Charakterystyka diody prostowniczej

Pobierz

U reverse max - napięcie odwrotne, które jest maksymalne, V.. Dlatego w zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakterystyka diody germanowej jest bardziej zbliżona do charakterystyki diody idealnej.Diody prostownicze to walce o różnych rozmiarach, przez które osiowo przechodzi drut.. Diody prostownicze służą do prostowania prądu przemiennego w układach zasilających.. Niezerowy.. Cechy charakterystyczne: - szeroki zakres częstotliwości pracy: Hz - GHz - bardzo mała powierzchnia złącz - małe pojemności: pF - praca ze znacznie mniejszymi prądami w porównaniu do diod prostowniczych.. Charakterystyka pr ądowo-napi ęciowa diody prostowniczej Narysuj charakterystyki prądowo-napięciowe do diody prostowniczej, diody elektroluminescencyjnej, diody Zenera.. Dioda w obwodzie elektrycznym.. Sporządzić półlogarytmiczną charakterystykę napięciowo-prądową diody prostowniczej w kierunku przewodzenia (tabela 1.1.).. Na zadanie domowe w 2 klasie technikum mechatronicznym dostałem za zadanie opisać diody prostownicze, jednym z zagadnieniem z tego tematu jest.charakterystyka diody Diody to jest bardzo ogólne pojęcie, które powstało wtedy gdy powstawały lampy.. Pytania i odpowiedzi .3 Diody prostownicze Diody prostownicze to diody przeznaczone do prostowania prądu przemiennego o małej częstotliwości i dużej mocy dostarczanej do odbiornika..

Charakterystyka pr ądowo-napi ęciowa diody Zenera Rys.4.

Diody prostownicze przeznaczone są zasadniczo do pracy przy częstotliwościach sieciowych (50 Hz, czasem 400 Hz).Dioda Zenera znajduje zastosowanie w układach stabilizacji pr ądu i napi ęcia.. Parametry te określają możliwość użycia diody w konkretnym zastosowaniu.Parametry diod prostowniczych: Kieruję max - prąd stały, który jest maksymalny, A.. Symbol diody prostowniczej: Budowa diody: Zasada działania diody prostowniczej: Charakterystyka J=f(U): Parametry charakterystyczne diod prostowniczych: Napięcie przewodzenia - U F, przy określonym prądzie J F ;Na rys. 4. przedstawiono typowy przebieg charakterystyki I-V diody elektroluminescencyjnej, który odzwierciedla najważniejszą cechę półprzewodnikowego złącza p-n - jego prostowniczy charakter.. Prostująca charakterystyka prądowo - napięciowa oznacza, że prąd płynie przez złącze tylko w jednym kierunku.. Znajomość charakterystyki prądowo-napięciowej diody pozwala przewidzieć jej wpływ na przepływ prądu w dowolnie złożonym obwodzie elektrycznym opisywanym przez równania Kirchhoffa i Ohma.Popatrz na charakterystyki pracy wstecznej przeciętnej diody Schottky'ego i zobacz, jaki prąd będzie przez nią płynął.. Diody te pracują przeważnie w układach prostowniczych bloków zasilania urządzeń elektronicznych i elektrycznych..

Wytwarzane są również diody prostownicze z barierą Schottky'ego.

Rozwiązania zadań.. Natomiast elementy świecące wyróżniają soczewka (przezroczysta lub kolorowa) oraz wyprowadzenia, które znajdują się tylko po jednej stronie elementu.. Zjawisko prostowania polega na przepuszczaniu przez diodę prądu w jednym kierunku, wtedy gdy chwilowa polaryzacja diody jest w kierunku przewodzenia, i nieprzepuszczaniu prądu, gdy chwilowa polaryzacja diody jest zaporowa.Charakterystyka diody Na rys. 3.2 przedstawiona jest charakterystyka diody I D =I D (U AK).Jak widać na rysunku już przy bardzo małych napięciach U AK (jest to napięcie na diodzie) prąd płynący przez diodę I D (prąd przewodzenia) bardzo mocno wzrasta do dużych wartości.. Charakteryzuje si ę ona du żą stało ści ą napi ęcia.. w sieciowych układach prostowniczych, w których napięcie przemienne (np. z transformatora) zamieniane jest na napięcie jednokierunkowe.Charakterystyki statyczne diody będą miały postać: U I =Ir s U T ln I I S 1 Półprzewodniki rzeczywiste złącze p­n.. Dioda prostownicza - dioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu.. W najczęściej spotykanych diodach kolorowy górny element ma średnicę 5 mm lub 3 mm .Dioda prostownicza na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje..

Podstawowy układ pracy diody Zenera przedstawiono na rys. 2.Osobny artykuł: dioda prostownicza.

Oprócz małego spadku w kierunku przewodzenia (przy małych prądach), diody Schottky'ego nie mają zbyt wiele zalet.. Diody przeznaczone do tego celu nazywa się diodami prostowniczymi .Rozróżniamy diody prostownicze małej, średniej, dużej mocy.. Symbol diody prostowniczej Wyprowadzenie diody A nazywane jest anod ą, a wyprowadzenie K - katod ą.Określić pasmo przenoszenia diody prostowniczej i impulsowej.. Do grupy tej należą: diody ostrzowe germanowe lub krzemowe, diody Schottkye'go, diody wsteczne.Jak pokazuje charakterystyka \(U-I\), dla dużych zmian prądu wstecznego, spadek napięcia na diodzie zmienia się niewiele.. - Dio - Pytania i odpowiedzi - Fizyka.. Diody prostownicze prostownik półokresowy Najprostszym zastosowaniem diody jest zamiana prądu zmiennego na stały (tak zwane prostowanie prądu)..

Produkuje się diody (tzw. diody Zenera) o różnej, wymaganej wartości napięcia przebicia.

Nie obejdzie się bez sięgnięcia do literatury, ale spróbuję Cię naprowadzić Trzeba wyznaczyć częstotliwościową charakterystykę amplitudową K(omega) lub K (f), gdzie Omega to pulsacja, a F to częstotliwość.. Dioda oznaczała lampę dwuelektrodową.. A i tak przy większych prądach spadek napięcia rzędu 0,5-0,6V nie jest niezwykły.Nieliniowa charakterystyka diody prostowniczej znajduje zastosowanie min.. Wyznaczyć parametry badanej diody prostowniczej (wartość natężeniaPrzeznaczone są głownie do stosowania w układach detekcyjnych i prostowniczych małej mocy.. Tak jak każdy element dioda ma również swoje parametry graniczne, których nie można przekroczyć bez jej .Diody prostownicze są to diody warstwowe (dyfuzyjne lub stopowe) wytwarzane z krzemu lub rzadziej z germanu.. .charakterystyk diody prostowniczej i diody stabilizacyjnej (przy polaryzacji w obu kierunkach: przewodzenia i zaporowym).. I reverse - prąd odwrócenia prądu, mA.Diodami prostowniczyminazywamy diody przeznaczone do prostowania prądu przemiennego.. I tak to już zostało ale technika poszła do przodu i wymyślono mnóstwo różnych elementów elektronicznych z dwoma wyprowadzeniami.Symbol graficzny diody prostowniczej przedstawiony jest na rysunku 3.. Jest to charakterystyka logarytmiczna, np. K(f)=20*log*k, gdzie k jest wzmocnieniem napięciowym.Charakterystyki i symbol takie jak dla diody prostowniczej (oprócz diody wstecznej).. Głównymi parametrami diod prostowniczych jest maksymalne dopuszczalne napięcie wsteczne (napięcie pomiędzy anodą i katodą w stanie zatkania) i maksymalny prąd przewodzenia.. Dwa podstawowe parametry diod prostowniczych to: - maksymalny średni prąd przewodzenia I 0 lub inaczej prąd znamionowy w kierunku przewodzenia I FN,Tak jak wspomnieliśmy wyżej, zadaniem diody prostowniczej jest wyprostowaniu prądu przemiennego z naszego gniazdka elektrycznego do postaci bezpiecznej dla naszych urządzeń elektrycznych.Dioda prostownicza - Dioda prostownicza to rodzaj diody przeznaczonej głównie do prostowania prądu przemiennego, której głównym zastosowaniem jest dostarczenie odpowiednio dużej mocy prądu stałego.Charakterystyka diody prostowniczej Witam..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt