Wymień 2 czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii

Pobierz

Są to: 1.. Można je podzielić na przyrodnicze, oraz pozaprzyrodnicze.. Wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie 2.Czynniki lokalizacji przemysłu.. Należałoby teraz wymienić te czynniki.. Występowanie surowców mineralnych; 2.. Lokalizacja oznacza położenie obiektu względem innych elementów przestrzeni jak np. sieci komunikacyjnej, osadniczej, przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych.. Występowanie surowców mineralnych; 2.. 6. Podaj przyczyny, które w istotny sposób wpłynęły na gwałtowny rozwój turystyki w II połowie XX wieku.Czynniki lokalizacji tradycyjnych gałęzi przemysłu: Czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii: 1.. Czynniki lokalizacji: - możliwość zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników - dobra komunikacja - bliskość uczelni i placówek naukowo-badawczych - czyste środowisko - dobre warunki mieszkaniowe i rekreacyjnewymienia i umiejscawia główne czynniki lokalizacji przemysłu hi‑tech we właściwym etapie produkcji przemysłu hi‑tech, wskazuje przyczyny zaklasyfikowania wybranych gałęzi przemysłu do przemysłu wysokich technologii, np. dlaczego przemysł chemiczny jest zaliczany do przemysłu hi‑tech, rozróżnia nowe formy przestrzenne i ocenia ich znaczenie dla rozwoju przemysłu wysokich technologii,6.. Tak jak wyżej.Wymień czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.. 7. Podaj 3 rodzaje okręgów przemysłowych..

8. Podaj 3 działy przemysłu wysokiej technologii.

W ostatnich latach coraz mocniej obserwuje się zmiany w zakresie czynników lokalizacji przemysłu.. Przedmiotem lokalizacji może być produkcja przemysłowa, uprawy rolne, infrastruktura techniczna, osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe, usługowe i rekreacyjne.. Dostęp do wody;Czynniki lokalizacji przemysłu - Czynniki lokalizacji przemysłu są to warunki wpływające na decyzje o umiejscowieniu zakładów przemysłowych w przestrzeni geograficznej.. Nauki.2.. Dostęp do wody;Wymień Czynniki lokalizacji technopolii Podobne tematy czynniki lokalizacji przemysłu elektrownia cieplna elektrownia wodna funkcje przemysłu gałęzie przemysłu lokalizacja przemysłu przemysł rewolucja przemysłowa rozwój przemysłu węgiel kamiennywymień najważniejsze czynniki lokalizacji przemysłu high-tech .. Następnie zaproponuj lokalizację parku technologicznego w Polsce .. Dzięki za pomoc z góry :Dmam wymienić 3 czynniki decydujące o lokalizacji przemysłu wysokiej technologii (high-tech) - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl..

Zmiana roli czynników lokalizacji przemysłu.

Ważne jest to dla przemysłu spożywczego, przemysłu przedmiotów codziennego użytku (odzieżowy, obuwniczy .Podaj 2, najbardziej istotne, czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej techniki.. Bardziej szczegółowo .. Spośród pozaprzyrodniczych czynników lokalizacji przemysłu wymienić można .lokalizacji Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego dzieli się zazwyczaj na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze społeczno - gospodarcze Czynniki przyrodnicze: Czynnik IX czynnik Christmasa EC 3.4.21.22 enzym z grupy proteaz serynowych zaangażowany w proces krzepnięcia krwi należy do rodziny peptydaz S1 nieznany związek powodujący rozkurcz mięśniówki gładkiej śródbłonkowy .RE: gałęzie przemysłu wysokich technologii Znalazłem w sieci, że OECD w ramach high-technology wydziela: Pharmaceuticals (farmaceutyczny), Aircraft & spacecraft (lotniczy, kosmiczny), Medical, precision & optimal instruments (biotechnologiczny, precyzyjny [w tym optyczny]), Radio, television & communication equipment (elektroniczny) i Office, accounting & computing machinery (również elektroniczny).rozwój nauki (rozwój technologiczny) 2. przestrzenna - zabiera część terenu pod zabudowę zakładu a to znaczy, że wpływa na sposób zagospodarowania terenu i przekształca środowisko naturalne , przyspiesza procesy urbanizacyjne 3. społeczna - wpływa na strukturę zawodową i poziom życia ludności Czynniki lokalizacji przemysłu.Czynnik lokalizacji - czynnik który wpływa na wybór umiejscowienia, rodzaju i wielkości działalności gospodarczej, obiektu lub zespołu obiektów na określonym obszarze..

9. Podaj 4 czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii 10.Co to są parki naukowe?

Czynniki lokalizacji to motywy, jakimi kieruje się przedsiębiorca.. tutaj - Geografia.. Uzasadnij swój wybór.. W latach 70.Czynniki lokalizacji tradycyjnych gałęzi przemysłu: Czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii: 1.. Można je podzielić na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze .Działy przemysłu wysokiej technologii Przemysłwysokiej technologii wykorzystuje najnowsze osiągnięcianaukowe i technologiczne do wytwarzania produktów.. Wpływaon na dalszy intensywny rozwójinnych znanych jużwe wcześniejszychrewolucjach .«przemysł elektroniczny stosujący najnowsze technologie» 3. :) 2010-10-25 20:12:54Przemysł wysokiej technologii - opiera się na wynikach badań naukowych, przemysł wytwarzający elektronikę użytkową i niektóre lekarstwa; Czynniki lokalizacji przemysłu high-tech: - kapitał (potrzebne duże nakłady finansowe) - sąsiedztwo wyższych uczelni i instytucji naukowo-badawczychPonadto .5.. Wymień 3 przyrodnicze i 3 pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu.. Do przyrodniczych należą: surowce mineralne, wody, czy warunki ekologiczne.. Do czynników przyrodniczych należą: baza surowcowa, zasoby wodne i energetyczne oraz bariery związane z ochroną środowiska naturalnego .- bariery komunikacyjne - czynnikiem lokalizacji przemysłu są również dogodne warunki komunikacyjne ze względu na konieczność dowozu surowców i wywozu gotowych produktów oraz dojazdu pracowników..

Przedstaw czynniki odgrywające główną rolę w lokalizacji przemysłu wysokiej technologii.

2 pkt.. 2.Wymień przykłady krajów w których przemysł high-tech jest wysoko rozwinięty.. Na czym polega a)przymusowa, b)związana, c)swobodna lokalizacja przemysłu.. Te czynniki, które do tej pory odgrywały dużą rolę słabną na rzecz nowych i dotychczas mniej istotnych.. Wśród czynników o malejącym znaczeniu są:Podział czynników lokalizacji przemysłu U CZYNNIKI PRZYRODNICZE baza surowcowa zasoby wodne (dostęp do wody) walory przyrodnicze i krajobrazowe właściwości terenu warunki klimatyczne bariery ekologiczne CZYNNIKI POZAPRZYRODNICZE TECHNICZNO--EKONOMICZNE rynek zbytu zasoby siły roboczej i jej kwalifikacje dostępność terenów budowlanychCzynniki lokalizacji przemysłu można ogólnie podzielić na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.. Wyróżniamy następujące grupy czynników .Czynnik ten jest szczególnie ważny dla lokalizacji przemysłu o wysokiej elastyczności dochodowej popytu oraz o dużej zmienności zapotrzebowania w rytmie tygodniowym lub dobowym - np. standardowe i nietrwałe rodzaje żywności.. Położenie komunikacyjne zakładu przemysłowego, jego odległość od bazy surowcowo - energetycznej, rynków zbytu i rezerw siły roboczej oraz wyposażenie komunikacyjne decydują w znacznym stopniu o kosztach produkcji i dystrybucji towarów.wymieniać czynniki lokalizacji przemysłu; wskazywać lokalizację najważniejszych ośrodków przemysłu zaawansowanych technologii (high‑tech); opisywać gałęzie przemysłu, które należą do zaawansowanych technologii; wymieniać nowe funkcje ośrodków przemysłowych; rozróżniać technopolie, klastry i dystrykty przemysłowe.Przemysł wysokiej technologii (ang. high-tech industry) - gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, jak w samym produkcie.Takimi gałęziami są, m.in.: przemysł elektroniczny, lotniczy, kosmiczny, motoryzacyjny, optyczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny.. Przyczyniłsięon do zupełnienowych gałęziprzemysłuhigh-tech, jak na przykładelektronika użytkowa,przemysł lotniczy i kosmiczny.. Bardziej szczegółowo ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt