Arkusz obserwacji lekcji zdalnej wzór

Pobierz

ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Data i temat zajęć .Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.XV.. Sprawozdanie z pracy zdalnej - a po co to komu?. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Wiek - poziom kształcenia …………………………………………………………….. Potrafi wyrazi .ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1.. Data ustalenia obserwacji .. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Jakie czynności wykonał, jakie zajęcia zrealizował.. Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………….. RUCHY GAŁEK OCZNYCH Opis ćwiczenia Dziecko wodzi wzrokiem za przedmiotem (ołówek, pisak, itp.) trzymanym przez nauczyciela Wpisany przez: Wojciech Furgała.. Zapoznanie z technikami udzielania informacji zwrotnej, poprawna budowa informacji zwrotnej.. klasa, temat lekcji.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Trudno jest dyrektorom szkół zweryfikować, czy nauczyciele znają nową podstawę programową i stosują ją.. ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Tym bardziej, gdy dyrektor jest polonistą, a trzeba skontrolować nauczyciela matematyki, biologii, przyrody, fizyki czy informatyki.Dziękuję bardzo za wzór podsumowania pracy zdalnej..

Arkusz obserwacji lekcjiDate.

XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 6 z 9 wyrazów wieloznacznych przedstawianie znaczenia pojęć abstrakcyjnych przy pomocy obrazów, unikania podczas prowadzenia zajęć przenośni, idiomów, przy omawianiu lektury stosowanie cząstkowych pytań dotyczących zrozumienia tekstu, sprawdzanie wiedzyArkusz obserwacji lekcji (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) Arkusz Wychowawcy (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) Arkusz kontroli bieżącej (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) Arkusz obserwacji uczniów (dostępny w postaci dokumentu Microsoft Word) .ARKUSZ HOSPITACYJNY Imię i nazwisko prowadzącego.. ROZWÓJ MOWY 1.. Weronika Trzcińska..

Arkusz obserwacji zajęć.

Jaką dokumentację musi gromadzić dyrektor o pracy nauczyciela?Wzory dokumentów (152) Witam serdecznie Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.zapisuje je do ewentualnego wykorzystania podczas rozmowy po obserwacji lekcji.. Temat zajęć .Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji?. Aby pomóc tym, którym zabrakło dokumentacyjnej weny, przygotowałam arkusz i propozycje treści, które mogłyby się w nim znaleźć.. Arkusz obserwacji stanowi wzór, który może być corocznie wprowadzany do użycia w terminie do 30 września danego roku szkolnego.. Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.Zał.. Inni bazują na cyfrowych planach lekcji, są one tak skonstruowane, że można zaznaczyć, które lekcje lub które bloki tematyczne wykonano i opisać, w jaki sposób.II.. Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI.. W jaki sposób przeprowadzić obserwacje na wypadek ponownej nauki zdalnej od września?. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Imię i nazwisko nauczyciela .. Cele lekcjiMetody nauczania.. Odtwarza proste wzory.. Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły..

Wzór arkusza obserwacji oceniającej.

Wzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. Stopień awansu zawodowego:………………………, staż pracy………………………………………….. XVII.arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Termin realizacji obserwacji (określić ramy .Warszawa.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć.. Wzór konspektu zajęć (.doc) wraz z arkuszem obserwacji (pdf) Polityka prywatności "cookies".Podczas obserwacji lekcji zdalnej i analizy jej efektów można skupić się na tym czy danemu nauczycielowi udało się zwiększyć efektywność nauki zdalnej, z jakich materiałów korzystał i w jaki sposób je przygotowywał dla uczniów, a także w jaki sposób sprawdzał zaangażowanie uczniów oraz systematyczność ich pracy.Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Imię i Nazwisko studenta.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.. ADRESACI SZKOLENIA:Niektórzy wykorzystują w tym celu arkusz kalkulacyjny, w którym każdy nauczyciel zaznacza, co robił z uczniami..

Data obserwacji: ..... Klasa .....

Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.Arkusz obserwacji.. 1 września 2017 r.Wzory dokumentów Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Miejsce.Title: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) Author: Dyrektor Last modified by: Izabela Created Date: 2/4/2013 5:52:00 PM Company: ZESPOL SZKOL NR 33Arkusz obserwacji podstawy programowej w szkole.. zachowania się dziecka.. Arkusz diagnostyczno-ćwiczeniowy - percepcja wzrokowa 1.. Warunki obserwacji ……………………………………………………………….. Placówka ……………………………………………………………………………….. RAZEM: 2.. Omawiane są właśnie wskaźniki.. Data hospitacji.. Tu wzory takich arkuszy .. lekcji/538 A macie w szkole udostępnione dokumenty w sprawie nadzoru pedagogicznego?Obserwacja kierowana ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel specjalnie organizuje jakąś działalność, by poznać określone sprawności czy umiejętności, np. sprawność .. • Arkusz Pracy Indywidualnej z Dzieckiem.. Pozytywne aspekty/ mocne strony lekcji Fakty dotyczące mocnych stronPobierz wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia klasy III szkoły podstawowej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.5.. Dziecko (imię) ………………………………………………………………………….. Zapytać nauczyciela o zaplanowane cele: TEMAT LEKCJI I JEGO SFORMUŁOWANIEocena w skali 1 do 5czy adekwatny do celów i treści lekcji czy jasno sformułowany.Przykładowe wzory arkuszy obserwacji dotyczące zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt