Wyjaśnij w jakim celu w tekście został zastosowany nawias

Pobierz

Rozwiązania zadań.. 2010-10-26 …Jan Andrzej Morsztyn.. Na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnij: a) W jakim państwie mogło dojść do powstania tego dokumentu.. W jakim celu autor stosuje W jakim celu i za pomocą W jakim celu w tekście zostały W jakim celu.. W zastosowanym w tekście nawiasie znajdują się .W języku polskim nawias otwierający jest zawsze poprzedzany odstępem, a tekst wewnątrz nawiasu następuje bez odstępu, odwrotnie postępuje się w przypadku nawiasu …W Jakim celu autorka zastosowała nawias w tytule tekstu 1. b) …Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Wyjaśnij, w jakim celu na szczękach kombinerek i pęsetek wykonuje się nacięcia?. Nazwij każdy z nich, podaj przykład jego użycia oraz wyjaśnij, w jakim celu …Wyjaśnij, w jaki sposób zostało przedstawione w wierszu zachowanie Śmierci.. 2 Zadanie.. Pytania i odpowiedzi.. 2.Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie: Brzuch ma w dwudziestu pięciu …Sobór Watykański II () Przemiany społeczne, systematyczny zanik religijności wiernych, postępująca laicyzacja oraz zeświecczenie państw - stały się …Sonet kończy sie zdaniem wykrzyknikowym, w którym zawiera sie zarówno życzenie jak i lęk.. Wymień skutki uboczne działania wirusów.. Treść …Wyjaśnij, w jakim celu wspomniany w tekście Ksawery Drucki-Lubecki udał się do Petersburga w grudniu 1830 r. Przez długi czas siedział, dumał,Uzasadnij, że utwory, w których został zastosowany komizm (sytuacji, postaci, języka), najlepiej realizują funkcję dydaktyczną..

Wyjaśnij, w jakim celu w tekście.

3 Zadanie.. W każdej …dostrzega, że w utworze został zastosowany tzw. kostium historyczny, który był zgodny z estetyką romantyczną, a jednocześnie zawierał aluzje do sytuacji Polski …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Odszukaj w słowniku wyrazów bliskoznacznych po cztery synonimy następujących wyrazów:natomiast, ponieważ, dlatego, następnie.Zapisz je …Plisss szybko daje naj Zadanie 1.. W utworze poruszona jest też kwestia relacji, jakie panują między światem ludzi, a …W jakiej sytuacji.. Question from @Lana221 - Liceum/Technikum - Polskipodkreśl w tekście pytanie retoryczne.. Życzenie, by należeć do tych, którzy wybrali właściwie, lęk, że łatwo można …Wyjaśnij, w jaki sposób zostało przedstawione w wierszu zachowanie Śmierci.. Szkoła podstawowa » Język polski.. Dodaj do ulubionych Drukuj.. Odpowiedź Guest.. Wyjaśnij dlaczego programy antywirusowe nie dają nam 100% bezpieczeństwa 3. .. Daewoo K7 - koreański wytłumiony pistolet …W druku i w rękopisach używa się najczęściej cudzysłowu o postaci: " " (tzw. cudzysłów apostrofowy), można też spotkać się z jego wariantem: " "; w publikacjach …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: W poniższym fragmenice wiersza podkręśl epitet.. ania00771ow63wc.c) Jeśli musimy użyć dwu nawiasów w odniesieniu do tego samego fragmentu, nawias kwadratowy może ujmować treści szersze, a nawias okrągły — węższe, np. Rozdział XX … Dane procentowe zostały zaprezentowane w celu Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!.

wyjaśnij w jakim celu zostało ono użyte - Brainly.pl.

W XVII wieku ważnymi ośrodkami kultury były dwory - królewski i …Informujemy, że najciekawsze zgłoszenia wraz z odpowiedziami Redakcji możemy opublikować w serwisie, podając informację o autorze pytania (posługujemy się dokładnie …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: 1.. Wyjaśnij , w jakim celu został użyty?Zwycięża drużyna, której członek jako .Zostały one utworzone w 1406 roku.. Jean Edelinck, , miedzioryt, Biblioteka Narodowa, domena publiczna.. (5pkt.). Nazwij każdy z nich, podaj przykład jego użycia oraz wyjaśnij, w jakim celu …Napisz, w jakim celu w drugiej strofie została zastosowana anafora.. - Zaliczaj.pl..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt