Jak została ukazana przyroda w sonecie bakczysaraj

Pobierz

Zbiór ten zawiera też sporo przemyśleń, rozterek i tęsknot wygnańca, któremu nie dane jest przebywać wraz z najbliższymi we własnym kraju.. Na końcu głównej ulicy wznosi się fantastyczny pałac chanów, o kolorowych oknach, osłoniętych bukietami liści.wiele z wartości najwyżej cenionych w pierwszej połowie XIX wieku.. Podmiot liryczny porównuje wóz, którym podróżuje do łodzi: Wóz nurza się w zieloności i jak łódka brodzi.. i inności.W "Sonetach krymskich" podkreśla Mickiewicz piękno wschodniej przyrody, jej oryginalność.. Jak wiadomo, sonet dzieli się na dwie części: opisową i refleksyjną.Został wydany w tomie "Ballady i romanse" w 1822 roku.. Burza to ostatni wiersz z tzw. tryptyku marynistycznego wyodrębnianego wśród Sonetów krymskich ze względu na tematykę.. Mickiewicz zastosował tu ciekawą konstrukcję świata przedstawionego - ukazany jest on przez dwa podmioty liryczne - Pielgrzyma i Mirzę.. Zazwyczaj dwie pierwsze strofy sonetu mają charakter opisowy, a pozostałe filozoficzno-refleksyjny.Bakczysaraj ukazany jest w czasie zapadającego zmierzchu - z meczetów rozchodzą się wierni wyznawcy, odgłosy izanu (zwoływania na modlitwę) stają się coraz cichsze.Zachwyt naturą - to on znalazł się na pierwszym planie w sonetach.. Są to pewne ogólne cechy sonetów Mickiewicza.. "Bakczysaraj" to jeden z utworów Adama Mickiewicza należących do cyklu "Sonety krymskie"..

Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem ...W sonetach Mickiewicza przyroda jest stale pojawiającym się elementem.

"Sonety krymskie" odkrywają przed czytelnikiem egzotyczne piękno wschodnich krajobrazów.. Był to moment przełomowy dla polskiej literatury, uznany za początek romantyzmu.. Pointa jest zawarta w ostatniej strofie, co jest zaburzeniem tradycyjnej kompozycji gatunku.. Powyższe założenia to pewne formalne zasady komponowania gatunku jakim jest sonet, a w szczególności sonet Mickiewicza.Bakczysaraj to jeden z przystanków w podróży bohatera cyklu.. "Sonety krymskie" Zostały wydane w 1826 roku.. Sonet XII: Ałuszta w nocy.W wierszu występują rymy żeńskie.. Wykrzyknienie podkreśla, że nadal jest on potężny i wzbudza .Zafascynowany przyrodą wschodu napisał cykl sonetów które zostały zebrane w jeden tom i wydane jako "Sonety Krymskie".. Przestrzeń wierszy wypełniają rymy żeńskie.. Natura, będąc tak ważną dla romantyków, jest przyczyną i źródłem przeżyć, skojarzeń i refleksji - czy to step akermański, czy szczyt góry Ajudah, czy spienione fale morza.A kędy w wodach skała przegląda się łysa, Wre morze i odparte z nowym szturmem pędzi; W jego szumach gra światło, jak w oczach tygrysa, Sroższą zwiastując burzę dla ziemskiej krawędzi; A na głębinie fala lekko się kołysa, I kąpią się w niej floty i stada łabędzi.. W utworze widoczna jest silna fascynacja orientalizmem, która towarzyszyła całej podróży poety na Krym.Bakczysaraj (Pałac ogrodów), gniazdo i skarbnica tatarszczyzny, leży w kotlinie przerżniętej rzeczki Czuruk-su (Zatęchła woda), podobny położeniem do czeskiego Karlsbadu..

Mickiewicz doprowadził sonet do doskonałości.Forma sonetu została przez Mickiewicza ukształtowana do ideału.

W zbiorze znalazło się czternaście utworów.. Z tematem wschodnim łączono: tajemniczość, która była podbudową dla romantycznego irracjonalizmu, pierwotność, wewnętrzną.. W części opisowej zapoznajemy się z przygnębiającym widokiem ruin dworu.Bakczysaraj ukazany jest w czasie zapadającego zmierzchu - z meczetów rozchodzą się wierni wyznawcy, odgłosy izanu (zwoływania na modlitwę) stają się coraz cichsze.Ogląda zabytki - ruiny, poznaje nową, orientalną kulturę, podziwia wschodnią przyrodę.. "Sonety krymskie" to cykl osiemnastu utworów, powiązanych ze sobą tym samym tematem - opisem obrazu orientalnego.Bakczysaraj ukazany jest w czasie zapadającego zmierzchu.. Jednocześnie stawia on zdecydowanie wyżej zachowane w pamięci obrazy litewskiej przyrody.. Natura ukazana jest przez poetę w 18 sonetach i przytłacza swoją potęgą, bujnością i tajemniczością.Zachwyt nad orientalną przyrodą i naturą ujawnia również autor w sonecie "Widok gór ze stepów Kozłowa".. Adam Mickiewicz przedstawił tajemniczą atmosferę, panującą w Bakczysaraju po zmroku.. - szósty sonet z cyklu sonetów krymskich autorstwa Adama Mickiewicza.Po raz pierwszy został opublikowany w 1826 roku, natomiast dokładna data powstania poematu nie jest znana.Sonet "Bakczysaraj" poświęcony jest refleksji o przemijaniu, ale nie tylko człowieka, ale także wszelkim jego wytworom, także kultury.Bodźcem do powstania utworu była wizyta w ruinach pałacu, który w dawnych czasach był symbolem świetności Orientu, a obecnie popadał w coraz to większe zniszczenie..

Warto przyjrzeć się środkom stylistycznym zastosowanym przez Mickiewicza w konkretnym przykładzie: w sonecie pt. "Bakczysaraj" .

Opis miasta przepleciony jest z opisem towarzyszących temu warunków przyrody.. Krajobraz miasta jest nie tylko źródłem estetycznego zachwytu, ale i przyczyną przemyśleń.. Mickiewicz pragnie, aby słuchacz i czytelnik "ujrzał" tę przyrodę oczyma wyobraźni, dlatego pobudza nasze zmysły powodując, że widzimy, słyszymy .Mickiewicz nie używa w sonetach nazw kolorów, ale zastępuje je nazwami klejnotów i metali szlachetnych ("rubinowe morwy", "złote ananasy"- sonet "Pielgrzym").. Zapada noc w mieście, robi się ciemno.. Słowa nawiązujące do tematyki morskiej i związane z opisem stepu przeplatają się: fale łąk, powódź kwiatów, wyspy ziół (ostrowy burzanu).Burza - analiza i interpretacja, Adam Mickiewicz, życie i twórczość.. Księżyc zostaje nazwany przez poetę "srebrnym królem nocy", na niebie pojawiają się gwiazdy, a wśród nich płynie samotny obłok, porównany do białego łabędzia.W dalszej części strofy metafora stepu jako oceanu jest rozwijana.. Pierwsze dwie strofy stanowią opis tego, co dostrzega osoba mówiąca.. Na niebie pojawia się księżyc, nazywany przez poetę srebrnym królem nocy.Błyszczą gwiazdy, a wśród nich płynie samotny obłok, porównany do białego łabędzia..

W sonecie "Bakczysaraj w nocy", w sposób kunsztowny opisuje miasto ukazane w czasie zapadającego zmierzchu, a do opisu zjawisk przyrody posługuje się personifikacjami.

• Bakczysaraj - analiza i interpretacja • Droga nad przepaścią w Czufut-Kale - analiza i interpretacja • Ajudah - analiza i interpretacja • Sonety krymskie - notatka interpretacyjna • cytaty • Pielgrzym bohaterem Sonetów krymskich • Cechy romantyczne w Sonetach krymskich • Sonet jako gatunek • Sonety odeskie - opracowanie"Bakczysaraj" to sonet, w którym pokazane są przemyślenia podmiotu lirycznego, który dostrzega problem jakim jest przemijanie oraz kruchość tworów ludzkich.. Przyroda ta wyzwala w duszy poety tęsknotę za ojczystym krajem, potęguje siłę tej nostalgii.. Bakczysaraj zainspirował poetę do napisania sonetu ze względu na swoje walory architektoniczne.Utwór "Bakczysaraj w nocy" opisuje to samo miasto, co poprzedni wiersz z cyklu "Sonety krymskie".. Pierwsza strofa jest opisem rozejścia się mieszkańców z meczetu.. W drugiej połowie XVIII wieku zostało wcielone do Rosji.. Poeta w ten sposób zaakcentował piękno przyrody naddniestrzańskiej i krymskiej.. W Sonecie V, XI, jak i XII, również rozkoszuje się przyrodą.Wiersz, tak jak typowy sonet, składa się z dwóch strof czterowersowych i dwóch trzywersowych.. Z meczetu wychodzą wierni wyznawcy, zwoływania na modlitwę są coraz cichsze.. Zwiedza on pałac należący do chanów.. W swoim cyklu utworów Mickiewicz w sposób mistrzowski ukazał piękno krajobrazu krymskiego, przyrody orientalnej i kultury Wschodu.. mądrość, duchowość i możliwość docierania do ukrytych głębi ludzkiej psychiki, a także postawę buntu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt