Charakterystyka klasy 4 sprawozdanie

Pobierz

Rok szkolny 2020/2021 (wrzesień) Wstępna charakterystyka zespołu klasowego po okresie zdalnego nauczania:Charakterystyka klas.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Następny.. Nazwisko i imię PrzedmiotSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO .. Uczniowie wyróżniający się w nauce: Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania 5.. Tadeusza Kościuszki w Krakowie uczy się 29 oddziałów klas: 5 oddziałów klasy I, 8 oddziałów klasy II czteroletniego liceum, 8 oddziałów klasy II trzyletniego liceum i 8 oddziałów klasy III.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Ilość uczniów1.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Sprawozdanie z realizacji zadań psychologa szkolnego .. Ilość godzin w tygodniu: 2.. Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 .4.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0..

Pobierz: charakterystyka klasy iv sprawozdanie wychowawcy.pdf.

Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Średnia ocen w klasie: Uczniowie wg średnich: Średnia 2, 0 i poniżej od 2,01 do 3,00 od 3,01 do 4,00 od 4,00 do 4, 74 od 4,75 do 5,00 od 5,01 do 6,00 Liczba uczniów Uczniowie z 1 oceną niedostateczną Lp.. Koła zaint.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Uczniowie z problemami dydaktycznymi: Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania V. Rewalidacja Dożywianie Dowóz Opinie ppp.Sprawozdanie wychowawcy klasy .. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu przedmiotowego (przewodniczący zespołu) Podsumowanie działalności zespołów przedmiotowych (osoby odpowiedzialne) .. Charakterystyka klasy.. Nazwisko i imię Przedmiot Uczniowie z 2 ocenami niedostatecznymi Lp..

Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.

Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Poprzedni.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Termin zajęć: cwartek, godz. 14:30-16.05. .. Charakterystyka zespołu klasowego: mocne strony .Sprawozdanie wychowawcy - klasa 2 gimnazjum.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Lp.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.Title: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI Author: Asia Last modified by: Asia Created Date: 1/4/2010 6:49:00 PM Company: Hewlett-Packard Company Other titlesSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im..

Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani.

Rodzaj Zajęcia wyr.. Tabela nr 82) mocne i słabe strony klasy; problemy wychowawcze z uczniami, uczniowie nadpobudliwi, wyobcowani z klasy, szczególnie uzdolnieni; opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis działań mających na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczestnictwo w kulturze, inicjatywy, akcje społeczne uczniów; współpraca .Sprawozdanie z realizacji planu dziataó wychowaw klasach 4 - 8 w I póåroczu roku szkolnego 2018/ 19 2 -01- opracowanego na podstawie .. klasy 4: wszyscy wychowawcy opracowali ze swoimi klasami kontrakty lub regulaminy klas, miato to na celu redukowanie zachowaó agresywnychCharakterystyka klasy 5 sprawozdanie; Charakterystyka klasy 5 sprawozdanie.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Współpraca z rodzicami /zebrania klasowe, spotkania indywidualne, inne formy kontaktu; zaangażowanie rodziców na rzecz klasy i szkoły/:Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych 2 Współpraca wychowawców z pedagogiem w odniesieniu do uczniów dysfunkcyjnych 3 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 4 Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego 5 Osiągnięcia wychowawcze, problemy wychowawcze 6 Współpraca .Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym: ..

Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie ...Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Rok szkolny 2014/2015.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.Wewnątrz klasy nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie.. Prowadzący: mgr Izabela Brzeska.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?. Spędzają wspólnie czas na przerwach, świetlicy.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8. i klasy na godzinach wychowawczych Opis Uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w konkursach.. Pedagog wspomagający - YZ 4.. Powrót.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Klasa I Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. Wychowawca - XY 3.. DLA KLAS II .. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.. W roku szkolnym 2020/2021 w IV Liceum Ogólnokształcącym im.. Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów kl.IV-VI, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.Title: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II Author: SP3 Last modified by: B2 Created Date: 1/17/2013 4:30:00 PM Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr IIOpis Rodzaj sytuacji Przeprowadzone w klasie ankiety, badania, konsultacje dotyczące sytuacji wychowawczej Opis Rodzaj sytuacji Realizacja tematyki wynikającej z Planu Pracy Wychowawczej szkoły .. Uczniów wyróżnionych.Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego .Sprawozdanie wychowawcy opisuje oczywiście konkretne działanie podjęte w danej klasie, jednakże sam "szkielet" takiego .Charakterystyka klasy V integracyjnej.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Frekwencja 92,86..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt