Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy czytać

Pobierz

- popularnych - dachowców - powrócić - brakuje - tchórzliwy .Podziel wyrazy złożone: pięciokąt, czarna jagoda, Wielkanoc, gazomierz, krajobraz, Boże Ciało Złożenia Zestawienia Zrosty 4. czysty ----.. (przysłówek) czysty ----.. (przymiotnik w stopniu wyższym) czysty ----.. (przymiotnik w stopniu najwyższym) czysty ---- .. (rzeczownik) grać .. (czasownik dokonany) grać.. (imiesłów przymiotnikowy bierny) grac (imiesłów przymiotnikowy czynny)Od podanych wyrazów utwórz wskazane częsci mowy .. (3pkt.). czytać - 2.. Uwaga!. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy: czytać - rzeczownik - rzeczownik - ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. grzecznyOd podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy: .. Od podanych wyrażeń przyimkowych utwórz pochodne przymiotniki: .. Utwórz rodzinę wyrazów od wyrazu ręka.. Następnie oddziel pionową kreską formant od tematu słowotwórczego.. wyraz rzeczownik czasownik przysłówek rzucać kombinować sprawny 5.(4pkt.). pisać -.. ostry - (rzeczownik) ostry -(przysłówek) gotować- (rzeczownik) gotować -(czasownik dokonany)Opublikowany in category Polski, 16.08.2020 >> .. grzeczny-rzeczownik…-przysłowek….. przysłówekOd podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy: rzeczownikczasownikprzysłówekbawićpływaćmądryczytać.. Uzupełnij tabelkę.Utwórz przysłówek od wyrazu: 2010-02-22 18:36:46 Wskaż w zdaniu części mowy każdego wyrazu ?.

Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy .

Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. Bądź online .. 2. od podanych rzeczowników utwórz nazwy mieszkańców miast, regionów i krajów.. Pionową kreską oddziel formanty i nazwij je.. Oddziel format od podstawy słowotwórczej.. pisać-czasownik…-rzeczownik….. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. Oddziel formant od podstawy słowotwórczej.. Ułóż zdania z podanych wyrazów.. Czysty - ……………………………………….. - część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnegoWśród podanych wyrazów znajdź orzeczenia .. Oddziel formant od podstawy słowotwórczej .. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy: czytać - rzeczownik - rzeczownik - ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. grzeczny - rzeczownik - przysłówek - ……………………………………….1.. od podanych wyrazów utwórz wskazane czesci mowy a.. czysty-.(przysłówek).. - MidBrainart Zaloguj się.. a. apteka - .. b. stół - .od podanych wyrazow utworz czesci mowy wskazane w nawiasach DAJE NAJ.. ceny rzeczy podanych w tabeli zostały obniżony o wskazany procent .. Ułóż podane w ramce wyrazy we wskazanej kolejności, kierując się opisem formy gramatycznej.10.. Oblicz ceny po obniżce.. Czysty - czysto( przysłówek) Czysty - czystszy ( przymiotnik w stopniu wyższym)A. mądry-rzeczownik…-przysłówek…..

Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.

Oddziel format od podstawy słowotwórczej a) czysty- .. (przysłówek)Od podanych wyrazow utworz inne czesci mowy: Wiódł(czasownik) Obóz(przymiotnik) Gniótł(czasownik) Powrót(przymiotnik)zad 1 Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. a)czysty-.. (przysłówek) b)czysty-.. (przymiotnik w stopniu wyszym) c)czysty-.. (przymiotnik w stopniu najwyższym) d)czysty-.. (rzeczownik) e)grać-.. (czasownik dokonany) f)grać-.. (imiesłów przymiotnikowy bierny) g)grać-.Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. Podkreśl wyrazy niepodzielne słowotwórczo: dół, piątka, pisarz, księgarnia, pięć, pisać, księga, dołek 11.. Zapisz powstałe wyrazy w zeszycie.. 4.Od wyrażeń przyimkowych utwórz przymiotniki: - pod ziemią -.Utwórz dwa wyrazy pochodne od podanego słowa.. zad.2 Wskaż wyrazy podstawowe dla wyrazów pochodnych.. czysty ----.. (przysłówek) czysty ----.. (przymiotnik w stopniu wyższym) czysty ----.. (przymiotnik w stopniu najwyższym) czysty ---- .. (rzeczownik) grać .. (czasownik dokonany) grać.. (imiesłów przymiotnikowy bierny)Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy : czysty-(przysłowek) czysty-(przymiotnik w stopniu wyższym) czysty-(przymiotnik w stopniu najwyższym) czysty-(rzeczownik) grać-(czasownik dokonany) grać-(imiesłow przymiotnikowy bierny) grac-(imiesłow przymiotnikowy czynny) zagrać-(imiesłow przysłówkowy uprzedni)od podanych wyrazów utwurz wskazane części mowy .Oddziel formant od podstawy słowotwórczej..

ryba-.Od podanych wyrazow utwórz wskazane części mowy.

a)czysty- .. (przysłówek) b)czysty-.1.. Przypomnij sobie, jaką zasadą ortograficzną kierujemy się w pisowni .Od podanych wyrazów utwórz części mowy wskazane w nawiasach.. a) czysty .. (przysłówek) b)czysty.. (przymiotnik w stopniu wyższym) c)czysty.. (-//-najwyższym) d)czysty.. (rzeczownik) e)grać.. (czasownik dokonany) f)grać (imiesłów czasownikowy bierny) g)-//-.. (-//-czynny) h)zagrać .. ( -//-uprzedni) i)grać.. (imiesłów przysłówkowy współczesny) j)grać.justys199514 2010-11-21 16:20:35 UTC #1. zad.1Od podanych wyrazów utwórz wskazane częśc mowy; czytac- rzeczownik-… rzeczownik-….. Oddziel formanty.. Mają być długie.. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy: czytać - rzeczownik - rzeczownik - ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. grzeczny - rzeczownik - przysłówek - ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. / cena przed obniżką /obniżka Rower 600 zł 8% …Czytać - czytanie , czytać - przeczytać ..

przysłówekOd podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.

z każdym z nich ułóż zdanie nierozwinięde złościć , wypłynął ,przyjąć , poznać żeglował przypiąć rozpętała się towarzyszyliśmy uratowałem.. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy: CZYTAĆ- rzeczownik- rzeczownik- GRZECZNY- rzeczownik- przysłówek- MĄDRY- rzeczownik- przysłówek- PŁYWAĆ- czasownik- rzeczownik- 2. podziel wyrazy złożone: wiercipięta, wiecznepióro, karygodny, rurociąg, Boże Narodzenie, prostokąt, samolot, Białystok złożenia: zrosty: zestawienia: 3.Nazwij .Sprawdzian ze słowotwórstwa.. Oddziel formant od podstawy słowotwórczej.. Gruby (rzeczownik) .. 2013-03-07 19:07:03 Utwórz rodzinę wyrazów od wyrazu SZKOŁA .. grać - _____- imiesłów przymiotnikowy czynny zagrać - _____ - imiesłów przysłówkowy uprzedni 3.1.. Jeden z przyrostkiem, drugi z przedrostkiem.. Pracować (rzeczownik) .od podanych wyrazow utworz czesci mowy wskazane w nawiasach.. czytać -.. Szkoła - szkolenie , szkoła - przeszkolić .. - element, za pomocą którego został utworzony wyraz pochodny i którym różni się on od wyrazu podstawowego B. - wyraz, który ma znaczenie słowotwórcze i który możemy odnieść do innych wyrazów C. pływać-czasownik…-rzeczownik….. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy.. Ile wyrazów ciagu an=5n-16 jest mniejszych od 100.. Czysty - ………………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt