Podsumowanie epoki baroku

Pobierz

Zarzuty inne wobec baroku to także porzucenie stylu klasycystycznego, i tworzenie i powstawanie nowych i innych form.. Twórcy barokowi przedstawiali bogactwo formy, ozdobność, dziwność.Początki baroku nie były związane z niczyim wystąpieniem (jak w Renesansie), ani z innym wydarzeniem historycznym.. Konieczna jest także wiedza o epokach literackich.. W Polsce epoka ta trwała od lat osiemdziesiątych XVI w. po początek wieku XVIII.. Tę epokę uznano za okres upadku kultury antycznej, nazwa "wiek średni .Romantyzm Romantyzm to prąd umysłowy i literacki, który w Europie rozwijał się od lat 90.. XVIII w. do pierwszej połowy XIX w. Uwierzono bowiem w siłę nauki i wiedzy.. Szkoła ponadpodstawowa.. Przedstawiliśmy Wam również najważniejszych twórców w tym czasie oraz główne cechy każdego okresu w literaturze.Nazwa epoki pochodzi od włoskiego słowa "barocco", co oznacza dziwny, przesadny, napuszony lub perła o nieregularnych kształtach.Zaczęto wyznawać wtedy zasadę: zadziwić i zaskoczyć.. Lepiej wyciągnąć wnioski, podsumować.. Pochodzenie utworu 05 min.. Owocowało to dysonansem i kontrastami barok zerwał z właściwą renesansowi funkcjonalnością i przejrzystością form Najczęściej stosowane środki artystyczneAntyk jako epoka literacka rozpoczyna się ok. 6 w.p.n.e.. Fazy baroku w Polsce: 1580 - 1620 - wczesny barok; 1620 - 1680 - dojrzały barok; 1680 - 1740 - późny barok; Filozofia baroku.Nazwa Barok: Barok - jest to nazwa określająca epokę..

Wstęp do epoki Baroku 08 min.

Wykład 5.2.. Udostępnij Wprowadzenie.. Za życia był on jednak mniej sławny od wymienionych wyżej twórców niemieckich, chociaż przyznawano mu miano najwybitniejszego organisty swoich czasów.Barok - powtórzenie Przygotowując się do matury z języka polskiego, nawet na poziomie podstawowym, sama znajomość lektur czy tekstów literackich nie wystarczy.. Ponad to barok uchodził za coś nowego i niezwykle rzadkiego.W epoce baroku ustabilizował się na kontynencie europejskim podział religijny pomiędzy papiestwo (większa część) oraz kościoły powstałe w okresie reformacji (głównie na północy).. W Polsce za początek epoki uważamy rok 1822 - rok wydania I tomu Poezji Adama Mickiewicza (który zawierał Ballady i romanse), zaś za jej zakończenie - rok 1863 (wybuch powstania styczniowego).Nazwa romantyzm pochodzi od łacińskiego słowa romanus .Podsumowanie epoki 04 min.. Barok jest epoką, następującą po renesansie.. Wykład 5.3 "Świętoszek" Moliera 07 min.. )CZAS TRWANIA EPOKI W EUROPIE Barok to epoka w historii kultury trwająca od połowy XVI w. do końca XVII stulecia.. Wykład 3.10 "Bogurodzica".. Ramy czasowe: W Europie od drugiej połowy XVI wieku do końca następnego stulecia..

Budowle w baroku były ogromne.

Sprawdź się .1.. Marynizm Jan Andrzej Morsztyn .. POLSKA W Polsce tendencje barokowe pojawiają się nieco później- ostatnie 20-lecie XVI w. i trwają znacznie dłużej- do połowy XVIII stulecia.Nazwa epoki Dziwność, deformacja, nieregularność, inność, dziwaczność - tymi słowami najczęściej opisywana jest epoka Baroku.. empiryzm Galileusz nauka filozofia astronomia Newton racjonalizm Hobbes Leibniz Spinoza Locke Descartes.. Nazwa barok wywodzi się z architektury i sztuki.. Wtedy też rozpoczęła się moda na ozdabiane kwiatami i wstążkami .Nauka epoki baroku Ewa Skurska Klaudia Radomska Monika Woźniak Krzysztof Brzyski Co to właściwie barok?. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego terminu jubilerskiego barroco, oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach.Słowo to oznaczało także specyficzny typ rozumowania, w którym logiczność wywodu nie prowadziła do logicznych i .Barok - opracowanie epoki.. Barok - Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii leży poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej.. Wykład 3.9 "Bogurodzica".. (rokoko- faza schyłkowa epoki) Prebarok (wczesny barok)- przełom wieków XVI i XVII (od lat osiemdziesiątych XVI w. Barok dzieli się na: · Wczesny Barok (lata ok. ) · Barok D ojrzały (lata ok. ) · Schyłek Baroku (lata ok. ) 2..

Taki też jest styl tej epoki - przesadnie ozdobny i nieharmonijny.

Za jego początek uważa się rok 1597, w którym włoski kompozytor Jacopo Peri napisał pierwszą operę - Dafne, natomiast za koniec uważa się rok 1750 - datę śmierci Johanna Sebastiana Bacha.Sama nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barocco, lub francuskiego baroque (tłum.. perła o nieregularnym .Syntezę muzycznej epoki baroku i jej podsumowanie stanowi bez wątpienia twórczość Johanna Sebastiana Bacha.. Nazwa wywodziMultimedialna lekcja baroku z wykorzystaniem animacji i prezentacji przygotowana przez Dariusza Martynowicza, nauczyciela V L.O w Krakowie.. barroco - "perła o nieregularnym kształcie", z wł. - dziwność, nietypowość główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się odCHARAKTERYSTYKA EPOKI Nazwy oświecenie-po raz pierwszy użyto w Niemczech.. Średniowiecze Zobacz.. Wykład 5.4.. Niepokój i ozdobność w sztuce (również słowa), celem - wyrażenie uczuć oraz zaszokowanie odbiorcy pomysłem.Dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej.. Praca nadesłana i.Barok.. W języku portugalskim słowo barocco oznacza perłę o nieregularnym kształcie.. W środku aż ociekały marmurem i złota farba..

Opis: Średniowiecze to określenie epoki oddzielającej starożytność od renesansu.

Po dwudzieste XVII w.. Budowa utworu 04 min.. Należy traktować je jako umowne.. Barok zrodził się na gruncie nauk plastycznych i uznany został za epokę gorszą w obliczu renesansu.Nauka i filozofia epoki baroku .. Sugerowano w ten sposób, iż po wieku ciemnoty i zacofania nowa myśl wnosi światło rozjaśniające noc baroku.. Nazwa wywodzi się zatem odEpoka ta wiąże patos z humorem, realizm z naturalizmem oraz fantastyką, tradycje europejskie z orientalnymi, język wyszukany z mową potoczną, opisy piękna z opisami brzy-doty.. Główne cechy sztuki barokowej to: - "Piękno jest wielorakie" (G. Bruno) - nie ma jednego, ściśle określonego kanonu piękna - nieregularność, dziwność, zawiłość, złudzenie - bogata ornamentyka (często prowadzi do przerostu formy nad treścią) - operowanie kontrastami, np. zestawienie miłości i śmierci - ekspresja, poruszenie - zmysłowość - sztuka i literatura tej epoki cechuje się asymetrią, jest wyrafinowana formalnie, jest opozycją do sztuki renesansu, różnorodna .Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego i włoskiego słowa barocco, oznaczającego bezkształtne, nieregularne i nieprawidłowe wytwory artystyczne.. Zwrot ku Bogu i religii, myśli o życiu pozaziemskim.. Barok - prawdopodobnie z port.. Podstawowe informacje o baroku z pewnością okażą się przydatne naLiteratura baroku: Barok był reakcją na renesansowe ideały estetyczne, które z czasem spowszechniały i nie pasowały już do nowych niespokojnych czasów.. W artykule znajdziecie informacje o tym jak nazywała się każda epoka i kiedy trwała.. Przeczytaj.. Mówiono też o tej epoce: wiek rozumu lub wiek filozofów.. Przykład Na poglądy twórców baroku mają wpływ wcześniejsze epoki: widać dyskusję z renesansem (np.Barok często bywa określanym mianem epoki przeciwieństw.. Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. Ze starozytnością wiąże się początek sztuki, literatury, filozofii i nauki.. Wtedy panował przepych.. Pogłębiły się różnice między katolikami a prawosławnymi ( patriarchowie Moskwy ) oraz muzułmanami ( Imperium osmańskie ), ale też doszło do szeregu unii kościołów wschodnich z Rzymem.Barok- umieszczenie w czasie: Europa Początek- II połowa XVI w.. Epoka baroku rodziła się z uczucia sceptycyzmu, które zdominowało schyłek Renesansu.Ta epoka nazywała się barokiem.. (marinizm we Włoszech) Koniec- lata trzydzieste XVIII w.. Wykład 3.11 "Bogurodzica".. Raz ludzie tańczyli, opijali się i nie zwracali uwagi na maniery, raz leżeli krzyżem na ziemi, biczowali się i odprawiali misteria.. Przejście między epokami nastąpiło płynnie, ponieważ dotyczyło przemiany myśli, powstania nowych poglądów na świat i człowieka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt