Przeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań wpisz w luki

Pobierz

Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wybierz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. RAINING POETRYPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery fragmenty.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Have you ever wished you had your own place?ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Dopasuj do każdej luki (1-5) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-F).. They don [t use .Strona 8 z 13 Zadanie 8.. 2018-11-10 12:15:46Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. - 1.5) wpisz literę, którą oznaczony został brakujący fragment.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 10 z 17 Zadanie 8.. Uwaga!. Fragmenty te oznaczono literami i podano w tabeli.. Dopasuj zdania A-G do luk 1-5, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.. They were going to be thePrzeczytaj tekst z którego usunięto pięć zdań.Uzupełnij luki w tekście (1-5) odpowiednimi zdaniami (A-F).Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Dobierz fragmenty zdań tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania A-F, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę (1.1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Dopasuj zdania A-G do luk 1-5, tak aby otrzymać spójną i logiczną całość.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki Everyone in my family has a different idea about my future job..

Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań.

literę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki 2.1.-2.5. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-G), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w wyznaczone miejsca (1-6) litery (A-H) odpowiadające brakującym zdaniom.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zadanie 8.. Uwaga!. Uwaga!Przeczytaj uważnie poniższy tekst, z którego usunięto 5 fragmentów zdań.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. THE MOST BRITISH GUINNESS WORLD RECORDPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki (1-5) w tekście podanymi niżej zdaniami (A-F).. (0-4) Przeczytaj trzy oferty pracy skierowane do nastolatków w sezonie .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. My dad, who .Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj uważnie tekst, z którego usunięto 6 zdań.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Uwaga!. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj poniższy tekst.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talkedPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy tekst.. Uwaga!. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). 2010-01-05 16:28 .. A. Thus, maps are becoming social.WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 - STOPIEŃ SZKOLNY 3 z 8 Zadanie 2.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Strona 12 z 14 Zadanie 11.. Dwa zdania nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. uzupełnij luki w tekście (1-5) odpowiednimi zdaniami (A-F).. Wstaw zdania oznaczone literami (A-F) w luki 1-5, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące fragmenty A-E, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: Jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt