Napisz wzór tlenku potasu

Pobierz

Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących tlenków: tlenek potasu, tlenek miedzi (II), tlenek azotu (IV), tlenek siarki (VI).. Tlenek potasu; Tlenek żelaza(II) Siarczek ołowiu(IV) Chlorek sodu; Tlenek azotu(III)napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków.. Centralnemu atomowi siarki w jonie S2O32- odpowiada stopień .Tlenek potasu, K 2 O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający potas na I stopniu utlenienia.. 2012-06-18 17:56:391. wodorotlenek potasu: KOH wodorotlenek wapnia: Ca(OH)2 wodorotlenek żelaza (III): Fe(OH)3 wodorotlenek glinu: Al(OH)4 wodorotlenek sodu: NaOH wodorotlenek miedzi (II): Cu(OH)2 2.. Tlenek węgla (IV) Tlenek żelaza (III) Chemia Nowej Ery klasa 7 zadanie 4/102.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny tlenku potasu.. +0 pkt.. tlenek potasu, tlenek magnezu, tlenek węgla(IV), tlenek żelaza(III).Potas jest 1-wartościowy zatem wzór tlenku będzie następujący: K 2 O.. - Wzór sumaryczny: - Pytania i odpowiedzi - Chemia9.. 3.Gimnazjum.. I - wartościowy.. Cyna - Sn - może być II- lub IV- wartościowa.. Wzór związków zawsze zaczynamy od pierwiastka, który stoi w nazwie na końcu.. przekształć ten wzór tak aby obliczyć : m oraz v b) następny wzór to wzór na energię….Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących wzorów.. 3.kwas śiarkowy (IV) 4.kwas azotowy (V) 5.wodorotlenek żelaza (III) 6.wodorotlenek cynku..

Tak więc wzór tlenku potasu to K2O.

1. wzór sumaryczny KOH 2. wzór strukturalny K - O - H 3. otrzymywanie a) 2K + 2H 2 O → 2KOH + H 2 ^ b) K 2 O + H 2 O → 2 KOH 4. właściwości - substancja stała - barwy białej - rozpuszczając się w wodzie wydziela ciepło - stężony roztwór jest żrącyZadanie 1 Napisz wzór strukturalny.. wzór .Chemia nieorganiczna.. rozwiązane.. Napisz wzór sumaryczny związków oraz oblicz stosunek masowy pierwiastków w tych związkach: a)tlenek potasu b)siarczek magnezu c)tlenek żelaza (III)odpowiedział (a) 29.03.2012 o 17:13. to jest sumarycznie a strukturalnie nie umiem Ci tak napisać.. 2012-03-29 17:08:34 Rozwiąż równanie : 1 reakcji zobojętniania, 2 metali z kwasami,3 tlenków metali z kwasami, 4 wodorotlenków metali z tlenkami niemetali dla : chlorek magnezu , siarczek glinu , chlorek siarki , azotan baru , chlorek wapnia , siarczek sodu.. Anion S 2 O 32- (tiosiarczanowy) ma strukturę analogiczną do struktury jonu siarczanowego (VI), z tą różnicą, że zamiast jednego atomu tlenu zawiera atom siarki.. Otrzymywanie.. Tlenek potasu produkuje się z nadtlenku, redukując go metalicznym potasem: K 2 O 2 + 2K → 2K 2 O. Wygodniejszą metodą jest ogrzewanie metalicznego potasu z saletrą: 2KNO 3 + 10K → 6K 2 O + N 2Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia, wodorotlenku żelaza (III), wodorotlenku glinu, wodorotlenku sodu, wodorotlenku miedzi (II) 2..

03.Wodorotlenek potasu.

(OH)3 wodorotlenek miedzi .. wzory tlenków.. Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycie Napisz wzór sumaryczny i strukturalny tlenku potasu.. W probówce II w wyniku ogrzewania zawiesiny wodorotlenku miedzi (II) z aldehydem cynamonowym powstał (szafirowy.Po K musimy dodać 2, ponieważ : I * 2 = II * 1.. Jednym z tlenowych kwasów siarki jest kwas trioksotiosiarkowy (nazwa zwyczajowa: kwas tiosiarkowy) o wzorze H2S2O3.. K + O2 ----> K02.Napisz wzór sumaryczny związku: 1. o nazwie tlenek potasu, 2. powstałego z siarki sześciowartościowej i tlenu, 3. który powstanie po połączeniu Mg (II) i O (II) Jakub.. Po dodaniu odczynnika do probówki I zaobserwowano, że roztwór bromu (uległ odbarwieniu / zabarwił się na fioletowo /.. 2. wzory wodorków.. Zapisz reakcje otrzymywania następujących tlenków: tlenek siarki (VI), tlenek sodu, tlenek magnezu.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Nadtlenek potasu, K 2 O 2 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków.. Jego otrzymywanie w czystej postaci jest dość trudne ze względu na jego podatność na utlenianie do ponadtlenku potasu, KO 2.Można go otrzymać w wyniku utleniania metalicznego potasu tlenkiem azotu (NO) lub utleniania tlenem/powietrzem roztworu potasu w ciekłym amoniaku.Zapisz słownie reakcje : a) spalanie węgla w tlenie b) reakcje tlenku potasu z węglem Zapisz dwa różne równania reakcji w których substratem będzie węgiel Dam naj ^^ Wyjaśnij sposób tworzenia wiązania w cząsteczce bromku potasu (KBr) ..

Jest to reakcja tlenku miedzi (II) z KOH.

Zapisz wzór elektronowy i nazwę wiązania w cząsteczce tego związku chemicznego .Zadanie: napisz równanie reakcji kwasu octowego z tlenkiem potasu nazwij produkty Rozwiązanie: 2ch_ 3 cooh k_ 2 o to 2ch_ 3 cook h_ 2 o produkty octannapisz wzór tlenku amfoterycznego: tetrahydroksomiedzian (II) potasu.. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. Chlorek potasu; Bromek magnezu; Jodek wapnia; Siarczek sodu; Siarczek żelaza(III) Tlenek azotu(V) Tlenek sodu; Tlenek siarki (IV) Chlorek chromu(III) Zadanie 2 Napisz wzór sumaryczny i strukturalny.. Chlorek cyny (II) Chlor - Cl - chlor w chlorkach jest zawsze (!). Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] Pb + O2 ---> PbO2.. 2012-03-29 17:08:34; Napisz wzór sumaryczny i strukturalny:chlorek potasu, chlorek wapnia, siarczek litu, siarczek złota III, 2011-04-02 14:55:30Napisz wzór sumaryczny.. Polub to zadanie.. Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach systematycznych.. Napisz równania reakcji otrzymywania (dwoma metodami): wodorotlenku wapnia, 2011-12-18 19:22:49Odpowiedź:Wyjaśnienie:Tlenek potasu 1K2OTlenek siarki 6SO3Tlenek fosforu 5P2O5Ułóż wzór sumaryczny i strukturalny tlenku siarki(VI)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt