Uzupełnij tekst podanymi wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej

Pobierz

2014-05-06 14:15:51; uzupełnij tekst podanymi wyrażeniami w odpowiednich formach.. Uwaga, nie wszystkie określenia należy wykorzystać.. 2010-10-01 14:19:50 Ułóż kilkuzdaniowy opis zycia i pracy mieszkańców pustyni.. Uwaga, nie wszystkie określenia należy .Uzupełnij luki w zdaniach, wpisując wyrazy z ramki w odpowiedniej formie gramatycznej.. Mieli jednak także ludzkie wady i zalety.. uzupełnij tekst brakującymi wyrazami, tym razem wyrazy musisz odmienić i wstawić w odpowiedniej formie gramatycznej:Uzupełnij tekst podanymi wyrazami Zapisz je w odpowiedniej formie ( cechować charakter pochwała psycholog schowany.. - MidBrainartZapisz podane godziny w formie oficjalnej i nieoficjalnej.. Uzupełnij tekst podanymi niżej wyrazami w odpowiedniej formie: towarzyszyć, odczuwać, skrzypce, sprzymierzeńcy, chłopiec, onPoniedziałek 15.06.20200 Karta pracy - W drodze po skrzypki.. Wstaw wyraz w odpowiedniej formie Odkryj karty.. - English Class A1Plus Past Simple - uzupełnij tekst czasownikami w poprawnej formieUzupełnij zdania określeniami podanymi w ramce.. Zadanie 1. wykorzystaj zamieszczone nizej wyrazy , stosując je w odpowiedniej formie .uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will lub be going to lub czasu present continuous jesli to konieczne podaj inne wyrazy Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.Uzupełnij tekst brakującymi wyrazami..

Gość ...Uzupełnij tekst podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.

Wybierz w nich litery, ktore utworza haslo - pojecie lub wyrazenie…Uzupełnij tekst , wpisując w odpowiednej formie gramatycznej wyrazy podane poniżej .. ZAPISZ CZASOWNIK W ODPOWIEDNIEJ FORMIE Losowe karty.. Określenia z ramki: 21 marca, Gwiazda Polarna, 24 godziny, rok przestępny, 366 dni, 22 grudnia, orbita, Syriusz, 175 dni, 23 września, 365 dni, 22 czerwca Tekst: Ziemia obiega Słońce po drodze zwanej .. Słowa:1.organizmy 2.nieorganiczne 3. destruęci 4.grzygy 5. rosliny 6.gleba 2009-11-16 15:49:42; Uzupełnij tekst.. Nastepnie uloz z tych slow krzyzowke.. ostatni .. 2 Uzupełnij poniższy tekst, wykorzystując wszystkie podane wyrazy w poprawnej formie.. Jeśli nie ma takiej możliwości postaraj się przepisać tekst czytelnie do zeszytu.. Bogowie greccy dysponowali niezwykłymi mocami.. 2014-05-02 09:51:14; Ułóż zdanie z podanymi zwrotami 2014-10-07 16:29:25Uzupełnij teksty a i b wyrazami z ramki wpisz je w odpowiedniej formie gramatycznej Zastanów się kto mógł wypowiedzieć te słowa podpisz postacie przedstawione na fotografiach W każdym dymku wpisz literę którą została oznaczona właściwa odpowiedź Słowa z ramki: Austria, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, polski, austriacki, rosyjski, powstanie, państwo, przysięga .Up beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie..

Wykorzystaj poniższe wyrazy w odpowiedniej formie gramatycznej.

Klasa 6 Angielski.. Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami sposrod podanych, uzytymi w odpowiedniej formie.. Wybierz w nich litery, ktore utworza haslo - pojecie lub wyrazenie….Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami sposrod podanych, uzytymi w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij zdania określeniami podanymi w ramce.5.Poniedziałek 22.06.20200 Karta pracy - W drodze po skrzypki.. Wyrazy z ramki wpisz na kolorowo.Uzupełnij zdania podanymi wyrazami (wyrazy są już w odpowiedniej formie gramatycznej): brązową, obrazy, prodiż, imbryków, prymusem, Bronisław, paprykę, bramie.. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie czasu present simple lub present continuous.. 2010-10-01 14:19:50; Uzupełnij tekst podanymi wyrażeniamiz ramki w odpowiednich formach.. 2010-10-01 14:19:50; Uzupełnij zdania czasownikami z ramki użyj ich w odpowiedniej formie gramatycznej 2012-10-14 20:08:01; Uzupełnij zdania określeniami z ramki, użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej.. Kartę wklej do zeszytu.. Aby go zobaczyć, należy wykupić konto premium tutaj: Link Pozdrawiam!.

Wpisz je w odpowiedniej formie gramatycznej.

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. W odpowiednie miejsca wstaw podane wyrazy 2016-11-22 .Zad 1 uzupełnij zadania wyrazami z ramki, użytymi w odpowiedniej formie gramatycznej.. przeciwnik / zwycięstwo / porażka / zagrożenie / walka / spotkanie / być / rozegrać / stanowić / ponieść / odnieść / stoczyćUzupełnij luki wpisując podane wyrazy w odpowiedniej formie.. Question from @Olcciaa23 - Gimnazjum - Język angielskiWypisz w odpowiednich miejscach w tabeli po 4 nazwy przetworów z owoców i warzyw.Uzupełnij zdania , używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. Nastepnie uloz z tych slow krzyzowke.. 15 maja 2018 @Gość Dzień dobry, s posób rozwiązania jest przedstawiony na naszej stronie.. Dzięki spożywaniu nektaru i _____ zachowywali młodość i mogli żyć wiecznie.. Zadanie 1.. Question from @Olcciaa23 - Gimnazjum - Język angielskiwłaściwej formie gramatycznej.. 12:15 4:30 6:15 7:45 11:24 13:10 18:52 21:48 +0 pkt.Przeczytaj tekst i uzupełnij luki w odpowiedniej formie gramatycznej.. Zeus, pan Olimpu, był bardzo _____ - nie znosił sprzeciwuUzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej: związki organiczne, energia świetlna, związki nieorganiczne, energiaUzupełnij tekst wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2012-10-20 16:31:31; uzupełnij poniższy tekst..

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.

Tekst: Am.Uzupełnij tekst, wpisując w odpowiednej formie gramatycznej wyrazy podane poniżej ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt