Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego wikipedia

Pobierz

Klasa: II TŻiGD Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Ilość jednostek lekcyjnych: 2 Nauczyciel: mgr inż.Anna Bitnerowska Temat: Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego.. Restauracji barów żywieniowych stołówek kantyn pracowniczych kuchni hotelowych i.. Części układu funkcjonalnego pomieszczeń zakładu gastronomicznego obejmują:Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń spełniających wszelkie wymagania związane z produkcją potraw, obiegiem surowców i gotowych wyrobów, przemieszczaniem się zarówno pracowników, jak i gości.Restauracja - zakład gastronomiczny dostępny dla ogółu konsumentów, z pełną obsługą kelnerską, oferujący szeroki i zróżnicowany asortyment potraw i napojów, podawany konsumentom według karty jadłospisowej.. Zakład taki zaspokaja podstawowe i ekskluzywne potrzeby konsumenta, zapewniając mu przy tym wypoczynek i rozrywkę.. sprawdzian .. za-kresie produkcji i sprzedazy posilkow oraz napo -1.1 Uklad funkcjonalny zakladu gastronomicznego Wyslij poczta e-mail Wrzuc na bloga Udostepnij w.Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego 24 lutego 2021 08:53 Sprawdzone Zasada specjalizacji-grupowanie elementów struktury według możliwie jednorodnych zadań; podstawowe kryteria grupowanie: specjalizacja technologiczna i przedmiotowa;Projekt zakładu gastronomicznego spełnia przyjęte w prawie normy i wytyczne standardy.SCENARIUSZ LEKCJI MGR INŻ. ANNY BITNEROWSKIEJ SCENARIUSZ LEKCJI Przedmiot: Wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych..

układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego DRAFT.

Prawidłowy układ funkcjonalny zapewnia:Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego ma bezpośredni wpływ na codzienną pracę lokalu.. "Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego jest to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń, w których w najszerszym stopniu uwzględnione są wszelkie wymagania związane z produkcją i kierunkiem przepływu towarów, pracowników i konsumentów"*.Układ funkcjonalny Wzajemne połączenia między pomieszczeniami w zakładach gastronomicznych.. To play this quiz, please finish editing it.Temat 1, 2 : Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego.. Z projektowaniem wnętrz jest jak z ubiorem - można ubrać wszystkie osoby w ten sam zestaw ubrań, a i tak każda będzie wyglądała inaczej.. W celu harmonijnego, prostoliniowego i jednokierunkowego przepływu surowców, półproduktów i produktów należy przewidzieć właściwe drogi komunikacyjne: szerokość korytarzy i innych dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż by g_olszak_26658.. Zgodnie z przyjętym obecnie schematem funkcjonal-nym zakładów gastronomicznych rozróżnia się nastę-pujące działy: magazynowy, produkcyjny, ekspedycyjny, handlowy, administracyjno-socjalny [107, 125].Moduł I Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, wyposażenie magazynów zakładu gastronomicznego (Trzeba kliknąć) Po obejrzeniu i zamknięciu okna Videocast proszę otworzyć plik Treść (jest nad plikiem Videocast).Proszę przeczytać Wprowadzenie , punkt 1.Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego , punkt 3.Omówienie układu funkcjonalnego projektowanego mieszkania o powierzchni 105m2 w osiedlu GARNIZON HOSSA..

układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego.

Kierownik działu gastronomicznego: a. osobiście zabezpiecza towary, surowce, opakowania, naczynia i inne mienie przed kradzieżą i zniszczeniem b. czuwa nad przestrzeganiem w podległym mu pionie obowiązującej dyscypliny pracyw pracy zostały przedstawione zadania i ćwiczenia z następujących działów: -ukŁad funkcjonalny zakŁadu gastronomicznego -maszyny i urzĄdzenia do obrÓbki wstĘpnej -urzĄdzenia do obrÓbki cieplnej -urzĄdzenia chŁodnicze i zamraŻalnicze -drobny sprzĘt gastronomiczny -kontrola jakoŚci i sprzĘt do utrzymania czystoŚci -zasady korzystania z urzĄdzeŃ gastronomicznychukład funkcjonalny zakładu gastronomicznegoUkład funkcjonalny zakładu gastronomicznego.. Prawidłowy rozkład sekcji przyczyni się do szybszego wydawania posiłków gościom oraz pozwoli uniknąć strat wynikających z błędów.. Podstawą do zaprojektowania układu funkcjonalnego pomieszczeń są tak zwane drogi technologiczne.. Projekt technologiczny opracowuje się przed rozpoczęciem prac.. Projekt "Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyposażenie gastronomii Moduł I Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, wyposażenie magazynów zakładu .Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego..

Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego 1.

Układ funkcjonalny- wzajemne połączenie między pomieszczeniami w zakładach gastronomicznych Części układu funkcjonalnego pomieszczeń zakładu gastronomicznego: • Część ekspedycyjna ( ekspedycja, rozdzielnia kelnerska)-ściśle uzależniony układ funkcjonalny, charakterystyczny dla danego zakładu gastronomicznego.. FIlm przedstawia pierwszy etap projektowania wnętrza .UKŁAD FUNKCJONALNY WNĘTRZ.. Stanowią one odzwierciedlenie toczących się w zakładzie procesów technologicznych - począwszy od dostaw surowców aż po ekspedycję dań do konsumentów.Temat: Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego- powtórzenie wiadomości.. Rozkład warto stosować bez względu na typ działalności gastronomicznej.planować układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, rozróżnić urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych, dobrać maszyny i urządzenia do poszczególnych działów zakładu gastronomicznego, rozpoznać instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych,Co to jest układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego?. Sercem każdego zakładu gastronomicznego jest kuchnia.Test układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego..

uklad funkcjonalny zakladu gastronomicznego.

1.Podstawą do zaprojektowania układu funkcjonalnego pomieszczeń są tak zwane drogi technologiczne.. 1st - 10th grade .Koszty rachunkowe - wyrażone w pieniądzu lub jego ekwiwalentach zużycie zasobów, które związane jest z prowadzoną działalnością, ma na celu osiągnięcie w bieżącym lub w przyszłych okresach korzyści dla danej organizacji i jest ewidencjonowane przez daną jednostkę zgodnie z zasadami (przepisami) o rachunkowości.. Jeden z podstawowych sposobów klasyfikacji kosztów .This quiz is incomplete!. g_olszak_26658.. Zachęcam do lektury i stosowania zawartych w opracowaniu rozwiązań i zasad.. Aby zrozumieć istotę projektowania trzeba wiedzieć, że układ funkcjonalny, ergonomia = sylwetka, kształty, natomiast styl, kolory i dekoracja = ubrania.planować układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, rozróżnić urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych, dobrać maszyny i urządzenia do poszczególnych działów zakładu gastronomicznego, rozpoznać instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych,Przedmiot: WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W GASTRONOMI Klasa 1układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego sprawdzian.pdf (22 KB) Pobierz.. Cel ogólny: Poznanie znaczenia układu funkcjonalnego .Projekty technologiczne obiektów gastronomicznych w tym - projekty branżowe, koordynacja projektowo-wykonawcza,wyposażenie nadzór, odbiory..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt