Arkusz hospitacji lekcji zdalnej wzór

Pobierz

Przedmiot:………………………………………………………………………………………………………………….. Niestałość w przyjaźni: zmienia przyjaciół.. KLASA: VI DATA: 29.11.2000 r. TEMAT LEKCJI: Korzystamy z usług banku.. Arkusz obserwacji zajęć.. Data .wzÓr nr 2. karta hospitacyjna.. Omawiane są właśnie wskaźniki.. CELE LEKCKJIocena w skali 1 do 5czy zgodne z podstawa programową / .ARKUSZ HOSPITACJI.. Instrukcja wypełniania świadectw szkolnych.. Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.. PRZEDMIOT: Matematyka.. Arkusz obserwacji lekcjiARKUSZ HOSPITACYJNY Imię i nazwisko prowadzącego.. Data ustalenia obserwacji .. Analiza arkuszy hospitacji prowadzonych .Title: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33Warszawa.. Imię i Nazwisko studenta.. Data i temat zajęćDyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. data: hospitujĄcy: prowadzĄcy: grupa: przedmiot: temat zajĘĆ: 1. organizacja zajĘĆ.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Dopuszcza się aby klasy, w których pracuje się zdalnie miały okienka.. Miejsce.Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli..

Arkusz obserwacji lekcji.

Klasa .. Tu wzory takich arkuszy .. lekcji/538 A macie w szkole udostępnione dokumenty w sprawie nadzoru pedagogicznego?Karta hospitacji koleżeńskiej.. Zapytać nauczyciela o zaplanowane cele: TEMAT LEKCJI I JEGO SFORMUŁOWANIEocena w skali 1 do 5czy adekwatny do celów i treści lekcji czy jasno sformułowany.. Strona główna Dla Nauczycieli Wzory druków.. Arkusz obserwacji imprezy/ uroczystości szkolnej.. Cele lekcjiMetody nauczania.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Archiwalny Wzór arkusza z przebiegu hospitacji i rozmowy pohospitacyjnej zgodnie z rozporządzeniem z 2006 r.Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Data hospitacji…………….. Hospitujący zajęcia (tytuł, imię, nazwisko) Stanowisko Hospitowany (tytuł, imię, nazwisko) Forma hospitowanych zajęć (W/K/L) Ocena hospitowanych zajęć:Wzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji.. Weronika Trzcińska.. Zasady wypełniania arkuszy szkolnych: Zasady wydawania oraz wzory świadectw szkolnych reguluje Rozporządzenie.. Informacje o kontroli: Lp.. Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych.. Prezentowany arkusz protokołu z hospitacji zajęć pozalekcyjnych Arkusz hospitacji zajĘĆ..

Data hospitacji.....

W jaki sposób przeprowadzić obserwacje na wypadek ponownej nauki zdalnej od września?. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1.. Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………….. Jaką dokumentację musi gromadzić dyrektor o pracy nauczyciela?. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejmateriały dla nauczycieli geografii do wykorzystania podczas zdalnej nauki oraz arkusz obserwacji zajęć zdalnych Kształcenie na odległość Arkusz obserwacji zdalnej .. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. Dolegliwość somatyczne: skarży się na bóle i zawroty głowy, miewa mdłości, skłonny do zemdleń.. klasa, temat lekcji.. Arkusz samooceny nauczyciela.. W jaki sposób zaplanować kontrolę podczas nauki zdalnej?Dokument zawiera wzór arkusz obserwacji oraz przykładowy â wypełniony arkusz.. Wpisany przez: Wojciech Furgała.. ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI..

Wzór arkusza obserwacji oceniającej.

Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Arkusz obserwacji .. Co jest dokumentem nadzoru pedagogicznego?. Stopień awansu zawodowego:………………………, staż pracy………………………………………….. temat lekcji/zajĘĆ.. 5. klasa/grupa.. 6. cele lekcji/ zajĘĆ.arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Ocena realizacji programu wychowawczego.. Zapoznanie z technikami udzielania informacji zwrotnej, poprawna budowa informacji zwrotnej.wzór arkusza hospitacji: wzór arkusza hospitacji: Podobne: Seks Kamery,kamerki,czaty,dziewczyny,nago,nagie; Wzór hospitacji zajęć po; bardzo proszę o wzory arkuszy do hospitacji religii.. Zaleca się uwzględniać w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych potrzeby równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zgodnie z § 4 R.Wzory druków.. Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji?. Wzór konspektu zajęć (.doc) wraz z arkuszem obserwacji (pdf) Polityka prywatności "cookies".ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Przerwy pomiędzy lekcjami zostały wydłużone do 10 minut, a po 3 i 6 godzinie do20 minut 4.podczas lekcji zadaje pytania, zabiera głos w dyskusji, miewa "problemy".. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Kształcenie specjalneII.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Imię i nazwisko nauczyciela .. Imię i nazwisko nauczyciela .. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. HOSPITUJĄCY: Krystyna Węgrzyn - nauczyciel matematyki.. prawidłowości .. PRZED HOSPITACJĄ (wg konspektu, rozmowy) Konkretyzacja celów: stosowanie obliczeń procentowych w praktyce,Arkusz obserwacji lekcji 3. organizacji.. w zakresie.. Tematyka hospitacji: "Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Innowacja pedagogiczna - propozycja dokumentu.Etapy obserwacji, przygotowanie, realizacja, podsumowanie i ocena.. skala 1-5.Lekcje odbywają się on-line (na żywo) przez platformę TEAMS, zgodnie z planem i są obowiązkowe.. Temat zajęć .Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. 1. nazwa szkoŁy/placÓwki.. 2. imiĘ i nazwisko nauczyciela.. 3. przedmiot.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru .Na podstawie § 23 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt