Przykładowe tematy zajęć świetlicowych

Pobierz

Oglądanie filmów edukacyjnych.. Gry edukacyjne i planszowe.. Rozwijanie umiejętności plastycznych.. Pełna beztroskiej zabawy, żywych kolorów, pięknych zapachów i ciekawych przygód pora roku zachęca do wypraw w nieznane.. - Symbole narodowe - przypomnienie ich znaczenia.. Kolorowanie obrazków.. Temat tygodnia:Bezpieczne wakacje.. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.• Zabawy i gry stolikowe, dydaktyczne, zajęcia muzyczne, relaksacyjne, plastyczne i fizyczne • Organizowanie konkursów w grupie świetlicowej • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, wychowania do wartościSzczegółowy plan pracy świetlicy Luty 2006 Data Temat zajęć Uwagi 13.02 Przypomnienie konieczności istnienia i przestrzegania norm oraz zasad w grupie rówieśniczej.. 1255 - "Odrabianka" (pomoc w odrabianiu lekcji, indywidualna praca z uczniem klas I-III)Pragnę przedstawić Państwu przykładowe scenariusze zajęć, które można z powodzeniem realizować podczas zajęć świetlicowych.. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych.. 14.02 "Walentynki" - każdy z nas ma prawo do odrobiny miłości..

Konkursy - "Jestem aktywny i grzeczny podczas zajęć świetlicowych".

pt. "Bezpieczna droga do szkoły"".. Zapisanie w chmurce wspólnych zasad.. Realizacja programu "Cała szkoła czyta dzieciom" 8.. Kształtowanie pozytywnego stosunku do środowiska szkolnego.. - Flaga i godło Polski - prace plastyczne.. Kolorowanie znaków drogowych.Co i jak zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie -burza mózgów a później dekoracja Sali.. 1.Nauka piosenki.. Odrabianie lekcji 5.. Kształtowanie ekspresji twórczej.3.. 3.Zabawy muzyczno- ruchowe z serii Klanza.. Na skrzyżowaniu"- zabawy w ruch uliczny.. Wszystkie dzieci kochają lato.. Wykonanie pamiątkowych zakładek dla najmłodszych kolegów.. Życzę miłej zabawy.. Temat: "Producenci miodu" - praca manualna z wykorzystaniem atlasu: "ABC przyrody" oraz zgromadzonych materiałów wtórnych.. Świadome wykorzystanie materiałów wtórnych (zwrócenie uwagi na konieczność .645 -855 Zajęcia wg dziecięcych zainteresowań (zabawy tematyczne, gry planszowe, rysowanie, zabawy konstrukcyjne) 855 - Przygotowanie do obiadu.. Cele ogólne: Pobudzanie i rozwijanie umiejętności manualnych.. Czytanie "Legendy o Powstaniu Państwa Polskiego".. Przeczytajcie wakacyjny wierszyk dla dzieci:Przykładowe scenariusze zajęć w świetlicy szkolnej.Scenariusz nr 1.Temat zajęć: Zabawy z gazetami.Cele wychowawcze1.. "; • malowanie kredkami, farbami scenki z minionego lata; • rozpoznawanie dotykiem pami ątek wakacyjnych (czarodziejski worek);Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej) Konkursy, zagadki, krzyżówki, rebusy..

Celem wprowadzenia tych zajęć jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów.

Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, integracja grupy.Metody i f.Dokumentowanie zajęć świetlicowych przez nauczycieli W ramach dokumentowania zajęć świetlicowych nauczyciel przypisany do dziennika świetlicy wykonuje następujące czynności: - wprowadza temat realizowanych zajęć, - rejestruje czas przebywania dzieci w świetlicy.. Wykonanie plakatu "Telefony alarmowe".. Odreagowanie napięć.2.. III Żyj zdrowo Higiena na co dzień Rozmowa na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój.. Malowanie farbami: "Co lubię najbardziej".. Stworzenie przez dzieci menu na temat• Pogadanka na temat bezpiecznej drogi pieszo lub rowerem do szkoły, wła ściwego przechodzenia przez jezdni ę.. Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw.najmłodszych wychowanków świetlicy w czasie posiłków, korzystania z toalety, zajęć tematycznych. ". Prawa i obowiązki uczniów.. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, integracja grupy.SCENARIUSZE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH.. Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.. Cele wychowawcze 11.. Wprowadzanie tematu zajęć 1.Niniejsza książka jest propozycją, w której nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych mogą znaleźć przykłady codziennych zajęć, pełnych ciekawych pomysłów, zachęcających dzieci do działania, rozwijających ich kreatywność i pobudzających wyobraźnię, a także uczących współpracy w grupie i wspólnej zabawy..

KWIECIEŃ 2006Podczas zajęć na świetlicy dzieci poznawać będą też podstawy i taktykę gry w szachy.

23.06.2020 r. - Agnieszka Jaroniek.. Wspomnienia z wakacji: • swobodne wypowiedzi uczniów na temat "Jak sp ędziłem wakacje?. Dyżury obiadowe w stołówce szkolnej.. Bezpieczne zachowanie na terenie szkoły, podczas zabawy, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego.. Zapoznanie z życiem pszczół (producentów miodu).. Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowana w świetlicy.Zajęcia poświęcone percepcji dzieł plastycznych; Szkice interpretacyjne przedmiotów, postaci ludzkich i zwierzęcych, architektury w plenerze, wycieczki; Wyjazdy na wernisaże sztuki i wystawy plastyczne; Zajęcia poświęcone oglądaniu reprodukcji albumów, słuchaniu muzyki;1.. Tematy zajęć: "Producenci miodu" - praca manualna z wykorzystaniem atlasu: "ABC przyrody" oraz zgromadzonych materiałów wtórnych.Tematyka zajęć świetlicy szkolnej.. Gry i zabawy integracyjne 7.. Zajęcia ART. 3.. 16.11.20 - 20.11.20 - Znam swoje prawa.Zabawy i gry integrujące zespół świetlicowy z serii "Grupa bawi się i pracuje".. Rebusomania - zagadki, rebusy, krzyżówki 4.. Czytanie ze zrozumieniem 6.. 2.Inscenizacja piosenki.. Zajęcia relaksacyjne - "zimowo - wiosenne popołudnia" 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt