Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej europę środkowowschodnią

Pobierz

Następnie wykonaj polecenia Zgłoś nadużycie.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. b) Oznacz na osi datę śmierci Mieszka I. Następ-nie wykonaj polecenia.. Wpisz w wolne kratki6Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Kolorem czerwonym pokolorowano obszar państwa Mieszka I. c) We właściwym miejscu na mapie wpisano nazwę państwa, za pośrednictwem którego Polska przyjęła chrzest - Księstwo Czeskie.. Następnie wykonaj polecenia.. Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. Następnie wykonaj polecenia.. W w • • • • • • • • •b) Podaj nazwy państw leżących zarówno w Europie, jak i w Azji.. Tymczasem Litwini mówią o fałszerstwie, ludobójstwie i polskich kłamstwach.Przyjrzyj się ilustracji ukazującej jeden z cudów świata antycznego, a następnie odpowiedz na pytania.. b) Podaj dzielnice, które wchodziły w skład państwa Piastów (w czasach Władysława Hermana).. Afryka PółnocnaPrzyjrzyj się ilustracji.. KRÓLESTWO WĘGIERSKIEd) Zamaluj dowolnym kolorem ziemie należące do państwa krzyżakiego.e .Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazujące) wieku.. M o r z e B a ł t y c k i e Warszawa Lublin Przemyśl Katowice Kraków Opole Wrocław Łódź Białystok Olsztyn Toruń Poznań Gdańsk Szczecin B u g N a r e w O d r a O d r a W a r t a N o te ć W i s ł a W i s ł a 0 100 km Praca z mapąPolecenia wykonaj na zamieszczonej mapie konturowej polski..

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.

3800 rok p.n.e. 3300 rok p.n.e. 2800 rok p.n.e. Praca z osią czasu a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie na podstawie mapy z podręcznika wykonaj polecenia.. 9 Z W I Ą Z E K W S O W I E C K I R U M U N I A N I E M C Y LITW A NIEMCY ŁOTWA C Z E C H O S Ł O W A C J A WĘGRY AUSTRIA M o r z e ź B a ł t y c k i e Kołobrzeg Gdańsk Bydgoszcz Toruń Płock Łódź Wrocław Częstochowa Starachowice .Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. 1 Abu Simbel 2 Necheb Giza Heliopolis Jerozolima Tyr Damaszek Mari Aszur Babilon Niniwa Teby (Luksor) Kreta Cypr 0 250 km Praca z mapą a) Napisz w wyznaczonym miejscu na mapie nazwę rzeki przepływającej przez Egipt.. a) Zamaluj dowolnym kolorem obszar Wolnego Miasta Gdańska.. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. 2011-12-07 20:33:43 Przyjrzyj się ilustracji .. Korzystając z mapy hipsometrycznej Europy wykonaj polecenia.Plik przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej bliski wschód w starożytności i wykonaj polecenia.pdf na koncie użytkownika lilygroup • Data dodania: 21 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Według części historyków polskich, wraz z Unią Krewie państwo litewskie zniknęło z mapy Europy w 1386 roku..

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Europę ... c) Podpisz na mapie Gdynię.

a) Wymień tereny zdobyte przez Bolesława Krzywoustego.. b) Zaznacz pionowymi liniami obszar, na którym wybuchły trzy powstania.5 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 6 Przyjrzyj się mapie ukazującej ziemie polskie w X wieku.. 3 odpowiedzi .. na podstawie zamieszczonej w podręczniku mapy turystycznej Karkonoszy wykonaj polecenia.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Europę środkowo-wschodnią w 14 wieku i 15 wieku Następnie wykon… Na poniższej mapie: czerwonym kolorem zamalowano obszar Królestwa Polskiego w 1385 roku, na brązow Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 5 .. np. Wilno, Kijówc) Podkreśl nazwę państwa, z którego pochodziła Jadwiga.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Podkreśl nazwę miasta, w .5 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej regiony Polski.. Wymień dwa skutki budowy portu w Gdyni.Przyjrzyj się mapie ukazującej Grecję w starożytności.. A. Zapisz w odpowiednich miejscach właściwe imiona władców z ramki, którym przysługiwały5.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. Następnie wykonaj polecenia.. Praca z osią czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Inicjatywę podjęli historycy polscy bardzo czynni w tym pokoleniu na forum międzynarodowym.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej..

2 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Bliski Wschód w starożytności.8.

Następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Rozwiązania.. Wykonaj notatkę harakteryzującą bitwę pod Grunwaldem.. Zastanów się dlaczego dostęp do morza ma duże znaczenie dla Polski.Na str. 116 masz mapę , znajdź na niej wymienione wyżej tereny.. 4 Praca z mapą a) Za pisz w trzech kwadratach na mapie właściwe litery odpowiadające szczególnym po miejscowościom związanym z wojnami w XVII wieku.a) Zapisz w wyznaczonych miejscach nazwy państw oznaczonych numerami na mapie.1 - Królestwo Polskie2 - Wielkie Księstwo Litewskieb) Podaj nazwy dwóch miast leżących na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego.. się zamieszczonej mapie ukazującej Europę Środkowo-Wschodnią w XIV i XV Praca z mapą: a) Zapisz w wyznaczonych miejscach nazwy państw oznaczonych numerami na mapie.Dopiero po ukształtowaniu się nowej mapy Europy po I wojnie światowej z całą grupą niepodległych państw od Finlandii po Grecję historycy tych właśnie krajów podjęli systematyczną pracę nad ich miejscem w historii i przestrzeni europejskiej.. 900 rok 950 rok 1000 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz rok, w którym Mieszko I przyjął chrzest.. 9 niziny wilkopolska 10 nizina śląska 11 polesie lubelskie 12 wyżyna śląska 13wyżyna krakowsko częatochowska 14 wyżyna kielecka 15 wyżyna lubelskie i roztocze 16 kotlina oświęcimska 17 kotlina sandomierska 18 sudety 19 karpatyPrzyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej ziemie polskie w XII wieku (strona 181) i wykonaj polecenia w zeszycie..

Przyjrzyj się zamieszczonej na str.116 mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.

Historyk z zamiłowania oraz z zawodu.. Następnie wykonaj polecenia Praca z mapą a) Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzecząpospolitą.6.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.Przyjrzyj się mapie przedstawiającej Europę Środkowo-Wschodnią w drugiej połowie XVIII wieku.. Zadanie jest zamknięte.. 2013-09-05 20:11:172 Przyjrzyj się mapie ukazującej Egipt w starożytności.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zaznacz na osi czasu rok, w którym powstały pierwsze sumeryjskie miasta-państwa.. które znajdowały się na obszarze pierwszego państwa Polan.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. Skorzystaj z mapy politycznej zamieszczonej w podręczniku na stronie 48. Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie Europy, a następnie wykonaj zadania.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zaznacz pionowymi liniami teren Centralnego Okręgu Przemysłowego.. Podkreśl nazwy dwóch miast położonych na Peloponezie.. Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Wpisz ich nazwy we właściwych rubrykach tabeli.przyjrzyj sie zamieszczonej fotografii Nastepnie odp na.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie Następnie wykonaj.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie Wykonaj następujące.Następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej podział państwa Franków w wyniku traktatu w Verdun.. odsiecz wiedeńska - 1683 rok.. obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 roka) Podkreśl dowolnym kolorem nazwę miasta, do którego musiał uciekać Mahomet w pierwszej połowie VII wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia .. Następnie wykonaj polecenia.. a) Rozpoznaj obiekty geograficzne zaznaczone na mapie Europy.. Podkreśl właściwe dokończenie zdania.. Medyna b) Wymień morza, nad którymi znajdowało się imperium arabskie.. Zapisz po trzy reformy, które wprowadził każdy wspomniany władca.. M o r z e B a ł t y c k i e Milsko .Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Następnie wykonaj polecenia.. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy .Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Europę Środkowo-Wschodnią w XVII wieku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt