Rozszerzalność temperaturowa ciał prezentacja

Pobierz

7) Prawo Pascala.. A jednak w pewnych warunkach jest to możliwe.. Największą rozszerzalnością temperaturową odznaczają się gazy, najmniejszą zaś ciała stałe.Roztwór- mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, w której nie można rozróżnić składników bez użycia przyrządu optycznego Zmiana stanów skupienia Rozszerzalność temperaturowa Ogrzewanie ciała stałego, cieczy lub gazu powoduje, że substancja którą ogrzewamy zwiększa swoją objętość, gdyż jej cząsteczki .Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych jest zjawiskiem polegającym na wzroście objętości ciała wraz ze wzrostem temperatury.. 9) Warunki pływania ciał.. - kable telefoniczne i elektryczne w instalacjach napowietrznych.. Wydłużenie jednego metra substancji przy wzroście temperatury o 100 C.. Ze zjawiskiem rozszerzalności cieplnej ciał spotykamy się często, np. gdy trzeba otworzyć słoik z mocno zakręconą metalową pokrywką.. 8) Prawo Archimedesa.. Wydłużenie jednego metra substancji przy wzroście temperatury o 100 C.. Zadanie domowe - wykonanie przez uczniów zdjęć z otoczenia przedstawiających przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał.. Ile przypuszczalnie wyniesie długość tego drutu jeżeli ogrzejemy go do temperatury 180 o C?. Na rysunku z prawej strony kulka mająca ładunek dodatni przedstawia jądro atomu wchodzącego w skład cząsteczki, a kula naładowana ujemnie wyobraża powłoki elektronowe tych atomów.Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych jest zjawiskiem polegającym na wzroście objętości ciała wraz ze wzrostem temperatury..

4) Rozszerzalność temperaturowa ciał.

Ogrzane ciała stałe, ciecze i gazy zwiększają swoją objętość, gdyż ich cząsteczki po dostarczeniu im ciepła poruszają się szybciej.Rozszerzalność temperaturowa - zadanie nr 1.. A jednak w pewnych warunkach jest to możliwe.. Woda zachowuje się w niezwykły sposób.. Autor: Dariusz Kupski Pliki do pobrania: Scenariusz Lekcji; Prezentacja; Rozszerzalność temperaturowa ciałRozszerzalność cieplna cieczy i ciał stałych Cząsteczki wielu substancji maja kształt symetryczny.. N: Nadzoruje przebieg eksperymentu, stymuluje aktywność uczniów.. - płytki bimetalowe w .Temat: Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, cieczy i gazów.Cele operacyjne:Uczeń wie:-na czym polega zjawisko rozszerzalności objętościowej ciał stałych cieczy i gazów,-na czym polega rozszerzalność liniowa ciał stałych,-na czym polega zjawisko anao.Test Rozszerzalność temperaturowa ciał, podrozdział podręcznika Spotkania z fizyką cz. 2 dla Klasa II.. Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych.Rozszerzalność temperaturowa ciał Prezentacja multimedialna do wykorzystania podczas lekcji doświadczalnej na temat rozszerzalności temperaturowej ciał na lekcji fizyki bądź przyrody.Rozszerzalność cieplna ciał związana jest ze zwiększoną szybkością ruchu drobin wraz ze wzrostem temperatury..

Rozszerzalność temperaturowa ciał anormalne rozszerzanie wody.

Ze zjawiskiem rozszerzalności cieplnej ciał spotykamy się często, np. gdy trzeba otworzyć słoik z mocno zakręconą metalową pokrywką.2) Właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów.. 3) Sprężystość ciał.. W przeciwieństwie do innych cieczy jej objętość od 0C do 4C maleje, a od 4C do 100C rośnie.. Zastosowania: - Połączenia szyn kolejowych i stalowe konstrukcje mostów - KablePodsumowanie tematu lekcji.. Przykłady: ~~~~~~~~ - Połączenia szyn kolejowych.. Prezentacja przykładów zapobiegania efektom rozszerzalności temperaturowej ciał w różnych konstrukcjach budowlanych - opis i wyjaśnienia uczniów.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Rozszerzalność objętościowa i liniowa są powiązane przybliżoną relacją =.. N: Proponuje formę dyskusji wyników eksperymentu, pomaga uczniom w formułowaniu wniosków.Dźwignia, jako urządzenie ułatwiające wykonanie pracy.. 5) Kinetyczno - cząsteczkowy model budowy materii.. Drut miedziany o długości 2 m po ogrzaniu go od 20 o C do 70 o C wydłużył się o 1,6 mm.. Największą rozszerzalnością temperaturową odznaczają się gazy, a najmniejszą- ciała stałe..

Obowiązuje ona tylko dla ciał izotropowych ze względu na rozszerzalność cieplną.Rozszerzalność temperaturowa ciał: Trudno jest zmienić objętość ciał stałych i cieczy.

Zależność tę można otrzymać po podniesieniu wzoru na objętość liniową do trzeciej potęgi i przyjęciu odpowiednich przybliżeń.. Ze zjawiskiem rozszerzalności cieplnej ciał spotykamy się często, np. gdy trzeba otworzyć słoik z mocno zakręconą metalową pokrywką.Plik rozszerzalność temperaturowa ciał stałych cieczy i gazów prezentacja.pdf na koncie użytkownika jybjackiebatoyog • Data dodania: 20 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych jest zjawiskiem polegającym na wzroście objętości ciała wraz ze wzrostem temperatury.Rozszerzalność temperaturowa (cieplna, termiczna) ciał polega na zwiększaniu objętości ciał w miarę wzrostu temperatury i zmniejszaniu ich objętości w miarę obniżania temperatury.. Rozszerzalność cieczy i ciał stałych jest różna w zależności od rodzaju substancji.. Rozszerzalności cieplnej w największym stopniu podlegają gazy, ale zjawisko to występuje też w cieczach i ciałach stałych.Film wykonany przez uczniów w ramach projektu " Z MATEMATYKA , FIZYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT" 98/27_MF_G2Plik rozszerzalność temperaturowa ciał stałych prezentacja.pdf na koncie użytkownika sjcgill • Data dodania: 22 lis 2018Rozszerzalność temperaturowa substancji w życiu codziennym i technice : - rozszerzanie się szyn kolejowych, mostów - konstrukcja - zmiany długości drutów w liniach wysokiego napięcia, rur ciepłowniczych - sposób mocowania - zasada działania termometrów cieczowych - zmiana objętości płynu chłodniczegoRozszerzalność temperaturowa ciał Rozszerzalność temperaturowa - zwiększenie obojętności ciał w miarę wzrostu temperatury i zmniejszenia ich objętości w miarę obniżania temperatury.Rozszerzalność temperaturowa ciał Rozszerzalność termiczna substancji..

Celem mikroskopowego wyjaśnienia rozs...Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych jest zjawiskiem polegającym na wzroście objętości ciała wraz ze wzrostem temperatury.

A jednak w pewnych warunkach jest to możliwe.. W zimie przy bardzo niskich temperaturach można zauważyć, że między kolejnymi szynami znajdują się szerokie odstępy.Grupa 1: bada rozszerzalność temperaturową ciał stałych, Grupa 2: bada rozszerzalność temperaturową cieczy, Grupa 3: bada rozszerzalność temperaturową gazów.. 6) Masa, ciężar, gęstość, ciśnienie.. A jednak w pewnych warunkach jest to możliwe.. Zmiana temperatury (przyrost temperatury) Δt=t k - t o. może być dodatnia lub ujemna.Rozszerzalność temperaturowa (cieplna, termiczna) ciał- zwiększanie objętości ciał w miarę wzrostu temperatury i zmniejszanie ich objętości w miarę obniżania temperatury.. Długość to jeden z liniowych wymiarów ciała stałego, dlatego aby obliczyć przypuszczalną długość .Rozszerzalność temperaturowa ciał: Trudno jest zmienić objętość ciał stałych i cieczy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt