Interpretacja ogólna ministra finansów z 25 listopada 2013

Pobierz

Procedura absolutoryjna i raport o stanie gminy, powiatu i województwa w 2020 r.Ministerstwo Finansów: premia pieniężna jako rabat w VAT.. w rozumieniu art. 29 ust.. MINISTRA FINANSÓW.. Wynika z nich, że opłata ta wiąże się z faktem złożenia tego dokumentu.. Nr 112, poz. 770 ze zm.)Interpretacja ogólna dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych 16.02.2021 Ministerstwo Finansów przygotowało interpretację ogólną wyjaśniającą jak prawidłowo kwalifikować dla celów VAT transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowane w modelu trójstronnym.11.12 MF: Obiad z kontrahentem kosztem podatkowym.. Publication: 2013.12.02 09:55.58. interpretacja ogólna z 25 listopada 2013 r. w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc., w świetle brzmienia art. 16 ust.. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust.. W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy .z kontrahentami, bez względu na miejsce ich zakupu, za koszty reprezentacji niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (por. wyroki NSA z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn.. 1 pkt 28 ustawy o .Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 41 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005 MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 listopada 2013 r.INFOR.pl to największy polski portal dla księgowych - Aktualne akty prawne - porady ekspertów - interpretacje - narzędzia..

Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny.

System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. dotycząca możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc.Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów żołnierzy uzyskanych w latach 2005-2010 z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.. Zasoby od Interpretacja ogólna prawa podatkowego chroni podatników do Fiskus wyjaśnia: stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowychTego rodzaju, przykładowo podane wydatki, nie mieszczące się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być w ogóle rozważane w kontekście wyłączeń z art. 16 ust.. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów - rok 2013 poz. 42INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. Najdokładniejsze kalkulatory, wskaźniki i stawki, druki i wzory- informacje prawne i podatkowe..

Tymczasem, stale obowiązywała wskazana powyżej interpretacja Ministra Finansów.Wydana 27 listopada nowa interpretacja usuwa powstałą sprzeczność.

Minister Finansów w nowej interpretacji ogólnej wskazał, że pojęcia premia pieniężna i rabat nie .Interpretacja ogólna z 13 października 2014 r. dotycząca obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych.. akt II FSK 702/11), Minister Finansów wskazał, że za wyłączone z kosztów uzyskania przychodów trzeba uznać te wydatki, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy .Interpretacje podatkowe ; Postępowanie podatkowe; Interpretacje; Aktualizacja: 25.11.2010, 08:47.. Wybierz.. z 4 Pierwszy Poprzedni .MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU Warszawa, dnia 7 listopada 2019 r. Poz. 21 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD4.8201.1.2019 MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób z dnia 25 listopada 2013 r. w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów.. Sygnatura interpretacji.. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25 listopada 2010 r. (nr PT2 .Interpretacja ogólna: jedno pytanie w jednej sprawie Od 2012 r. podatnicy mogą zwrócić się do Ministra Finansów o interpretację ogólną..

Zasoby od Podatki 2007: jakie zmiany dla firm do Interpretacje podatkowe: ochrona podatnikaInterpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r., sygn.

25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której określił zasady kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, dotyczących nabywanych przez podatników artykułów spożywczych i usług gastronomicznych.Znajdź interpretacja ogólna ministra finansów.. Wyświetlanie 21 - 40 z 65 rezultatów.. PT2.8101.1.2015.SJK.20 - w zakresie kosztów dodatkowych wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów, o których mowa w art. 30b ust.. Infor.pl.. Jej celem jest ujednolicenie stosowania przepisów podatkowych, które były różnie stosowane i interpretowane .Znajdź interpretacja ministra finansów, strona 3/6.. Data wydania interpretacji od.. Fundusz Inwestycji Lokalnych - "tarcza samorządowa" dla gmin i powiatów.. Data wydania interpretacji do.. Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie .Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatki na drobne poczęstunki, napoje i posiłki, niezależnie od miejsca ich serwowania, podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami -.MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ Warszawa, dnia 14 maja 2021 r. Poz. 77 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8201.5.2019 MINISTRA FINANSÓW, FU N D U S Z Y I P O L I T Y K I R E G I O N A L N E J z dnia 7 maja 2021 r.Premie pieniężne w ustawie o VAT - interpretacja ogólna Ministra Finansów 11.12.2012 Zdaniem Ministra Finansów premia pieniężna udzielona nabywcom z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów stanowi z reguły rabat.« Powrót do Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Rok 2014 Dokumenty..

Formułując własne stanowisko w sprawie Minister Finansów odwołał się w szczególności do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn.

Tekst pierwotny.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.. Wybierz typ dokumentu.Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. (ustawa o VAT).. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.Finanse komunalne 2021 - kolejny trudny rok?. Analiza sytuacji finansowej gmin i powiatów - kryzys najbardziej dotknął miasta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt