Charakterystyka klasy 2 sprawozdanie

Pobierz

Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Zwolnionych z zajęć: nie ma.. Frekwencja 92,86.. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. i klasy na godzinach wychowawczych Opis Uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w konkursach.. Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Uczniowie z wydłużonym etapem nauczania 4.. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów: L.p.. Author: Maćko Created Date: 6/21/2013 11:49 .Opis Rodzaj sytuacji Przeprowadzone w klasie ankiety, badania, konsultacje dotyczące sytuacji wychowawczej Opis Rodzaj sytuacji Realizacja tematyki wynikającej z Planu Pracy Wychowawczej szkoły .. Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. WYCHOWAWCA: ……………………….. Nazwisko i imię PrzedmiotKlasa I Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców..

Charakterystyka klasy: 5.

Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.. Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych 2 Współpraca wychowawców z pedagogiem w odniesieniu do uczniów dysfunkcyjnych 3 Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 4 Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego 5 Osiągnięcia wychowawcze, problemy wychowawcze 6 Współpraca .Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego .Sprawozdanie wychowawcy opisuje oczywiście konkretne działanie podjęte w danej klasie, jednakże sam "szkielet" takiego podsumowania jest podobny.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Ilość uczniów1.. Imię i nazwisko Rodzaj / etap wynik Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego: Liczba dziewcząt: Liczba chłopców: Charakterystyka klasy:Wewnątrz klasy nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie..

Osiągnięcia klasy, uczniów.

W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Następny.. Klasa niekiedy rozbrykana, ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Średnia frekwencja I semestr: II semestr: Roczna: 3.. Krótka charakterystyka klasy: Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Powrót.. Tabela nr 8Title: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI Author: Asia Last modified by: Asia Created Date: 1/4/2010 6:49:00 PM Company: Hewlett-Packard Company Other titlesPlik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika madzikD • folder Oceny opisowe • Data dodania: 6 maj 2013Sprawozdanie klasyfikacji.. Spędzają wspólnie czas na przerwach, świetlicy.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Nauczyciele dbają o zintegrowanie klasy, tworzenie klimatu współpracy, wspólnoty.. Charakterystyka zespołu klasowego: mocne strony .Wydarzenia z życia klasy ( wycieczki, wyjścia do kina itp.) Lp.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów..

Nieklasyfikowanych: nie ma.

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .Lp.. Nazwisko i imię Przedmiot Uczniowie z 2 ocenami niedostatecznymi Lp.. Data i podpis wychowawcy klasy .. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym: .. Uczniowie kl. II zazwyczaj odpowiedzialnie wywiązują się ze swoich obowiązków, zgodnie współpracują z zespołem, aktywnie uczestniczą w .Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Ucznia przez radę pedagogiczną.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO .. Zawiera następujące sekcje: Uczniów, którzy nie będą klasyfikowani.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Sprawozdanie z pracy wychowawczej-rozliczenie planu wychowawcy klasy, krótka charakterystyka zespołu klasowego, problemy, wsparcie innych osób (pedagog.Charakterystyka nauczycieli w szkołach o niskim poziomie agresji.. Wychowawca - XY 3.Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej..

4.Sprawozdanie wychowawcy klasy.

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Średnia ocen w klasie: Uczniowie wg średnich: Średnia 2, 0 i poniżej od 2,01 do 3,00 od 3,01 do 4,00 od 4,00 do 4, 74 od 4,75 do 5,00 od 5,01 do 6,00 Liczba uczniów Uczniowie z 1 oceną niedostateczną Lp.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja: .. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Podgląd treści.. Uczniów wyróżnionych.Charakterystyka klasy 5 sprawozdanie; Charakterystyka klasy 5 sprawozdanie.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 .Imię i nazwisko Krótka charakterystyka Podjęte działania V.. DLA KLAS II .. Data wydarzenia Rodzaj Uczniowie biorący udział w olimpiadach i konkursach.. Wyniki nauczania.. Współpraca z rodzicami /zebrania klasowe, spotkania indywidualne, inne formy kontaktu; zaangażowanie rodziców na rzecz klasy i szkoły/:Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Klasa: Wychowawca: 1.Stan klasy: .. Poprzedni.. 5 maja 2021 23:37 Wypracowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt