Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski jeśli będzie padać

Pobierz

3.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski: search.. (Mary Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Zadanie drugie.. 2011-12-06 17:52:45 Przetłumacz tekst z języku polskiego na język angielski .. You (powinieneś napisać) a letter to Mary.. ), następnie przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. (Chciałbym zostać).. a policeman.. TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ - TEST 7.. 4) you saw some dolphins yesterday,(nieprawdaż)_____?Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!. 1.Zadania z języka angielskiego dla klas ósmych: przedział 20.04 - 24.04 Zadanie pierwsze.. Zaloguj się, by dodać komentarz.Opis dzikiego zwierzęcia po angielsku What Animal is it?. We (może znajdziemy) .. some bargains there.Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!. UWAGA!. I (jeszcze nie skończyłem) my project yet.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie sześć wyrazów.. (Nie lubię rozmawiać) to boring people - 3.. 2.Przepraszam, czy jest w pobliżu jakiś sklep?. Plis na jutroOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski 1.

Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. 2013-05-13 20:07:54 Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski .Przeczytaj zdania (1.-10.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 1-50.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań, tak aby otrzymać logicznei gramatycznie poprawne zdania.. 2011-06-12 17:07:32Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przetłumacz zdania z j.polskiego na j.angielski:GRAMATYKA Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Tłumaczenie na język angielski zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ - TEST 3.. Nie było nikogo na sali.. Tłumaczenia na stronie są tylko przykładowymi odpowiedziami.. 6.Przetłumacz fragmenty zdań na język angielski: 1. po rozwodzie ludzie żyją.. 2. jeżeli będziesz długo przebywać na słońcu 3.częsty środek komunikacji miejskiej 4.uczniowie w gimnazjum mają połączony język angielski 5. jeździsz nim na szkolne wycieczki 6. niektórzy ludzie pracują za granicą 7.potrzebny w samochodziePrzetłumacz fragmenty zdań na język angielski: 1..

Przetłumacz poniższe fragmenty zdań na język angielski: 1.

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij na pole z trzema znakami zapytania.. Tu jest bardzo zimno.. (Chciałbym zostać).. a policeman.Tłumaczenia fragmentów zdań (1) Przetłumacz fragmenty zdań na j. angielski.. This checked skirt (należy do mojej siostry) 6.Zdania do tłumaczenia (Sentences to translate) Zdania do tłumaczenia to miejsce gdzie możesz ćwiczyć swoje umiejętności rozumienia tekstu ucząc się tłumacząc przykładowe zdania powszechnie stosowane w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania ?. (Chciałbym zostać).. a policeman.. Zobacz odpowiedzi.. Ćwiczenie Przetłumacz w pamięci lub na kartce zdania poniżej.. Potrzebujesz pomocy?Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatyczne zdania.. w każdym zdaniu brakuje do czterech elementów.. Uzupełnij luki w zdaniach przedstawionymi zwierzętami domowymi.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty zdań.. Przetłumacz poniższe fragmenty zdań na język angielski: 1.Przetłumacz na na język angielski podane fragmenty zdań..

3.Przetłumacz poniższe fragmenty zdań na język angielski: 1.

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Przetłumacz poniższe fragmenty zdań na język angielski: 1.. Czasami jest możliwe przetłumaczenia zdań w inny sposób.. Wyrazy wpisz w pole poniżej numerując je zgodnie z numeracją w tekście.1 Środki językowe Przetłumacz poniższe fragmenty zdań na język angielski: 1.. 1.Przetłumacz zdania na język niemiecki w trybie rozkazującym.. Question from @milcia203 - Język angielskiTłumacz online z języka angielskiego na język polski to bardzo prosta w obsłudze aplikacja dostępna w online.. Przetłumacz na język angielski wyróżnione fragmenty zdań, nie zmieniając angielskiej części zdań.Przetłumacz poniższe fragmenty zdań na język angielski: 1.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów.. 5.Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!. Jest 200 osób w kinie.. (jest 200) people in the cinema.. TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ - TEST 1.. Zdania zostały podzielone według poziomu biegłości.. (Chciałbym zostać).. a policeman.. Fragmenty w języku polskim podane w nawiasach przetłumacz na język angielski.. Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt