Potop szwedzki przyczyny i skutki

Pobierz

Szwedzki dowódca stolicy Wittenberg został zmuszony do kapitulacji.Przyczyny napaści szwedzkiej na Polskę: REKLAMA.. Ówczesny władca Szwecji Karol X Gustaw chciał zmusić Jana Kazimierza do zrzeczenia się tytułu króla szwedzkiego.1.. zdrada Hieronima Radziejowskiego, który obiecał Karolowi Gustawowi szybki podbój Rzeczypospolitej.. Tułacz, awanturnik i lubieżnik bez politycznego rozeznania, za to z niezwykle rozbuchaną ambicją.. Rabowano i niszczono miasta, rezydencje magnackie, dwory, folwarki i wsie.Potop szwedzki z lat był jedną z najkrwawszych wojen w naszych dziejach i jednym z najbardziej niszczycielskich konfliktów nowożytnej Europy.. 2.Przyczyny: • chęć dominacji nad Bałtykiem • chęć wyeliminowania linii Wazów z tronu szwedzkiego • słabość wewnętrzna Rzeczypospolitej • zdrada Hieronima Radziejowskiego, który obiecał Karolowi Gustawowi szybki podbój Rzeczypospolitej Skutki: • najbardziej rujnująca Rzeczypospolitą wojna w XVII w.Wojna i okupacja prawie całego kraju przez potop wojsk szwedzkich spowodowały w Rzeczypospolitej ogromne straty demograficzne na skutek działań wojennych, głodu, chorób i epidemii (nawet do 40% całej populacji Rzeczypospolitej) zniszczenia materialne (ponad 50% całego majątku), wielkie straty dóbr kulturalnych, zagrabionych przez okupanta, a wreszcie utratę zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi i przypieczętowanie tego samego odnośnie do Inflant.Jan Kazimierz Waza nie miał żadnych zadatków na króla..

Potop szwedzki.

Udało się odzyskać większość Małopolski, choć bez Krakowa, Wielkopolską oraz Warszawę.. Typ materiału: Karta PracyPotop szwedzki Do największej wojny doszło w latach .. słabość wewnętrzna Rzeczypospolitej.. Szwedzi metodycznie rujnowali polski przemysł - młyny, browary, słodownie, folusze, kopalnie, huty, punkty .. chęć wyeliminowania linii Wazów z tronu szwedzkiego.. Korzystny rabat Jednorazowa płatność Nie płacisz za wakacje!. Potop Szwecki (), czyli krótko i zwięźle.. 5.Skutki: 1635 rozejm w Sztumskiej Wsi (Szwedzi uwolnili zajmowane porty, ale zatrzymali Inflanty) III.. -zniszczenie i rabunek dóbr kultury.. Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. -straty ludności i dobytku.. 69,30 zamiast 99 zł.. "Potop szwedzki" Geneza: - wzmocnienie pozycji Szwecji przy jednoczesnym braku środków na żołd dla licznej armii - osłabienie Rzeczypospolitej (dotychczasowe wojny, konflikt o Ukrainę)Wojna polsko-szwedzka w latach , który przeszła do historii pod nazwą "potop szwedzki" miała bardzo duży wpływ na przyszłe dzieje państwa polskiego.Potop szwedzki (), Głównymi przyczynami najazdu szwedzkiego na Rzeczpospolitą w 1655 roku (tzw. potop szwedzki) były:..

a. przyczyny wojny.

Roczny Miesięczny RABAT 30% Nielimitowany dostęp roczny.. Szwedzi rabowali wszystko, co tylko zdołali przetransportować do swojego kraju: meble, stroje, kosztowności, broń, obrazy.. Przyczyną była chęć Szwecji do zdobycia dominacji na Morzu Bałtyckim oraz konflikt z dynastią Wazów.Skutki potopu szwedzkiego: -pomimo wielu klęsk i walk na wielu frontach ocalenie państwa.. Młodszy brat monarchy, Jan Kazimierz .POTOP SZWEDZKI () Przyczyny POTOPU: chęć dominacji nad Bałtykiem.. Kup na rok .Do najazdu doszło w roku 1038.. Jednak potop szwedzki to nie tylko te wydarzenia, a w ciągu pięciu lat drugiej wojny północnej wydarzyło się o wiele więcej.. Władysław IV Waza, panujący od roku 1632, nieco ponad dekadę po swej koronacji doczekał się syna.. Była to katastrofa, z którą nie mogą się równać ani potop szwedzki, ani nawet druga wojna światowa.. Przeczytaj lekcję z Epodrecznika i zrób ćwiczenia.. Skutki kilkuletniej wojny ze Szwecją były dla Rzeczypospolitej bardzo dotkliwe.. -upadek szkolnictwa i wzrost nietolerancji religijnej (wygnanie arian) -utrata zwierzchnictwa polskiego nad Prusami Książęcymi.Przyczyny potopu szwedzkiego w latach 1655 - 1660: dążenia króla Szwecji Karola X Gustawa do podporządkowania sobie Rzeczpospolitej; używanie tytułu króla Szwecji przez Jana Kazimierza.Skutki Potopu szwedzkiego:  upadek znaczenia pozycji Rzeczypospolitej  strata Prus Książęcych i Inflant  powstanie silnego państw Pruskiego, które 100 lat później dokonana rozbiorów Polski  śmierć wielu ludzi  upadek gospodarczy kraju  strata wielu dzieł sztuki1..

Skutki:Skutki potopu .

3. opiszę przebieg "potopu szwedzkiego" 4. wymienię dokonania Karola Gustawa, Hieronima Radziejowskiego, Janusza Radziwiłła, Augustyna Kordeckiego, Stefana Czarnieckiego, Jerzego Rakoczego, króla Jana Kazimierza.. * utracono zabytki kultury narodowej i sakralnej, które nigdy nie odzyskano * ruina gospodarcza i osłabienie polityczne państwa.szwedzkich, spowodowały w Rzeczypospolitej ogromne zniszczenia materialne, wielkie straty dóbr kulturalnych, zagrabionych przez okupanta, także znaczne straty ludnościowe na skutek działań.II wojna światowa miała miejsce na ziemiach Polski w latach , jeżeli wziąć pod uwagę zniszczenia naszego kraju.Jakie jeszcze skutki przyniósł .Potop szwedzki - słyszał o nim niemal każdy Polak.. - dążenie Szwedów do dominacji w strefie Bałtyku.. Wszystkie niemal główne ośrodki władzy leżały w gruzach.. -upadek miast w całym kraju.. Przyczyny: a. wojna o Dominium Maris Baltici - Karol X Gustaw chce przyłączyć Pomorze Gdańskie, Żmudź, Prusy Książęce i Kurlandię do Szwecji b. osłabienie Rzeczpospolitej po wojnie z Moskwą c. Jan Kazimierz Waza tytułuje się królem Szwecji d.2.. Przyczyny wojen ze Szwecj ą w pierwszej połowie XVII w. Zygmunt Waza, królewicz szwedzki, został królem Rzeczypospolitej w 1587 r. Stany szwedzkie zgodziły si ę by brał udział w polskiej elekcji pod warunkiem, że nie naruszy granic szwedzkich.potop szwedzki - przyczyny i skutki, potop szwedzki - przebieg..

Wykonaj kartę pracy "Wojny polsko-szwedzkie".

Przyczyny wojny: - zdrada Hieronima Radzijowskiego, - Królowie polscy z Dynastii Wazów bezprawnie używali tytułu króla Szwecji, - Bogactwo gospodarcze Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, - Szwedzi chcieli z Bałtyku stworzyć własne "morze wewnętrzne".. chęć ostatecznego rozwiązania kwestii Inflant, zlikwidowanie pretensji polskiej linii Wazów do korony szwedzkiej,Blog.. Wówczas Szwedzi najechali -"zalali wojskami" - Rzeczpospolitą.. W 1655 r. rozpoczęła się wojna polsko-szwedzka zwana potopem szwedzkim.. Zastosowana przez wojska polskie wojna ludowa - oparta o ruch partyzancki złamała szwedzki system obrony.. - dążenie Szwecji do opanowania całego wybrzeża Bałtyku, w tym Inflant, o które toczyła wojny z Polską od 1601 roku; - wybuch wojny polsko-rosyjskiej spowodował, że Polska wydawała się łatwym łupem (trudno prowadzić wojnę na dwóch frontach, do tego jeszcze tłumić bunt Chmielnickiego na Ukrainie);Potop szwedzki przyniósł także gigantyczny regres cywilizacyjny i kulturowy.. Najazd ten znany jest w historii pod nazwą potopu szwedzkiego.. 6 essential time management skills and techniquesSkutki: * najbardziej rujnująca Rzeczypospolitą wojna w XVII w. b. wojnę rozpoczął atak szwedzki.Potop szwedzki − konflikt między Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a Królestwem Szwecji.. - Szwedów do ataku zachęciło osłabienie Polski.. Pałace spalono, skarbce splądrowano, ludność albo czekał los niewolników, albo rozpierzchła się po lasach.. Będę znał/znała przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją w XVII wieku, zrozumiem skąd wzięła się nazwa potop szwedzki i poznam jego skutki.. - pretekstem były roszczenia Jana II Kazimierza do korony szwedzkiej.. Obrona Jasnej Góry, śluby lwowskie, klęska pod Ujściem weszły na stałe do narodowej mitologii.. Potop szwedzki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt