Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej

Pobierz

Tworzy go ponad trzydzieści analiz wybranych utworów literackich napisanych przez ponad trzydziestu komparatystów, znawców literatury i kultury polskiej z całego świata: od Kanady, USA i Brazylii po Chiny i Japonię.. : tłumaczenia specjalistyczne; komunikacja międzykulturowa;42 t drugie 2014 / 4 L I T E R A T U R A f W I A T O W A Literatura światowa pojawiła się w obszarze komparatystyki literac-kiej na nowo w połowie lat 90.. STRATEGIE KOPRODUKCYJNE (POLSKO-FRANCUSKIE) W PERSPEKTYWIE TRANSKULTUROWEJ .. zarządzanie i technologie mediów 5,79 Stosunki międzynarodowe 5,77 Filologia polska, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej 5,42 Astronomia 5,18 Gospodarka przestrzenna 5,06 Chemia 5,05 Kognitywistyka 5,01Licencjat na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym.. Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności "Literatura i kultura polska w perspektywie .Filologia polska, literatura i kultura polska w perspektywie europe-jskiej i światowej, studia stacjonarne I stopnia .. literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej oraz informację o tym, jaki procent .. POLSKI podst. 64 76 94 100 81 88% POLSKI roz.. Interpretacje" to - jak przedstawia wydawca - panoramiczny obraz literatury polskiej wszystkich epok: od średniowiecza po wiek XXI..

Studia literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej.

XX wieku2.. Tworzy go ponad trzydzieści analiz wybranych utworów literackich napisanych przez ponad trzydziestu komparatystów, znawców literatury i kultury polskiej z .Logistyka i administrowanie w mediach, spec.. Ważny ośrodkiem ożywienia tej koncepcji było czasopismo "World Literature Today", któremu w latach przewodniczył Djelal Kadir.. Dowiedz się gdzie studiować i na jakim kierunku prowadzone są studia w Warszawie.Program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku filologia polska w ramach specjalności "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej".. Dowiedz się gdzie studiować i na jakim kierunku prowadzone są studia.Specjalność "literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" nastawiona jest na ukazywanie relacji literatury polskiej z literaturami innojęzycznymi - głównie z innymi literaturami europejskimi - oraz z innymi sztukami (plastyka, muzyka).. Przedmiot rejestracji Studenci wymienieni w punkcie I będą w semestrze letnim 2020/2021 rejestrować się na egzaminy z następujących przedmiotów: Lp.Trzeci rok, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej ECTS wyk ćw kint praktyka zal; Komparatystyka mediów /drukowanych, audiowizualnych, cyfrowych/ 4: 30: e: Literatury europejskie w ujęciu porównawczym: 7: 30: 60: e: Literatura i kultura najnowsza /po 1989 r./ 2: 30: zo: Literatura i kultura lat : 5: 30 .Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu na zmienność granic państwa i okres rozbiorów.Odnosi się także do kultury tworzonej na emigracji, Wielkiej i współczesnej.Jest częścią kultury europejskiej.Jej specyficzny charakter to rezultat mieszania się wpływów kultury zachodnioeuropejskiej i wschodniej, w szczególności .Filologia polska, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej 4,62 Europejskie studia optyki okularowej i optometrii 4,11 Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, neuroinformatyka 4,09 Chemia 4,03 Lingwistyka stosowana, spec..

specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" (LKP), c. bez specjalności, 2.

Data zakończenia 2012-12-04 - cena 12,90 złb.. Wszystkie Uczelnie i Szkoły w Polsce.Zajęcia: Literatura i kultura polska do 1918 roku w perspektywie porównawczej Zajęcia: Tendencje rozwojowe i konteksty literatury polskiej po 1918 roku MODUŁ: Współczesna literatura światowa - [5 punktów ECTS] Zajęcia: Literatura powszechna XX wieku MODUŁ: Konteksty kulturowe humanistyki 1 - [10 punktów ECTS]Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.. Interpretacje to panoramiczny obraz literatury polskiej wszystkich epok: od średniowiecza po wiek XXI.. Nie wiesz jaki kierunek, profil wybrać?. Fe-Szukasz Szkoły, Uczelni?. WaszaEdukacja.pl pomoże tobie wybrać.. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.Tworzy go ponad trzydzieści analiz wybranych utworów literackich napisanych przez ponad trzydziestu komparatystów, znawców literatury i kultury polskiej z całego świata: od Kanady, USA i Brazylii po Chiny i Japonię..

Licencjat na kierunku filologia polska w ramach MISH, specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"Katowice, Polska.

refleksji na temat koprodukcji rozpatrywanej w perspektywie tran-skulturowej wyłaniają się co najmniej cztery zasadnicze obszary do zagospodarowania: 1) koprodukcje filmowe - temat w ograniczony sposób rozpoznany.. Studenci MISH realizujący minimum polonistyczne.. Interpretacje to panoramiczny obraz literatury polskiej wszystkich epok: od średniowiecza po wiek XXI.. 90 93 100 100 93 90% 2.Specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.filologia polska - studia stacjonarne I stopień I rok Specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" 3003-P1A1KJ Kultura języka polskiego termin egzaminator tryb narzędzie 18.06.21 godz. 10.00-12.00 prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak pisemny Formularze Google- (Google Classroom)Informacje o Literatura Polska w perspektywie europejskiej - - w archiwum Allegro..

Data zakończenia 2020-06-19 - cena 4,69 złNa specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej może zostać przyjętych 50 osób.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt