Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia oblicz średnią roczną

Pobierz

Zanim przystąpicie do tego zadania proszę zapoznać się ze wskazówkami w "samoucczku" podręcznika: "Elementy klimatogramu", Jak czytać klimatogram" (s.103-104) a) Podaj nazwę miesiąca, w którym zanotowano najwyższe opady.. .średnia temperatur powietrza: dodajesz wszystkie temperatury w roku ,a potem dzielisz przez liczbę miesięcy czyli 12. jeśli chodzi o ćwiczenie II kl.VI str.38 to będzie.. 0-5 p. a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej miesięcznej temperatury powietrza.. b) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.2.. .• Aby obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza, należy dodać średnie wartości temperatury powietrza ze wszystkich miesięcy i podzielić sumę przez 12 Odczytaj i zapisz ich wartość.. a) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Longyearbyen (archipelag Svalbard, Norwegia) i w Bang-koku (Tajlandia).. (5pkt) .. Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.Od średniej temperatury powietrza w najcieplejszym miesiącu odejmij średnią temperaturę powietrza w najzimniejszym miesiącu.. 0-5 p. a) .. Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.. a) Niewielkie średnie roczne amplitudy temperatury powietrza.. Wykonaj poniższe polecenia.. a) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Longyearbyen (archipelag Svalbard, Norwegia) i w Bangkoku (Tajlandia)..

.Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.

Następnie uzupełnij zdanie.4 3 b) Napisz, w której części roku najlepiej wybrać się do Longyearbyen, a w której - do Bangkoku.. Następnie uzupełnij zdanie.Obliczenie średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza na podstawie klimatogramu Oblicz średnią rocznej amplitudy temperatury powietrza w Poznaniup pierwsze zadanie Odczytaj z kilkoma to gramów wartości temperatury powietrza w najcieplejszym a najzimniejszym miesiącu roku temperatura powietrza w najcieplejszym miesiącu 19 stopni Celsjusza Temperatura powietrza najzimniejsze na Ziemi czy miesiącu minus 1 stopni Celsjusza zadanie 2 od średniej temperatury powietrza w .dam naj i dużo punktów zadanie w załączniku podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. 105:12=8,75.Aby obliczyć średnią roczną amplitudę powietrza w Longyearbyen i w Bangkoku należy z klimatogramów odczytać najwyższe i najniższe średnie miesięczne temperatury.. Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza: .. a)Wpisz w odpowiednie miejsca na schematach brakujące wartości izobar.. Miesiąc: .. O pady: .. b) Podaj nazwę miesiąca, w którym zanotowano najwyższą średnią temperaturę powietrza.Odległość pomiędzy dwoma punktami na mapie w skali 1:50 000 wynosi 2cm.. Dla Longyearbyen będzie to: Temperatura powietrza w najcieplejszym miesiącu:średnią roczną to liczysz tak: dodajesz wszystkie temperatury i dzielisz wynik przez ich ilość, np. (10*C+10*C+10*C):3=10*C Amplitudę: od najwyższej temperatury odejmujesz najniższą, np. 15*C-5*C=10*C Proste :) Myślę, że pomogłam ;)Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia..

Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.

Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza: .. Oblicz odległość między tymi punktami w terenie.. Odczytaj i zapisz ich wartość.. LONGYEARBYEN ·c mm 62 a) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Longyearbyen (archipelag Svalbard, Norwegia) i w Bang­ koku (Tajlandia).. obliczenia: Średnia roczna ampiluda temperatury powietrza w Longybyen wynosi _____ C b) Napisz w,której części roku najlepiej wybrać się do Longybyen a, w której -do Bangokoku.3 Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. .Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. a) Oblicz średnią roczną amplitude temperatury powietrza w Longyearbyen (archipelag Svalbard, Norwegia) i w Bang-koku (Tajlandia).. Obliczenia: 0 0 1 til IV Y VI VII VII IX XI XII-5-10-15Na podstawie klimatogramu sporządzonego dla Murańska wykonaj pozniższe polecenia.. Obliczenia:28 TOPNI - 10 STPNI= 18 STOPNI c) Odczytaj i zapisz wartość najwyższej miesięcznej sumy opadów atmosferycznych, a następnie podaj nazwę miesiąca, w którym ją zanotowano.wynosi 20°C.LONGYEARBYEN156010403 Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.a) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrzaw Longyearbyen (archipelag Svalbard, Norwegia) i w Bang-koku (Tajlandia)..

(3pkt) ... Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.

0-5 p. a) .Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. Wykonaj polecenia na podstawie zamieszczonego klimatogramu.. Odczytaj i zapisz ich wartość.Komentarze .. b) Zaznacz wyż baryczny literą W oraz niż baryczny - literą N. (0-2) 5.. Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza: .. Obliczenia: Średnia roczna amplituda temperatury powietrza w Longyearbyen wynosi .. *C,a w bangkoku-.*C.. b)napisz w której części roku najlepiej wybrać sie do Longyearbyen,a w .klimatogramu dla Warszawy a) Podaj nazwę miesiąca, w którym zanotowano najwyższe opady.. Następnie uzupełnij zdanie.. a) Podaj ile wynoszą najwyższa i najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza.. Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza:.. a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej miesięcznej temperatury powietrza.. 0-5 p. a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej miesięcznej temperatury powietrza.Od średniej temperatury powietrza w najcieplejszym miesiącu odejmij średnią temperaturę powietrza w najzimniejszym miesiącu.. Miesiąc: .. Opady: .. b) Podaj nazwę miesiąca, w którym zanotowano najwyższą średnią temperaturę powietrza.. Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza..

Na podstawie poniższego klimatogramu wykonaj polecenia.

b) Mroźne zimy.. Obliczenia: Średnia roczna amplituda temperatury powietrza w Long-Najniższa średnia miesięczna temperatura powietrza:10 STOPNI Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza :28 STOPNI b) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.. Najwyższa średnia miesięczna temperatura powietrza:.. Następnie uzupełnij zdanie.511 III IVVI VII VI IX X XI XI-5-10Obliczenia:-15BANGKOKmm320300280Średnia roczna amplituda temperatury powietrza w Long-°C.yearbyen wynosi°C, a w .Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. Odczytaj i zapisz jej wartość.Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. a) Podaj nazwę miesiąca, w którym zanotowano najwyższe opady.. Obliczenia: .. Na podstawie poniższego klimatogramu wykonaj polecenia.. Uzasadnij odpowiedź.Na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. (załącznik) a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej miesięcznej temperatury powietrza.. 19°C − (−1°C) = 19°C + 1°C = 20°C 1 2 Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. .Wykonaj polecenia na podstawie zamieszczonego klimatogramu.. a) Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Longyearbyen (archipelag Svalbard, Norwegia) i w Bang­Na podstawie poniższego klimatogramu wykonaj polecenia.. 19°C − (−1°C) = 19°C + 1°C = 20°C 1 2 Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. Na podstawie poniższego klimatogramu wykonaj polecenia.. Zaznacz trzy zdania, które dotyczą klimatu morskiego.. a)oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w longyearbyen (archipelag Svalbard,Norwegia)i w Bangkoku (tajlandia).następnie usupełnij zdanie.. a) Odczytaj i zapisz wartość najniższej i najwyższej średniej miesięcznej .. Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza.. a) oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Longyearbyen (archipelag Svalbard, Norwegia ) i w Bangkoku (Tajlandia).Następnie uzupełnij zdanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt