Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej 2021

Pobierz

Fundacja Szkoła z Klasą.. Są to wychowankowie stali, przebywający w świetlicy co najmniej trzy dni w tygodniu, pozostałe osoby przebywające w świetlicy to uczniowie oczekujące na autobus szkolny, zajęcia po.. Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnejPLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej.. W I półroczu bieżącego roku szkolnego realizowano wnioski do pracy na rok szkolny 2020/2021.. Przedwakacyjna świetlica.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM w Stemplewie przy Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich w roku 2013.. Środowiskowa Świetlica Integracyjna RAZEM w Stemplewie działa od 2006 roku i kontynuowała swoją działalność w 2013 roku .W dniu 15 marca w świetlicy szkolnej odbył się Wiosenny Turniej Tańca w kategorii hip hop.. Na świetlicę zapisanych jest 19 dzieci ( 14 dziewczynek i 5 chłopców) w tym 9 dojeżdżających z Wolimierza i 10 .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 20167 W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 świetlica szkolna rozpoczęła swą pracę od ustalenia planu pracy opiekuńczo-wychowawczej..

sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej.

Szkoły mają jednak obowiązek zapewnić w tym czasie opiekę dzieciom osób wykonujących zawody medyczne oraz innych osób zaangażowanych w zwalczanie pandemii koronawirusa.. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. Dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, sprawnościowe i gry sportowe to nasze ulubione formy aktywności.Świetlica szkolna (plan pracy świetlicy szkolnej) Organizacja i funkcjonowanie Świetlica w roku szkolnym 2020/2021 otwarta jest dla uczniów codziennie w godzinach: 6.30 - 7.40 - prowadzący: B. Kwapisz, B. Sobol, A. Zielińska, G. Smolarz; 11.30 - 16.00 - prowadzący: B. Sobol, P. Zacharczyk-ParyłaOd 9 listopada 2020 r. dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej uczą się zdalnie.. w roku szkolnym 200./200….. Aktualności, Z pamiętnika nauczyciela 2020.10.27.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021Załącznik nr 1..

− Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.

Zajęcia świetlicowe odbywały w .Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Sprawozdanie z pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Złoczewie za II semestr roku szkolnego 2011/2012 Wychowawcami świetlicy w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 są mgr Izabela Rybka i mgr Agnieszka Ciołek.. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć świetlicowych, które uwzględniają ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności .Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. W miesiącu wrześniu trwały zapisy dzieci do świetlicy, z jednoczesnym ustaleniem godzin ich pobytu oraz wskazaniem .Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.30.. Czytaj dalej .2020-2021 Konkurs 2020-2021 Świetlica 2020-2021Uprzejmie informujemy, że karty zgłoszeń dzieci do świetlicy wraz z aktualnymi zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców należy dostarczyć do 15.09.2021 roku do sekretariatu szkoły..

Kierownik świetlicy- Małgorzata Pietrzykowska.

Posty autora.. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracowała według wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz wewnętrznych1 warszawa, dn.17.06.2021r.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.. wrzesień 2021; p w Ś c p s n « sie : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 1316-17 - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy z dziećmi, rozchodzenie się dzieci do domu, porządkowanie sali świetlicowej.. Zajęcia w świetlicy szkolnej w roku szkolnym2008/2009 odbywały się zgodnie z ROCZNYM PLANEM PRACY oraz z MIESIĘCZNYM PLANEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Leona Wójcickiego w Sokolinie z realizacji nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 Plan nadzoru pedagogicznego jest realizowany na bieżąco.. Wychowawcy świetlicy: Joanna Jarząbek (26 godz.), Renata Podstawka (26 godz.) i Beata Konarska (13 godz.), Małgorzata Pietrzykowska ( 12 godz.), Jadwiga Król (16 godz.)Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej może być wykorzystane w różnego typu szkołach.. Odsłon: 885.. Sprawozdanie z działalności świetlicy i kierownika świetlic za rok .SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI..

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.

ROCZNA TEMATYKA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej.. ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Roczna tematyka pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 POZOSTAŁE DOKUMENTY.. Świetlica!. Lato w pełni, pogoda ostatnio rozpieszcza, dlatego w naszej świetlicy też jest już bardzo wakacyjnie.. sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej szkoŁy podstawowej z oddziaŁami integracyjnymi nr 154 w warszawie w roku szolnym 2020/21Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45.. Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 134 uczniów z klas I - VI.Świetlica szkolna w dobie pandemii.. Dotyczy to klas 1, 2 i 3.Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Kolorowe miejsce relaksu, odpoczynku, wspólnej wesołej zabawy, pełne głośnych, uśmiechniętych dzieci spragnionych ruchu i kontaktu z rówieśnikami.Odsłony.. Sprawozdanie z działalności pracy świetlicy szkolnej w I półroczu, rok szkolny 2020/2021 Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45.. Odsłon: 600.. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, .. przedszkole Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 - bursa szkolna Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021 .cze 25 2021.. Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły.. sprawozdanie z pracy Świetlicy szkolnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt