Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto pięć zdań the downside

Pobierz

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uwaga!. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy tekst.. Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A-F. Dobierz zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. 1 Przeczytaj poniższy tekst.Przeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań 7 października 2020 06:59 Podstawowe Uzupełnij luki (1-4) w tekście odpowiednimi zdaniami (A-E), tak aby był on spójny i logiczny.Część z dźwiękiem.LEKCJE Z EPOK LITERACKICH.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto pięć zdań.. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-G) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..

Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.

1 Uzupełnij rozmowę wyrazami z ramki.. W każde z miejsce (1-5) wstaw literę (A-E) oznaczającą brakujące zdanie.. Antyk (lekcje) "Biblia" (lekcje) Średniowiecze (lekcje) Renesans (lekcje) Barok (lekcje) Oświecenie (lekcje) Romantyzm (lekcje) Pozytywizm (lekcje) Modernizm (lekcje) Dwudziestolecie międzywojenne (lekcje) Współczesność (lekcje) LEKTURY do egzaminu; LEKTURY na egzaminie; POWTÓRKA Z POLSKIEGO.. - 7.5. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Za każda poprawna odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. Wpisz w luki (2.1.-2.5.). Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każde z miejsc (10.1 - 10.5) literę (A-F), którą jest oznaczone brakujące zdanie.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

BAN ...Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Antyk (Powtórka)Strona 6 z 14 Zadanie 7.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-F) w luki 1-5, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. The text was written by a person whoPrzeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Uzupełnij luki (1-5) w tekście podanymi niżej zdaniami (A-F).. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Spośród zdań A-G dobierz brakujące, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno ze zdań zostało podane dodatkowo.. Jedno ze zdań zostało podane dodatkowo.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zdania te wraz z jednym, dodatkowym zdaniem, które nie pasuje do żadnej luki, oznaczono literami A-F. Dobierz wypowiedzi tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.2 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy tekst.. Spośród zdań A-F dobierz brakujące tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2010-01-05 16:28 .przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.. W każdą lukę (8.1. wpisz literę, którą oznaczone jest bbrakujące zdanie..

Za każdą poprawnąPrzeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

Dwa wyrazy podano dodatkowo.. Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.. Wpisz w luki (2.1.-2.5.). W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dwa z podanych zdań nie pasują do tekstu.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 2 punkty.. D I don't like it when there's a lot of noise, people .2 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Wstaw zdania oznaczone literami (A-F) w luki 1-5, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. e) He didn't want to .Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uzupełnij luki (1-5) w tekście podanymi niżej zdaniami (A-F).. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Dwa zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań.. Wstaw zdania oznaczone literami A-F w luki (7.1-7.5) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każde puste miejsce wstaw literę odpowiadającą wybranemu zdaniu.Przeczytaj poniższy tekst..

2018-11-10 12:15:46Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto pięć zdań.

College Freshmen: Issues With Which To DealTemat: podróżowanie i turystyka Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie powyższy artykuł, z którego usunięto pięć zdań.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. W każdą lukę (1-5) wpisz literę, którą oznaczone zostało brakujące zdanie.. Fragmenty te oznaczono literami i podano w tabeli.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. W każde z miejsce (1-5) wstaw literę (A-E) oznaczającą brakujące zdanie.. W każdą lukę (1.1. litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty (A-E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. - 1.5) wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.3 Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Wpisz w luki (2.1.-2.5.). Dobierz fragmenty zdań tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj poniższy tekst.Zadanie maturalne Przeczytaj uważnie artykuł, z którego usunięto pięć zdań.. Wstaw zdania oznaczone literami A - F w luki 7.1.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wpisz w każde z miejsc (10.1 - 10.5) literę (A-F), którą jest oznaczone brakujące zdanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt