Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej 2019

Pobierz

8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli: W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 im.. 2012/2013 Opracowała: Jadwiga FilipowiczSprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej I semestr roku szkolnego 2017/2018 Mariola Matuszewska .. Author: Ania Created Date:Analiza pracy i działalności nauczyciela.. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. mgr Hanna Orczyk - wychowawca klasy 0bpodręczników z edukacji wczesnoszkolnej.. Odbyło się 5 spotkań zespołu na których kolejno: - został opracowany .1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej - plan pracy zespołu 25.09.2017 Daria Machnik 2.. Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej - I semestr roku szkolnego 2017/2018 .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Jolanta Olszewska .. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2016/17 Zebranie zespołu.. Czuwanie nad prawidłową i zgodną z podstawą programową realizacją programówTematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 im.Kalendarz roku szkolnego..

Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

2.Sprawozdanie za I semestr.. Armii Krajowej w Trzciannie w roku szkolnym 2006/2007.. Lublin .. Zaplanowanie pracy zespołu .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej I semest… Czytaj więcejI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docPlan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2019/2020; Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej; Kryteria oceniania; Programy nauczania; Uruchomienie zajęć dla uczniów klas I-III od 25 majaPLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Zaplanowanie pracy zespołu na nowy rok szkolny, ustalenie terminarza spotkań VIII nauczyciele kl. I- III 2.Przygotowanie warsztatu pracySprawozdanie z zadań podjętych w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 .. T. Kościuszki w Lublinie w roku szkolnym 2012/2013.. Rok szkolny 2011 / 2012.. SKŁAD ZESPOŁU : Lider: mgr Ewa Łucków - wychowawca klasy II.. W ciągu roku szkolnego 2012/2013 zespół samokształceniowy edukacji wczesnoszkolnej spotkał się w swoim składzie 9 razy.ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu 1..

Sprawozdanie z pracy zespołu za I i II semestr.

Margareta Olszewska 9.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. 8.55-9.40 / przerwa 10 minPlan pracy L.p.. Grażyna Postulka 11.. Dorota Izdebska - klasa 1a - lider zespołu Anna Zarzycka - klas 1bDzielenie się wiedzą i doświadczeniem w pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej.. Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu:, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie .. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRUDZENIU DUŻYM ZA ROK SZKOLNY 2016/2017Podstrony Szkoły Podstawowej im.. Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 1-3 SP .doc .pdf Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 4-8 SP .doc .pdfSprawozdanie z posiedzenia.. Maj Zespół nauczycieli 10. mgr Katarzyna Kowalik - nauczyciel religii.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPINIE.. Wybór przewodniczącego.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnejsemestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej..

W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

-omawianie zagadnień zZespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul .. Przewodnicząca: Jolanta Olszewska.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im.. Bardziej szczegółowoWspółpraca z rodzicami.. Anna Kurczyna 6.. Zespół edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 pracował według opracowanego na ten rok planu.. - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez samokształcenie i wymianę uzyskanych wiadomości i umiejętności.. - Katarzyna Niewdana .. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin Osoba odpowiedzialna 1. w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w klasach I-III.. J.Olszewska czerwiec 2012 Lubin,dnia 14 09.2012 roku.. Title: PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO .PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO.. Tematyka spotkań dotyczyła:• Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012• Zmian w Statucie szkoły dotyczących .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnejsemestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły..

Opracowanie sprawozdań na posiedzeniu zespołu.

M. Grzegorzewskiej Data: 24.06.2019 roku Uczestnicy spotkania: W posiedzeniu brały udział 28 osób, 15 osób poprosiło o usprawiedliwienie swojej nieobecności z ważnych powodów osobistych i zawodowych.Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicz ąca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1.. Konkursy organizowane przez nauczycieli.. Styczeń 2015 Czerwiec 2015 Przewodnicząca zespołu, zespół nauczycieli.. Bogusława Machniewicz 7.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.Sprawozdanie za I semestr.. Zespołu Edukacji Elementarnej.. przez Zespół Samokształceniowy Edukacji Elementarnej.. przerwa 15 min 1.. Plan prezentacji •Uroczystości •Konkursy •Dodatkowa praca i osiągnięcia nauczycieli, szkolenia .. Sprawozdanie dla nauczycieli wychowania fizycznego.. cały rok Sprawozdanie z pracy Zespołu Samokształceniowego, wnioski do dalszej pracy.. 2.Plik Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania.doc na koncie użytkownika barabell • folder sprawozdania,podsumowania • Data dodania: 21 cze 2011Sprawozdanie z działalności Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego w I SSP w Kielcach Zgodnie z założeniami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 20112012 w I semestrze zostały zrealizowane następujące cele: I. mgr Małgorzata Kisiel - wychowawca klasy III.. Małgorzata Witkowska -Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.. Analiza wniosków z roku szkolnego 2015/16 i wdrożenie ich do pracy w roku szkolnym 2016/17.. Dzielenie si ę wiedz ą i do świadczeniem w pracy z dzieckiem w kl. I- III.. Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania rozstrzyganie bieżących - wspólne omawianie i problemów dydaktycznych i wychowawczych.. Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. za I semestr roku szkolnego 2014/2015.. Bożena Nocuń 8.. Zadania do realizacji : Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni za realizację 1.Zorganizowanie pracy zespołu samokształceniowego w roku szkolnym 2017/2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt