Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego 2016

Pobierz

Jana Pawła II/ Szkoła Podstawowa im.. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów".. mgr Małgorzata Kusz, nauczyciel języka niemieckiego NAUCZYCIEL MIANOWANY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.. MEN z dn. 1 marca 2013 r., broszury "Awans zawodowy nauczycieli", strony internetowe, "Głos Nauczycielski").. W maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.opracowanie planu rozwoju zawodowego, założenie teczki - "Awans zawodowy" .. Lotników Alianckich ul. Piaskowa 2 a , 68-120 IłowaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego dotyczy § 8 ust.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Imię i nazwisko: Agnieszka Haczkiewicz.. sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego-wniosek o rozpoczęcie stażu-plan rozwoju zawodowego-zgromadzone dokumenty-sprawozdanie.. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - niezrealizowane zadania.

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014r.. Jerzego Michejdy w Ustroniu Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r. Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r. WSTĘPSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Okres stażu zakończyłam 31 maja 2016r.. Termin zakończenia stażu: 19 lipiec 2017r.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. VIII .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO .. Rozpoczęcie stażu: 01 września 2016 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r. WstępSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy mgr .. Czas trwania stażu: 1.09.2016 r.- 31.05.2019 r.Wprowadzenie Z dniem 2 września 2013 roku po wcześniejszym zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Dowodem realizacji zadań wynikających z planu jest gromadzona przeze mnie dokumentacja.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2016 - 31.08.2017 Joanna Konopka..

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Nauczyciel biologii i przyrody w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach - mgr Oliwia Sabat.. Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania .Zgodnie z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego przygotowałam plan rozwoju zawodowego uwzględniając specyfikę i typ szkoły, w której pracuję.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. wrzesień 2016. cały okres stażu .. W wyniku podjętych działań: poznałam wymagania na nauczyciela dyplomowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.Nauczyciele kończący staż na nauczyciela dyplomowanego, w trakcie sporządzania dokumentacji dla komisji, mają czasem problem ze sformułowaniem "opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 ust.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ .. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730), w szczególności Rozdział 3a.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, w przypadkach określonych w art. 9f ust..

Opracowałam plan rozwoju zawodowego.

Na początku mojej pracy zatrudniona byłam jako .Opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły we wrześniu 2015 roku.. 1 wychowanie fizyczne (2020-08-02)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO za okres stażu od 01.09.2015r.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy i nauczyciela języka angielskiego na nauczyciela dyplomowanego Data dodania: 2016-10-20 16:25:10 Autor: Alicja Stefanowska Jestem nauczycielką języka angielskiego pracującą w świetlicy.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Miejsce pracy: Gimnazjum im..

Analizowałam przepisy dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp.

MIKOŁAJA KOPERNIKA W CIESZYNIE Pracuję jako nauczyciel języka niemieckiego od 1999 roku.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Miejsce zamieszkania: ul. Okrzei 10, Iłowa 68-120.. W maju 2016 roku zorganizowałam wycieczkę do Deli - parku koło .SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. 2 pkt.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego §8 ust 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy .Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu według obowiązujących procedur.. 5-5a Karty Nauczyciela oraz art. 228 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 2.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. KrempachySprawozdanie z realizowanych zadań, ich opis i analizę wraz uzyskaniem pozytywnych efektów przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży Wstęp Jestem nauczycielką kształcenia zintegrowanego z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2020-07-22) Witam!. Z dniem 01.09.2013 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt