępne 156 3.2.. Zahamowanie rozwoju drobnoustrojów 157 3.3.. PKZ(T.c)(3)6 sformułować procedury dotyczące .. utrwalania żywności, oceniania zmian jakie zachodzą w żywności w trakcie przechowywania.. 4 Głównym celem technologii żywności jest wytwarzanie trwałych artykułów żywnościowych najwyższej jakości, z wykorzystaniem nietrwałych surowców roślinnych i zwierzęcych, przy najmniejszych kosztach produkcji.żywności w gastronomii - dokonać podziału metod utrwalania żywności oraz charakteryzować podstawowe metody utrwalania żywności - opisać wpływ metod utrwalania żywności na wartość odżywczą oraz identyfikować sposoby utrwalania różnych produktów spożywczychmetody utrwalanie ŻywnoŚci, normalizacja i przyprawy ..

Utrwalanie żywności przez zamrażanie 159 3.6.

11 procesy technologiczne w produkcji gastronomicznej.. 11PRZEDMIOT: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.. Metody fi zyczne .. Usuwanie drobnoustrojów 159 3.5.. Procesy technologiczne w produkcji gastronomicznej .. sklasyfikować metody i techniki sporządzania potraw i napojów opakowaniami; zdefiniować zwroty poprodukcyjne; dokumentu3.. Urządzenia stosowane do mrożenia żywności nazywamy zamrażarkami.stosować systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, kontrolować procesy w produkcji gastronomicznej i je dokumentować, dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej żywności i rozróżniać metody jej utrwalania, dobierać i stosować maszyny, urządzenia i drobny sprzęt do procesów technologicznych w gastronomii,Chemiczne utrwalanie żywności polega natomiast na dodawaniu substancji zapobiegającym zmianom mikrobiologicznym, chemicznym lub na dodatku kwasów organicznych lub nieorganicznych.. Metody niekonwencjonalne 86 5.5.. PROCES PRODUKCYJNY W ZAKŁADZIE GASTRONOMICZNYM 82 TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM CZ. 1żywności metody szybkiego mrożenia żywności polegające na bezpośrednim kontakcie żywności ze skroplonymi lub zestalonymi gazami.. 16 2.3.2.Procesy technologiczne w gastronomii 5.1.. Oznakowania.. Zmiany zachodz ące w mleku podczas ogrzewania i zastosowanie mleka słodkiego 53-54 Zmiany zachodz ące w mleku podczas ogrzewania Zastosowanie mleka słodkiego w produkcji gastronomicznej Koncentraty mleczneScharakteryzować metody utrwalania żywności, (PG) Ocenić różne metody utrwalania żywności; (PG) Ocenić metody i techniki sporządzania potraw lub napojów; Scharakteryzować zmiany jakie mogą zachodzić w żywności podczas poszczególnych procesów obróbki technologicznej; V, VI, VII, VIII Warzywa, ziemniaki, grzyby, owoceKtórą z metod utrwalania żywności wybierzesz do konserwacji domowych przetworów mięsnych jako najbardziej skuteczną: a) pasteryzację..

Metody utrwalania.

Rodzaje dodatków do żywności i ich zastosowanie 88 6.2.. Przyprawy w gastronomii to podstawa udanej potrawy scharakteryzuj poniższe przyprawy uwzględniając ich charakterystyczne cechy.. b) tyndalizację.. 17 - 18 Wpływ konserwowania żywności na jakość i zdrowie człowieka.. 19 Przegląd produktów utrwalanych różnymi metodami 20 Utrwalenie wiadomości Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego 21 - 22Numer kolejny działu I II III WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM dla zawodu kucharz symbol .5.4.. Proszę o wypisać rodzaje chemicznych metod utrwalania żywności jak dodanie substancji konserwujących, kwasów nieorganicznych, wędzenia, mieszanek peklujących lub obniżenia pH za pomocą kwasów organicznych.. d) suszenie.. Zamrażanie to metoda utrwalania żywności, w której żywność jest oziębiana do temp.. Zmiany fizyczne i jakościowe powstające podczas utrwalania żywności 87. b) nastepuje zniszczenie wszelkich procesów życiowych.Temat hemiczne metody utrwalania żywności.. Napoje fermentowane i ich wykorzystanie w gastronomii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt